intTypePromotion=1

Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Hóa học 12 năm 2020-2021 (Có đáp án)

Chia sẻ: Yunmengshuangjie Yunmengshuangjie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
36
lượt xem
3
download

Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Hóa học 12 năm 2020-2021 (Có đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Hóa học 12 năm 2020-2021 (Có đáp án) được chia sẻ dưới đây hi vọng sẽ là tư liệu tham khảo hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 12 ôn tập, hệ thống kiến thức Hóa học nhằm chuẩn bị cho kì thi kết thúc học kì 1 sắp diễn ra, đồng thời giúp bạn nâng cao kỹ năng giải đề thi nhanh và chính xác để đạt kết quả cao trong kì thi. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Hóa học 12 năm 2020-2021 (Có đáp án)

 1. BỘ 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 12 NĂM 2020-2021 (CÓ ĐÁP ÁN)
 2. 1. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 12 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (Khối chuyên) 2. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 12 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (Khối cơ bản) 3. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 12 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 4. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 12 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên 5. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 12 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Hướng Hóa 6. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 12 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Ngọc Quyến 7. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 12 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Thế Vinh 8. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 12 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Văn Can 9. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 12 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Phan Ngọc Hiển 10. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 12 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Trần Phú
 3. SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG KIỂM TRA CUỐI KỲ - HKI – NĂM HỌC 2020 - 2021 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT MÔN HOÁ HỌC 12 CHUYÊN Thời gian làm bài : 45 Phút; (Đề có 30 câu) (Đề có 3 trang) Họ tên : ............................................................... Lớp : ................... Mã đề 259 Câu 1: Những tính chất nào sau đây là tính chất vật lí chung của kim loại: 1) Tính dẻo 2) Tính cứng 3) Khối lượng riêng lớn 4) Ánh kim 5) Nhiệt độ nóng chảy cao 6) Tính dẫn điện 7) Tính dẫn nhiệt A. 1, 2, 4, 7 B. 1, 4, 6, 7 C. 3, 4, 5, 6 D. 1, 2, 3, 4 Câu 2: Chất nào sau đây trùng hợp tạo thành PVC? A. CH2=CH2. B. CHCl=CHCl. C. CH2=CHCl. D. CH≡CH. Câu 3: Cho 6,48 gam bột kim loại nhôm vào 100 ml dung dịch hỗn hợp FeSO4 1M và CuSO4 0,8M. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được hỗn hợp các kim loại có khối lượng m gam. Trị số của m là: A. 10,72 gam. B. 12,8 gam. C. 13,96 gam. D. 17,2 gam. Câu 4: Người ta phải điều chế cao su buna từ tinh bột theo sơ đồ sau: Tinh bột  Glucozơ  Ancol etylic  Buta-1,3-đien  Caosu buna Từ 10 tấn khoai chứa 80% tinh bột điều chế được bao nhiêu tấn cao su buna? (Biết hiệu suất của cả quá trình là 60%) A. 3,1 tấn B. 1,6 tấn C. 2,0 tấn D. 2,5 tấn Câu 5: Mô tả nào dưới đây không đúng với glucozơ? A. Có mặt trong hầu hết các bộ phận của cây và trong quả chín. B. Chất rắn, màu trắng, tan trong nước, có vị ngọt. C. Còn có tên là đường nho. D. Có 0,1% trong máu người. Câu 6: Có bao nhiêu chất là đồng phân đơn chức, mạch hở có CTPT C4H8O2 đều tác dụng được với NaOH nhưng không tác dụng AgNO3/NH3? A. 6. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 7: Alanin (Ala) có công thức là: A. CH3-CH(NH2)-COOH. B. C6H5-NH2. C. H2N-CH2-COOH. D. H2N-CH2-CH2-COOH. Câu 8: Dãy gồm các dung dịch phản ứng với kim loại Fe là: A. Dung dịch CuSO4 ; dung dịch NaCl; dung dịch Fe(NO3)3; dung dịch HNO3 loãng. B. Dung dịch H2SO4 đặc, nguội; dung dịch AgNO3; dung dịch Fe(NO3)3; dung dịch HNO3 loãng. C. Dung dịch HCl; dung dịch AgNO3; dung dịch Fe(NO3)2; dung dịch HNO3 loãng. D. Dung dịch HCl; dung dịch AgNO3; dung dịch Fe(NO3)3; dung dịch HNO3 loãng. Câu 9: Phản ứng nào sau đây glucozơ đóng vai trò là chất oxi hoá? A. Tráng gương. B. Tác dụng với H2 xúc tác Ni. C. Tác dụng với nước brom. D. Tác dụng với Cu(OH)2/OH-, to. Câu 10: Trùng hợp hoàn toàn 56,0 lít khí CH3-CH=CH2 (đktc) thì thu được m gam polipropilen (nhựa PP). Giá trị của m là A. 42,0. B. 105,0. C. 110,0. D. 84,0. Câu 11: Dung dịch chất nào dưới đây không làm đổi màu quỳ tím? A. NH3. B. CH3CH2NH2. C. C6H5NH2. D. CH3NHCH2CH3. Câu 12: Saccarozơ và fructozơ đều thuộc loại A. monosaccarit. B. polisaccarit. C. cacbohiđrat. D. đisaccarit. Trang 1/3 - Mã đề 259
 4. Câu 13: Cho các phản ứng sau: Cu  2Fe(NO3 )3  2Fe(NO3 )2  Cu(NO3 )2 Fe  Cu(NO3 )2  Fe(NO3 )2  Cu Dãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa của các ion kim loại là: A. Cu2+, Fe3+, Fe2+ B. Cu2+, Fe2+, Fe3+ C. Fe2+, Fe3+, Cu2+ D. Fe2+, Cu2+, Fe3+ Câu 14: Cho các Polime: PVC, amilopectin trong tinh bột, cao su lưu hoá, xenlulozơ và nhựa bakelit. Số polime có dạng mạch phân nhánh là: A. 1 B. 4 C. 2 D. 3 Câu 15: Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được một muối và 336 ml hơi một ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng 6,82 gam. Công thức của hai hợp chất hữu cơ trong X là A. HCOOH và HCOOC3H7 B. HCOOH và HCOOC2H5 C. CH3COOH và CH3COOC2H5 D. C2H5COOH và C2H5COOCH3 Câu 16: Cho 17,64 gam axit glutamic tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH dư thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là: A. 22,92 B. 20,28 C. 22,20 D. 26,76 Câu 17: Các cặp oxi hoá - khử sau được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá của dạng oxi hoá: Al3+/Al, Fe2+/Fe, Ni2+/Ni, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+. Kim loại có thể khử Fe3+ thành Fe kimloại : A. Cu và Al B. Al C. Cu D. Ni Câu 18: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là: A. Ba, Ag, Au. B. Fe, Cu, Ag C. Al, Fe, Cr. D. Mg, Zn, Cu. Câu 19: Chọn khái niệm đúng về ăn mòn kim loại: A. Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của dòng điện . B. Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do xảy ra quá trình oxi hóa khử khi có dòng điện một chiều đi qua. C. Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tiếp xúc với dung dịch chất điện li. D. Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường. Câu 20: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là: A. 48. B. 58. C. 60. D. 30. Câu 21: Công thức của este tạo bởi axit benzoic và ancol etylic là: A. C2H5COOC6H5 B. C6H5COOC2H5 C. C6H5COOCH3 D. CH3COOC6H5 Câu 22: Phát biểu nào dưới đây về protein là không đúng? A. Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu. B. Protein đơn giản là những protein được tạo thành chỉ từ các gốc - và - aminoaxit. C. Protein có vai trò là nền tảng về cấu trúc và chức năng của mọi sự sống . D. Protein phức tạp là loại protein được tạo thành từ protein đơn giản cộng với thành phần “phi protein” Câu 23: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Có 4 đồng phân cấu tạo amin có cùng công thức phân tử C3H9N. B. Tên thông dụng của benzenamin (phenyl amin) là anilin. C. propan -2- amin (isoproyl amin) là một amin bậc 2. D. Dãy đồng đẳng amin no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là CnH2n+3N. Trang 2/3 - Mã đề 259
 5. Câu 24: Cho hỗn hợp A gồm 0,1 mol Ala và 0,15 mol axit glutamic tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được dung dịch B. Lấy dung dịch B phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl, sau phản ứng thu được dung dịch chứa m gam muối khan. Giá trị của m là: A. 45,075 B. 48,875 C. 57,625 D. 44,425 Câu 25: Cho 13,6 gam phenyl axetat tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là: A. 12,2 gam. B. 19,8 gam. C. 16,2 gam. D. 23,8 gam Câu 26: Công thức phân tử tổng quát của este mạch hở tạo bởi ancol no, đơn chức và axit cacboxylic không no, có một liên kết đôi, đơn chức là: A. CnH2n-2O2 (n≥4) B. CnH2n-2O2 (n≥3) C. CnH2n-4O2 (n≥2) D. CnH2nO2 (n≥2) Câu 27: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây? A. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng) B. Dung dịch NaOH (đun nóng) C. Cu(OH)2 (ở điều kiện thường) D. H2 (xúc tác Ni, đun nóng) Câu 28: Điện phân 400 gam dung dịch đồng (II) sunfat 8%, điện cực trơ, cho đến khi vừa hết Cu2+ thì ngừng . Tính nồng độ % của chất trong dung dịch thu được: A. 2,59% B. 5,10% C. 4,9 % D. 2,55% Câu 29: Cho hỗn hợp gồm 0,2 mol Mg và 0,3 mol Fe phản ứng với V lit dung dịch HNO3 1M thu được dung dịch X, hỗn hợp khí Y gồm 0,05 mol N2O, 0,1 mol N2 và còn lại 2,8 gam kim loại. Giá trị của V là A. 1,15 B. 1,95 C. 1,1 D. 0,9 Câu 30: Cho các chất: HCOOH, CH3COOCH3, H2NCH2COOH, CH3CH2NH2. Số chất phản ứng được với dung dịch NaOH là : A. 3 B. 2 C. 4 D. 1 Cho C = 12; H = 1; O = 16 ; Cl = 35,5; Mg = 24; N=14; Ca = 40; Na = 23; Al = 23; Fe = 56; Cu = 64 ------ HẾT ------ Trang 3/3 - Mã đề 259
 6. SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG KIỂM TRA CUỐI KỲ - HKI – NĂM HỌC 2020 - 2021 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT MÔN HOÁ HỌC 12 CHUYÊN Thời gian làm bài : 45 Phút Phần đáp án câu trắc nghiệm: 611 580 259 933 1 A A B A 2 D C C C 3 B B C C 4 C D B C 5 B D B B 6 C B C C 7 B A A A 8 A C D A 9 A A B D 10 D C B D 11 A B C D 12 A D C D 13 C C D A 14 B D A C 15 D D C D 16 C A D D 17 C D B D 18 B A B C 19 D B D B 20 B B A C 21 D B B D 22 D A B D 23 C D C C 24 C A C A 25 C C D D 26 B A A D 27 A A C B 28 C B B C 29 A A B D 30 D B A D 1
 7. SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG KIỂM TRA CUỐI KỲ - HKI – NĂM HỌC 2020 - 2021 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT MÔN HOÁ HỌC 12 CƠ BẢN Thời gian làm bài : 45 Phút; (Đề có 30 câu) (Đề có 3 trang) Họ tên : ............................................................... Lớp : ................... Mã đề 006 Câu 1: Trong các polime sau có bao nhiêu chất là thành phần chính của chất dẻo : thuỷ tinh hữu cơ, nilon-6,6, cao su Buna, PVC, tơ capron, poli(phenol-fomanđehit), PE ? A. 4. B. 3. C. 5. D. 6. Câu 2: Poli (vinyl clorua) có phân tử khối là 35000. Hệ số trùng hợp của polime này là: A. 506. B. 460. C. 560. D. 600. Câu 3: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên? A. Tơ nilon–6. B. Tơ tằm. C. Tơ nitron. D. Tơ nilon–6,6. Câu 4: Nhóm mà tất cả các chất vừa tham gia phản ứng tráng gương vừa tác dụng với Cu(OH) 2 ở nhiệt độ phòng là A. axetilen, glucozơ, fructozơ. B. glixerol, glucozơ, anđehit axetic. C. axit fomic, glucozơ, fructozơ. D. saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic. Câu 5: Chia 2,29g hỗn hợp 3 kim loại: Zn, Mg, Al thành 2 phần bằng nhau: -Phần 1: Tan hoàn toàn trong dung dịch HCl, giải phóng 1,456 lít khí (đkc) và tạo ra a(g) hỗn hợp muối clorua. -Phần 2: Bị oxi hoá hoàn toàn thu được b(g) hỗn hợp 3 oxit. Vậy a, b lần lượt là: A. 5,76g và 2,185g B. 2,21g và 6,45g C. 4,42g và 4,37g D. 2,8g và 4,15g Câu 6: Cho 5,52 gam Mg tan hết vào dung dịch HNO3 thì thu được 0,896 lít hỗn hợp khí N2 và N2O có tỉ khối so với H2 là 16. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được một lượng chất rắn là A. 44, 6 gam. B. 34,84 gam. C. 34,64 gam. D. 34,04 gam. Câu 7: Cho các chất sau: C6H5NH2 (1) CH3NH2 (2) (CH3)2NH (3) (C6H5)2NH (4) NH3 (5) Dãy sắp xếp đúng theo thứ tự tăng dần tính bazơ là: A. (5), (4), (2), (1), (3) B. (4), (1), (5), (2), (3) C. (3), (1), (5), (2), (4) D. (3), (2), (1), (5), (4) Câu 8: Cho các câu phát biểu về kim loại như sau : (1) Tính chất vật lý chung của kim loại là do các electron tự do quyết định. (2) Kim loại W cứng hơn crom, còn kim loại mềm nhất là Cs (3) Ở trạng thái rắn, đơn chất kim loại có cấu tạo tinh thể. (4) Liên kết kim loại là liên kết được hình thành do sức hút tĩnh điện giữa các ion dương kim loại và các electron tự do. (5) Tất cả các nguyên tố d đều là kim loại Số phát biểu đúng là A. 5. B. 3. C. 4. D. 2. Câu 9: Trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hoá? A. Thanh nhôm nhúng trong dung dịch H2SO4 loãng. B. Thanh kẽm dư nhúng trong dung dịch Fe2(SO4)3. C. Đốt lá sắt trong khí Cl2. D. Sợi dây bạc nhúng trong dung dịch HNO3. Trang 1/3 - Mã đề 006
 8. Câu 10: Saccarozơ và fructozơ đều thuộc loại A. monosaccarit. B. cacbohiđrat C. đisaccarit. D. polisaccarit. Câu 11: Tên thay thế của aminoaxit có công thức cấu tạo thu gọn: CH3-CH2-CH(NH2)-COOH là: A. Axit 2 –aminopropanoic. B. Axit α –aminobutanoic. C. Axit α –aminobutyric. D. Axit 2–aminobutanoic. Câu 12: Chọn câu đúng: A. Phân tử peptit có chứa 1 liên kết peptit gọi là đipeptit . B. Amino axit là những chất rắn kết tinh, rất ít tan trong nước và có vị hơi ngọt. C. Protein là những peptit có phân tử khối nhỏ, tồn tại dạng hình sợi hoặc hình cầu . D. Tetrapeptit là hợp chất hữu cơ mà phân tử có chứa 3 gốc -aminoaxit. Câu 13: Khi đốt cháy hoàn toàn 2,75 gam hợp chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 2,8 lít CO2 (đktc) và 2,25 gam H2O. Nếu cho 2,75 gam X tác dụng với NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 3 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là: A. Metyl propionat B. Isopropyl axetat C. Etyl axetat D. Etyl propionat Câu 14: Trong số các loại tơ sau: Tơ olon, tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron. Có bao nhiêu chất thuộc loại tơ tổng hợp? A. 3. B. 2. C. 4. D. 5. Câu 15: Một thanh kim loại A hóa trị nhúng vào dung dịch Cu 2 thì có khối lượng giảm 1 so với khối lượng ban đầu, nhưng c ng cùng thanh kim loại ấy khi nhúng vào muối Hg2+ thì có khối lượng tăng lên 67,5 so với khối lượng thanh ban đầu(khối lượng ban đầu là 10 gam). Biết rằng độ giảm số mol của Cu 2 bằng 2 lần độ giảm số mol Hg 2+ , kim loại M là: A. Zn. B. Al. C. Cu. D. Mg. Câu 16: Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là (biết trong dãy điện hóa, cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp Ag+/Ag) : A. Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+. B. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+. C. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+. D. Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+. Câu 17: Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là: A. CH2=CHCOONa và CH3OH. B. CH3COONa và CH3CHO. C. CH3COONa và CH2=CHOH. D. C2H5COONa và CH3OH. Câu 18: Chất nào sau đây là đipeptit? A. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH B. H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH C. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH D. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(CH3)-COOH Câu 19: Dung dịch CuSO4 tác dụng được với tất cả kim loại trong dãy A. Al, Hg, Zn. B. Mg, Zn, Fe. C. Al, Fe, Cu. D. Mg, Fe, Ag. Câu 20: Dãy nào sau đây gồm các polime trùng hợp? A. poli stiren; nilon-6,6; polietilen. B. polietilen; poli(vinyl clorua); poli(metyl metacrylat). C. nilon-6; xenlulozơ triaxetat; poli(phenol-fomanđehit). D. polibuta-1,3-đien; poli(vinyl clorua); nilon-6,6 Câu 21: Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là: A. C17H35COOH và glixerol. B. C15H31COONa và glixerol. C. C15H31COONa và etanol. D. C17H33COONa và glixerol. Câu 22: Chọn câu đúng về tính chất vật lý của polime. A. Hầu hết polime không bay hơi, có nhiệt độ nóng chảy xác định . Trang 2/3 - Mã đề 006
 9. B. Hầu hết polime là những chất rắn. C. Nhiều polime có tính đàn hồi như polietilen, polipropilen,... D. Đa số polime tan trong các dung môi thông thường Câu 23: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Chất béo là trieste của ancol với axit béo. B. Dầu thực vật chủ yếu chứa các gốc axit béo không no, tồn tại ở trạng thái lỏng ở nhiệt độ thường. C. Mỡ động vật chủ yếu chứa các gốc axit béo no, tồn tại ở trạng thái rắn ở nhiệt độ thường. D. Este sôi ở nhiệt độ thấp hơn axit có cùng khối lượng mol phân tử. Câu 24: Cho các cặp oxy hoá khử sau: Fe2+ / Fe ; Cu2+ / Cu ; Ag+ / Ag ; Pb2+ / Pb. Hãy sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá của các ion kim loại trên? A. Fe, Pb, Cu, Ag B. Fe2+, Cu2+, Ag+, Pb2+ C. Ag+, Cu2+, Pb2+, Fe2+ D. Fe2+, Pb2+, Cu2+, Ag+ Câu 25: Cho 0,05 mol một  - amino axit X phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 1M . Mặt khác 0,02 mol X phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 0,1M, sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 2,22 gam muối. X có tên gọi là: A. Axit glutamic B. Alanin C. Glyxin D. Valin Câu 26: Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđehit axetic có thể dùng dãy chất nào sau đây làm thuốc thử? A. NaOH và AgNO3/NH3. B. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3. C. Nước brom và NaOH. D. HNO3 và AgNO3/NH3. Câu 27: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. HCOOC2H5. B. HO-C2H4-CHO. C. CH3COOCH3. D. C2H5COOH. Câu 28: Polietilen (PE) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây? A. CH2=CHCl. B. CH2=CH-CH3. C. CH3-CH3. D. CH2=CH2. Câu 29: Phát biểu nào sau đây là không đúng ? A. Ăn mòn kim loại là sự phá huỷ kim loại và hợp kim dưới tác dụng của môi trường xung quanh. B. Trong qúa trình ăn mòn, kim loại bị oxi hoá thành ion của nó. C. Ăn mòn kim loại được chia làm 2 dạng : ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá học. D. Ăn mòn kim loại là một quá trình hoá học trong đó kim loại bị ăn mòn bởi các axit trong môi trường không khí. Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 2 este no, đơn chức, mạch hở cần 5,68 gam khí oxi và thu được 3,248 lít khí CO 2 (đktc). Cho hỗn hợp este trên tác dụng vừa đủ với KOH thu được 2 ancol là đồng đẳng kế tiếp và 3,92 gam muối của một axit hữu cơ. Công thức cấu tạo của 2 este là: A. HCOOCH3 và HCOOC2H5. B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5. C. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5. D. C3H7COOCH3 và CH3COOC2H5. (Cho Mg = 24 ; Al = 27 ; Cu = 64 ; Zn = 65 ; Hg = 201 ; N = 14 ; H = 1 ; O =16 ; Cl = 35,5 ; C = 12 ; Na = 23) ------ HẾT ------ Trang 3/3 - Mã đề 006
 10. SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG KIỂM TRA CUỐI KỲ - HKI – NĂM HỌC 2020 - 2021 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT MÔN HOÁ HỌC 12 CƠ BẢN Thời gian làm bài : 45 Phút Phần đáp án câu trắc nghiệm: 091 932 631 035 495 006 1 C C D D B A 2 A A D A A C 3 C C B B D B 4 B A D C B C 5 B A D B D A 6 D A D D A B 7 C B B A B B 8 D D D C C C 9 A D B D C B 10 A A D D B B 11 A C C B D D 12 B B C C D A 13 A A B D D A 14 C D A B B A 15 B D B A D A 16 B D D A A C 17 D A D A B A 18 A D A B A C 19 C B C C A B 20 C C C B C B 21 D D C B C D 22 B A C A A B 23 A B B B A A 24 A D B C D D 25 A A C B A B 26 B D B B D B 27 B B C D A C 28 B C C B A D 29 A B C A D D 30 A B B D C C 1
 11. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 TỈNH QUẢNG NAM Môn: HÓA HỌC – Lớp 12 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 03 trang) MÃ ĐỀ 301 Họ tên: ................................................................................... Lớp: ............... SBD: ……………. * Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Ag = 108. Câu 1: Hợp chất CH3NH2 có tên gốc - chức là A. metanamin. B. metylamin. C. đimetylamin. D. etylamin. Câu 2: Tơ tằm thuộc loại tơ A. nhân tạo. B. thiên nhiên. C. tổng hợp. D. bán tổng hợp. Câu 3: Đặc điểm nào sau đây sai đối với CH3CH2NH2? A. Chất khí ở điều kiện thường. B. Mùi khai khó chịu. C. Tan nhiều trong nước. D. Nhẹ hơn không khí. Câu 4: Kim loại sắt (Fe) có thể khử được ion nào sau đây? A. Cu2+. B. Ba2+. C. Na+. D. Al3+. Câu 5: Hợp chất metyl axetat thuộc loại A. ancol. B. este. C. anđehit. D. cacbohiđrat. Câu 6: Polime nào dưới đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp? A. Xenlulozơ. B. Tơ visco. C. Poliacrilonitrin. D. Nilon-6,6. Câu 7: Đặc điểm nào sau đây đúng đối với xenlulozơ? A. Dạng sợi, mạch phân nhánh. B. Được dùng để sản xuất tơ axetat. C. Tan nhiều trong nước và etanol. D. Có nhiều trong nước quả nho chín. Câu 8: Phản ứng màu biure giữa các peptit với Cu(OH)2 tạo nên hợp chất có màu gì? A. Tím. B. Đỏ. C. Xanh. D. Hồng. Câu 9: Glucozơ là hợp chất A. tạp chức. B. đa chức. C. đisaccarit. D. polisaccarit. Câu 10: Trong các kim loại sau đây, kim loại nào có tính khử mạnh nhất? A. Cu. B. Ag. C. Fe. D. Mg. Câu 11: Trong tất cả các kim loại, bạc (Ag) là kim loại A. nặng nhất. B. có nhiệt độ nóng chảy cao nhất. C. dẫn điện tốt nhất. D. cứng nhất. Câu 12: Các amin đều có tính A. bazơ. B. lưỡng tính. C. trung tính. D. axit. Câu 13: Thủy phân C2H5COOCH3 trong môi trường axit thu được ancol nào sau đây? A. CH3COOH. B. C2H5OH. C. C2H5COOH. D. CH3OH. Trang 1/3 - Mã đề 301
 12. Câu 14: Ở nhiệt độ thường, đặc điểm nào sau đây sai đối với (C17H35COO)3C3H5 (tristearin)? A. Không tan trong nước. B. Là một trieste. C. Là chất rắn. D. Nặng hơn nước. Câu 15: Số nguyên tử oxi có trong một phân tử saccarozơ là A. 6. B. 11. C. 5. D. 12. Câu 16: Có thể phân biệt dung dịch (trong nước) của etylamin với glyxin qua một lượt thử bằng A. nước brom. B. quỳ tím. C. dung dịch HCl loãng. D. dung dịch NaOH loãng. Câu 17: Cho các chất sau: tripanmitin, tinh bột, glyxin, anilin. Trong điều kiện thích hợp, có bao nhiêu chất phản ứng được với dung dịch HCl loãng? A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. Câu 18: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Vật liệu compozit bền hơn hẳn so với polime nguyên chất tương ứng. B. Cao su thiên nhiên có tính đàn hồi, có khả năng dẫn nhiệt và dẫn điện. C. Monome tham gia phản ứng trùng hợp phải có ít nhất hai nhóm chức. D. Các polime không bay hơi và tan được trong các dung môi thông thường. Câu 19: Để phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch gồm H2NCH2COOH 0,2 M và NaCl 0,1 M cần dùng V ml dung dịch NaOH 0,1 M. Giá trị của V là A. 50. B. 300. C. 100. D. 200. Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol bột Fe trong khí Cl2 dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 7,62. B. 9,75. C. 19,50. D. 12,54. Câu 21: Phản ứng giữa metanol với axit axetic (có mặt của axit sunfuric đặc, đun nhẹ) thu được este có công thức hóa học là A. CH3COOCH3. B. C2H5COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. HCOOCH3. Câu 22: Thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ (C6H12O6) với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 0,03 mol Ag. Giá trị của m là A. 1,35. B. 5,40. C. 2,70. D. 10,80. Câu 23: Thủy phân hoàn toàn 0,15 mol (C15H31COO)3C3H5 trong dung dịch NaOH dư thì thu được bao nhiêu mol muối natri? A. 0,60. B. 0,45. C. 0,30. D. 0,15. Câu 24: Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit X. Hiđro hóa hoàn toàn X, thu được chất hữu cơ Y. Hai chất X, Y lần lượt là A. fructozơ, etanol. B. fructozơ, sobitol. C. glucozơ, etanol. D. glucozơ, sobitol. Câu 25: Tính khối lượng (theo đơn vị tấn) etanol nguyên chất có thể thu được từ quá trình lên men 10 tấn sắn khô (chứa 74% tinh bột, các thành phần khác không tạo etanol), với hiệu suất cả quá trình là 95%. A. 4,424. B. 2,212. C. 3,992. D. 1,996. Câu 26: Hai chất hữu cơ đơn chức X, Y có cùng công thức phân tử C4H8O2. Biết X có mạch cacbon phân nhánh, tác dụng được với Na và NaOH; còn Y được điều chế trực tiếp từ axit và ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Hai chất X, Y lần lượt là A. (CH3)2CHCOOH, CH3COOCH2CH3. B. HCOOCH(CH3)2, CH3CH2COOCH3. C. (CH3)2CHCOOH, CH3CH2COOCH3. D. HCOOCH(CH3)2, CH3COOCH2CH3. Trang 2/3 - Mã đề 301
 13. Câu 27: Cho các phát biểu sau: (a) Đun nóng chất béo với dung dịch NaOH dư đến phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chứa glixerol và axit béo. (b) Khi thủy phân tinh bột thành glucozơ, có thể tạo ra saccarozơ ở giai đoạn trung gian. (c) Đun etyl axetat với dung dịch NaOH dư đến phản ứng hoàn toàn, ban đầu thấy hỗn hợp đồng nhất, sau đó tách lớp. (d) Thủy phân hoàn toàn các peptit trong dung dịch HCl dư thì thu được dung dịch chứa muối của các α-amino axit. Số phát biểu đúng là A. 1. B. 4. C. 2. D. 3. Câu 28: Chất X là một đipeptit mạch hở. Cho X phản ứng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 1,0 M, thu được dung dịch chứa 3,88 gam muối. Chất X có thể là A. Ala-Gly. B. Gly-Gly. C. Gly-Val. D. Ala-Ala. Câu 29: Trieste X được tạo bởi glixerol với các axit hữu cơ thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic. Hiđro hóa hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 1,008 lít khí H2 (đktc), thu được 5,16 gam este no. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X với 0,15 mol KOH trong dung dịch, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được a gam chất rắn khan. Giá trị của a là A. 13,47. B. 9,33. C. 6,21. D. 12,09. Câu 30: Thực hiện thí nghiệm phân tích định tính chất hữu cơ X (thuộc loại chất đã học trong chương trình phổ thông). Sau khi đun nóng để không khí ở ống nghiệm 1 bị đẩy hết ra ngoài rồi mới đưa ống dẫn khí vào phía dưới miệng ống nghiệm 2 chứa đầy dung dịch Ca(OH)2. Kết quả thí nghiệm thể hiện trong hình vẽ dưới đây: Phát biểu nào sau đây luôn đúng? Chất X A. có tính lưỡng tính. B. không thể là cacbohiđrat. C. có thể là tristearin hoặc tripanmitin. D. phản ứng được với dung dịch NaOH. =========== HẾT =========== LƯU Ý: Học sinh được sử dụng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Trang 3/3 - Mã đề 301
 14. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 TỈNH QUẢNG NAM Môn: HÓA HỌC – Lớp 12 ĐỀ CHÍNH THỨC 301 304 307 310 313 316 319 322 1 B C D A D C D B 2 B C B D D B A C 3 D D A D D A B C 4 A B C B B C C A 5 B D D B A B D A 6 C A A B C B C C 7 B D A C C A D B 8 A C A C B C A C 9 A A B D A A C B 10 D C B C C D C A 11 C D C B C C B B 12 A D A A A A A D 13 D D A A D D D C 14 D C C A A B D D 15 B D C C D B C B 16 B D D B B A D C 17 B C D D C B D C 18 A D D D B A B D 19 D B D A A C D C 20 B D C C D A B D 21 A A A A C D C A 22 C C A D B C A A 23 B C B B C C A C 24 D B D D C D D B 25 C B B D D A A D 26 A B D B C A C C 27 A C C B A A A D 28 B A C C A B B C 29 D C A C D D A D 30 B C A B A D D A 1
 15. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 BẮC NINH NĂM HỌC 2020 – 2021 Môn: HÓA HỌC - Lớp 12 (Đề có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề thi: 123 Họ và tên thí sinh:. ……………………………………………………… Số báo danh:………………………………….…………………………. Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố là: H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S =32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Ag=108; Ba=137. Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Câu 1: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp? A. Tơ nilon-6,6. B. Tơ olon. C. Tơ visco. D. Tơ capron. Câu 2: Chất nào sau đây là amin? A. CH3NH2. B. HCOOH. C. C2H5OH. D. CH3COOC2H5. Câu 3: Chất không có phản ứng thủy phân là A. saccarozơ. B. Gly-Ala. C. glucozơ. D. etyl axetat. Câu 4: Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím. Polime X là A. saccarozơ. B. xenlulozơ. C. tinh bột. D. glicogen. Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Ở điều kiện thường, glyxin là chất rắn kết tinh, tan tốt trong nước. B. Dung dịch metylamin làm quỳ tím hóa xanh. C. Thủy phân hoàn toàn chất béo luôn thu được glixerol. D. Xenlulozơ tan tốt trong nước và etanol. Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Phân tử khối của glyxin bằng 89. B. Alanin có tính lưỡng tính. C. Đimetylamin là amin bậc 2. D. Anilin tạo kết tủa với nước brom. Câu 7: Đốt cháy hết một lượng kim loại Mg trong khí O2 dư thu được sản phẩm là 8,0 gam magie oxit. Thể tích khí O2 (đktc) đã tham gia phản ứng là A. 1,12 lít. B. 2,24 lít. C. 4,48 lít. D. 3,36 lít. Câu 8: Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất? A. Mg2+. B. K+. C. Fe2+. D. Ag+. Câu 9: Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch H2SO4 loãng, dư? A. Ag. B. Al. C. Mg. D. Fe. Câu 10: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất? A. W. B. Ag. C. Cr. D. Fe. Trang 1/4-Mã đề thi 123
 16. Câu 11: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit? A. Fructozơ. B. Tinh bột. C. Saccarozơ. D. Xenlulozơ. Câu 12: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl sinh ra khí H2? A. CaO. B. Mg. C. Ba(OH)2. D. Mg(OH)2. Câu 13: Thủy phân este CH3CH2COOCH3 trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được ancol có công thức là A. C2H5OH. B. C3H5OH. C. CH3OH. D. C3H7OH. Câu 14: Số nguyên tử oxi trong phân tử alanin là A. 4. B. 1. C. 3. D. 2. Câu 15: Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe tác dụng được với dung dịch nào sau đây? A. CuSO4. B. MgSO4. C. NaCl. D. NaOH. Câu 16: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? A. Mg. B. Cu. C. Al. D. Na. Câu 17: Tên gọi của este HCOOCH3 là A. etyl fomat. B. metyl axetat. C. etyl axetat. D. metyl fomat. Câu 18: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không phản ứng với nước? A. K. B. Na. C. Ba. D. Fe. Câu 19: Cho 1,5 gam H2NCH2COOH tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 2,26. B. 1,94. C. 1,96. D. 2,28. Câu 20: Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất sau để khử độc thủy ngân? A. Bột sắt. B. Bột lưu huỳnh. C. Nước. D. Bột than. Câu 21: Phát biểu nào sau đây sai? A. Glucozơ còn có tên gọi khác là đường nho. B. Dung dịch alanin làm quỳ tím chuyển sang màu hồng. C. Ở điều kiện thường, tristearin là chất rắn. D. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên. Câu 22: Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu? A. Metylamin. B. Etylamin. C. Anilin. D. Trimetylamin. Câu 23: Trùng hợp vinyl clorua thu được polime có tên gọi là A. polistiren. B. poli(vinyl clorua). C. polipropilen. D. polietilen. Câu 24: Số nguyên tử cacbon trong phân tử etyl axetat là A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. Câu 25: Cho phương trình hóa học của phản ứng sau: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Phát biểu nào sau đây đúng? A. Ion Fe2+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Cu2+. B. Kim loại Cu khử được ion Fe2+. Trang 2/4-Mã đề thi 123
 17. C. Ion Cu2+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Fe2+. D. Kim loại Cu có tính khử mạnh hơn kim loại Fe. Câu 26: Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được x mol SO2 (là sản phẩm khử duy nhất của S+6). Giá trị của x là A. 0,225. B. 0,075. C. 0,375. D. 0,150. Câu 27: Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam Al bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là A. 4,48. B. 5,60. C. 2,24. D. 3,36. Câu 28: Chất nào sau đây có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo thành kim loại Ag? A. Saccarozơ. B. Glucozơ. C. Tinh bột. D. Xenlulozơ. Câu 29: Cho 0,12 mol tripanmitin ((C15H31COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là A. 17,28. B. 5,52. C. 11,04. D. 33,12. Câu 30: Cho m gam hỗn hợp kim loại Al, Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít H2 (đktc) và 2,0 gam kim loại không tan. Giá trị của m là A. 16,0. B. 4,7. C. 2,0. D. 15,0. Câu 31: Thủy phân 68,4 gam saccarozơ với hiệu suất 75%, thu được m gam glucozơ. Giá trị của m là A. 27. B. 54. C. 36. D. 72. Câu 32: Cho các phát biểu sau: (a) Thủy phân saccarozơ trong môi trường kiềm thu được glucozơ và fructozơ. (b) Muối phenylamoni clorua tan tốt trong nước. (c) Trong phân tử triolein có 6 liên kết pi (). (d) Lực bazơ của metylamin lớn hơn của amoniac. (e) Tơ nilon – 6,6 thuộc loại tơ thiên nhiên. Số phát biểu đúng là A. 3. B. 2. C. 5. D. 4. Câu 33: Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z với các thuốc thử được ghi ở bảng sau: Chất Thuốc thử Hiện tượng X Cu(OH)2 Tạo hợp chất màu tím Y Dung dịch AgNO3 trong NH3 Tạo kết tủa Ag Z Nước brom Tạo kết tủa trắng Các chất X, Y, Z lần lượt là: A. Anilin, etyl fomat, Gly-Ala-Gly. B. Gly-Ala-Gly, anilin, etyl fomat. C. Etyl fomat, Gly-Ala-Gly, anilin. D. Gly-Ala-Gly, etyl fomat, anilin. Trang 3/4-Mã đề thi 123
 18. Câu 34: Chất X (C6H16O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic; chất Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối amoni của đipeptit. Cho 8,91 gam hỗn hợp E gồm X và Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH, thu được sản phẩm hữu cơ gồm 0,05 mol hai amin no (đều có hai nguyên tử cacbon trong phân tử và không là đồng phân của nhau) và m gam hai muối. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 9,0. B. 8,5. C. 10,0. D. 8,0. Câu 35: Cho 2,24 gam Fe tác dụng hết với dung dịch Cu(NO3)2 dư, thu được m gam kim loại Cu. Giá trị của m là A. 3,20. B. 6,40. C. 2,24. D. 2,56. Câu 36: Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X, Y và Z trong đó có một este hai chức và hai este đơn chức; MX < MY < MZ. Cho 27 gam E tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp các ancol no và 29,02 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic kế tiếp trong cùng dãy đồng đẳng. Khi đốt cháy hết 27 gam E thì cần vừa đủ 1,4 mol O2, thu được H2O và 1,19 mol CO2. Khối lượng của X trong 27 gam E là A. 3,70 gam. B. 7,04 gam. C. 5,92 gam. D. 6,12 gam. Câu 37: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng? A. Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag. B. 2Na + 2H2O  2NaOH + H2. C. 2Fe + 6HCl  2FeCl3 + 3H2. D. 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2. Câu 38: Nung nóng m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Cu trong O2 dư thu được 15,72 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Hòa tan hết Y bằng lượng vừa đủ dung dịch gồm HCl 1M và H2SO4 1M thu được dung dịch chứa 41,52 gam hỗn hợp muối trung hòa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 9,96. B. 11,28. C. 11,88. D. 8,52. Câu 39: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Anilin là chất rắn tan nhiều trong nước. B. Phân tử Gly-Ala-Ala có 2 nguyên tử oxi. C. Dung dịch protein có phản ứng màu biure. D. Phân tử lysin có một nguyên tử nitơ. Câu 40: Hỗn hợp X gồm C2H5COOH và CH3COOCH3. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là A. 11,10. B. 16,65. C. 33,30. D. 22,20. ----------- HẾT --------- Trang 4/4-Mã đề thi 123
 19. A ĐÁP ÁN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 BẮC NINH Năm học 2020 - 2021 Môn: Hóa học - Lớp 12 Mã đề thi Câu 123 234 345 478 581 618 1 C C D D C B 2 A C C B D D 3 C C C B A D 4 C B B D C A 5 D D D C A D 6 A C A C A C 7 B A D D C C 8 D A A C D C 9 A C B D C D 10 A D B D C A 11 A D D A D C 12 B A A B D C 13 C D A D C B 14 D A C C B A 15 A B A A A B 16 D C A C B B 17 D B C A D A 18 D B A A D C 19 B C D A D D 20 B D C D B B 21 B B D C B C 22 C B B C C C 23 B D A B B D 24 B C D A B A 25 C D A B B A 26 B B B B A D 27 D A D A D D 28 B A C D B B 29 C A B C A C 30 B C D B C C 31 A B A B C B 32 A B B B C B 33 D A B D B B 34 A C D D D B 35 D D B C A D 36 C D C A A D 37 C A C A D A 38 A B C B A A 39 C D B A A A 40 D A C C B A
 20. SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2020 - 2021 TRƯỜNG THPT HƯỚNG HÓA MÔN HÓA HỌC. KHỐI 12 Thời gian làm bài : 45 Phút; (Đề có 25 câu) ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 2 trang) Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ................... Mã đề 355 Câu 1: Bệnh nhân phải tiếp đường (tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), đó là loại đường A. Mantozơ. B. Fructozơ. C. Glucozơ. D. Saccarozơ. Câu 2: Công thức phân tử của glucozơ là A. C12H22O11 B. C6H12O6 C. (C6H10O5)n D. C2H4O2. Câu 3: Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H 2SO4 đun nóng là: A. Saccarozơ và xenlulozơ. B. Glucozơ và fructozơ. C. Glucozơ và xenlulozơ. D. Fructozơ và tinh bột. Câu 4: Số nguyên tử H trong phân tử Alanin ? A. 7 B. 5 C. 9 D. 11 Câu 5: Số min bậc 1 trong các amin: (C2H5)2NH; (CH3)2CH-NH2; H2N-CH3; (CH3)3N là A. 4 B. 2 C. 1 D. 3 Câu 6: Công thức nào sau đây là đúng nhất cho este no đơn chức, mạch hở? A. RCOOR’. B. CnH2nO2. C. RCOOH. D. CnH2n+2O2. Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X thu được 6,6 gam CO2 và 3,15 gam H2O và 0,56 lít N2 (đktc). Công thức phân tử của X là A. C2H7N. B. C2H5N. C. C3H7N D. C3H9N Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 16,2 gam triglixerit X, thu được H2O và 1 mol CO2. Mặt khác, 16,2 gam X tác dụng được tối đa với 8 gam Br2 trong dung dịch. Cho 16,2gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam muối. Giá trị của m là A. 16,48. B. 17,28. C. 18,1. D. 16,9. Câu 9: Cặp chất không xảy ra phản ứng là A. Fe + Cu(NO3)2. B. Fe + Zn(NO3)2. C. Cu + AgNO3. D. Zn + Cu(NO3)2. Câu 10: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất trong các kim loại Au, Ag, Cu, Fe là A. Cu. B. Ag. C. Au. D. Fe. Câu 11: Poli(vinyl axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A. CH3COO-CH=CH2. B. C2H5COO-CH=CH2. C. CH2=CH-COO-CH3. D. CH2CH-COO-CH3. Câu 12: Cho 12 gam kim loại A phản ứng với HNO3 dư thu được 2,24 lít N2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Kim loại A là A. Fe. B. Mg. C. Ca. D. Cu. Câu 13: Cho m gam Zn vào 200 ml chứa đồng thời Fe(NO3)3 1M và CuSO4 aM . Sau khi kết thúc tất cả các phản ứng thu được 10,6 gam chất rắn. Cho chất rắn thu được tác dụng với HCl dư thu được 1,68 lít khí (đktc). Giá trị của m là A. 17,875. B. 13,8125. C. 16,25. D. 9,75. Trang 1/2 - Mã đề 355
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2