intTypePromotion=1
ADSENSE

BM.TBXH.16.- Bản khai hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

99
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tbxh.16.- bản khai hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.TBXH.16.- Bản khai hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày

  1. Mẫu số 8-TĐ1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ........., ngày..... tháng..... năm 200... B Ả N KHAI CÁ NHÂN Họ và tên :.............................................................................Năm sinh...................... Nguyên quán:.............................................................................................................. Trú quán:..................................................................................................................... Tham gia hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến từ ngày.........tháng……...... năm……....đến ngày……...tháng ……..năm……… Cấp bậc…………………….. chức vụ:................................................................ …… Đơn vị hoạt động trước khi bị địch bắt tù, đày:........................................................... Bị địch bắt tù, đày ngày.........tháng........năm........đến ngày.......tháng ......năm.......... Nơi bị tù:..................................................................................................................... Ngày vào Đảng hoặc các tổ chức quần chúng khác.................................................... Đã hưởng các chế độ: - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh - Tuất liệt sĩ - Người hoạt động kháng chiến - Người có công giúp đỡ cách mạng ………………………………….. Đã được khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến (nếu có): + Huân chương chiến thắng, Huân chương kháng chiến hạng.......................quyết định số:.........................ngày..........tháng....................năm + Huy chương chiến thắng, Huy chương kháng chiến hạng.....................quyết định số:.........................ngày..........tháng....................năm Chứng nhận của UBND xã, phường Người khai (hoặc cơ quan quản lý) (Ký và ghi rõ họ, tên) Ngày..... tháng.... năm..... (Ký tên, đóng dấu) 186
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2