intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BM.PM.05.02 (mo ta chi tiet giao dien)

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

99
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bm.pm.05.02 (mo ta chi tiet giao dien)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.PM.05.02 (mo ta chi tiet giao dien)

  1. BM.PM.05.02 nbh: M« t¶ chi tiÕt giao diÖn 1. Sè hiÖu tµi liÖu: 2. Tªn form: 3. B¶ng m« t¶ c¸c ®èi t­îng thuéc form: ST Tªn ®èi t­îng Lo¹i ý nghÜa/môc ®Ých Thuéc object T 4. M« t¶ chi tiÕt (cã thÓ cã h×nh vÏ form) Trang 1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2