intTypePromotion=1

BM.TG.17 - Tờ trình về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
194
lượt xem
17
download

BM.TG.17 - Tờ trình về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tg.17 - tờ trình về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.TG.17 - Tờ trình về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu M14 ..........., ngày.......tháng.......năm......... TỜ TRÌNH Về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng Kính gửi: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Căn cứ khoản 2, Điều 12 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004; Căn cứ Điều 5 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Tên tổ chức xin tổ chức lễ hội (chữ in hoa): ………………………………. Trụ sở:........................................................................................................... Xin tổ chức lễ hội tín ngưỡng với nội dung sau: - Tên lễ hội………………………………………….................................... - Nguồn gốc lịch sử lễ hội………………………......................................... - Địa điểm tổ chức lễ hội……….. ………………......................................... - Thời gian tổ chức lễ hội……….. ………………........................................ - Quy mô tổ chức ……………….. ………………........................................ - Cam kết của tổ chức khi được tổ chức lễ hội; biện pháp đảm bảo trật tự vệ sinh môi trường. (Đính kèm tờ trình gồm: Danh sách Ban tổ chức, kế hoạch, chương trình nội dung lễ hội.) Ngày.......tháng.........năm....... TM. BAN TỔ CHỨC Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)
  2. Cơ quan tiếp nhận (Ký, đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2