intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BM.PM.01.03 (Bao cao tien do thuc hien cv)

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

209
lượt xem
78
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bm.pm.01.03 (bao cao tien do thuc hien cv)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.PM.01.03 (Bao cao tien do thuc hien cv)

  1. BM.PM.01.03 NBH: b¸o c¸o tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng viÖc Ngµy b¸o c¸o: ST Néi dung Ng­êi Ngµy b¾t Khã Cã ®¶m b¶o ý kiÕn T thùc hiÖn thùc hiÖn ®Çu thùc kh¨n kÕ ho¹ch? ®Ò hiÖn xuÊt Ng­êi b¸o c¸ow (Ký tªn) Trang 1/1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2