intTypePromotion=1

Bộ 12 đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 (Có đáp án)

Chia sẻ: Yunmengshuangjie Yunmengshuangjie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
31
lượt xem
3
download

Bộ 12 đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 (Có đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo Bộ 12 đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 (Có đáp án) để giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, làm quen với cấu trúc đề thi để chuẩn bị cho kì thi sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn. Tài liệu đi kèm đáp án giúp các em so sánh kết quả và tự đánh giá được năng lực bản thân, từ đó đề ra phương pháp học tập hiệu quả giúp các em tự tin đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Chúc các em thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ 12 đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 (Có đáp án)

 1. BỘ 12 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 10 NĂM 2020-2021 (CÓ ĐÁP ÁN)
 2. 1. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (Khối chuyên) 2. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (Khối cơ bản) 3. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên 4. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lạc Long Quân 5. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Ngọc Quyến 6. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Thế Vinh 7. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Văn Can 8. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Ngô Gia Tự 9. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Huệ 10. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Phan Ngọc Hiển 11. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Trần Phú 12. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Vĩnh Yên
 3. SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG KIỂM TRA CUỐI KỲ - HKI – NĂM HỌC 2020 - 2021 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT MÔN HOÁ HỌC 10 CHUYÊN Thời gian làm bài : 45 Phút; (Đề có 30 câu) (Đề có 4 trang) Họ tên : ............................................................... Lớp : ................... Mã đề 056 Cho C = 12; H = 1; O = 16 ; Cl = 35,5; Be = 9; Mg = 24; Ca = 40 ; Sr = 88; Ba =137; Cu = 64; Al = 27; Fe = 56; S = 32 Câu 1: Số oxi hoá của N trong các phân tử và ion: N2, NO, HNO2, NO3-, NH4+ là: A. 0, +2, +3, -5 , -3 B. 0, +2, +3, +5 , -3 C. 0, -1, +1, -3, -5 D. 0, -2, +3, -5 , +4 Câu 2: Cho phản ứng: HNO3 + H2S  NO + S + H2O. Quá trình oxi hóa là : A. S+6 +8e → S-2 B. N+2 → N+5 + 3e C. S-2 → S0 + 2e. D. N+5 + 3e → N+2 Câu 3: Cho các nhận định sau: (1) Liên kết cộng hoá trị là liên kết được tạo thành giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung. (2) Liên kết hoá học là sự kết hợp giữa các nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể có năng lượng cao hơn. (3) Liên kết giữa 2 nguyên tử thuộc loại liên kết ion khi hiệu độ âm điện giữa chúng ≥ 1,7. (4) Điều kiện để các obitan nguyên tử (AO) của nguyên tố trung tâm có thể lai hóa là có mức năng lượng khác nhau. Số nhận định đúng là A. 2 B. 3 C. 1 D. 4 Câu 4: Ứng dụng nào sau đây không phải của Clorua vôi ? A. Sản xuất vôi. B. Tẩy uế chuồng trại chăn nuôi. C. Xử lí các chất độc. D. Tinh chế dầu mỏ. Câu 5: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20%, thu được dung dịch Y. Nồng độ của FeCl2 trong dung dịch Y là 15,76%. Nồng độ phần trăm của MgCl2 trong dung dịch Y là (Cho H = 1; Mg = 24; Cl = 35,5; Fe = 56) A. 24,24%. B. 28,21%. C. 11,79%. D. 15,76%. Câu 6: Có các nhận định sau: (1) Các nguyên tố trong cùng một nhóm có tính chất hóa học giống nhau. (2) Chu kì thường bắt đầu là một kim loại kiềm và kết thúc một chu kỳ là một khí hiếm, trừ chu kì 1. (3) Các nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một chu kỳ đều có cùng số lớp electron. (4) Các nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm đều có số electron bằng nhau. Số câu đúng là: A. 3 B. 4 C. 2 D. 1 Câu 7: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau? A. CH4 và NH 4 đều có cấu trúc tứ diện đều. B. CO2 và BeCl2 đều có cấu trúc tam giác cân. C. CO2 và SO2 đều có cấu trúc thẳng (C và S lai hóa sp). D. NH3 có cấu trúc tam giác đều (N lai hoá sp2). Câu 8: Cho 3,35 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư được 2,8 lít khí SO2 (đktc). Khi đốt 3,35 gam hỗn hợp trên trong khí Clo dư thì khối lượng muối clorua thu được là A. 9,255 gam B. 12,225 gam C. 10,225 gam. D. 8,125 gam. Trang 1/4 - Mã đề 056
 4. Câu 9: Cho phương trình phản ứng aFeSO4 +bK2Cr2O7 + cH2SO4  dFe2(SO4)3 + eK2SO4 + fCr2(SO4)3 + gH2O Tỉ lệ a: b là A. 2 : 3. B. 6 : 1. C. 1 : 6. D. 3 : 2. Câu 10: Cho 3 nguyên tố: X( Z = 11), Y( Z = 12), T( Z = 19) có hiđroxit tương ứng là X 1, Y1, T1. Chiều giảm dần tính bazơ các hiđroxit này lần lượt là A. X1, T1, Y1. B. T1, Y1, X1. C. Y1, X1, T1. D. T1, X1, Y1. Câu 11: Cho các phản ứng sau: 1. CaO + CO2  CaCO3 2. Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 3. 2H2S + 3O2  2H2O + 2SO2 4. CuSO4 + BaCl2  CuCl2 + BaSO4 Những phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá khử là: A. 1, 2 B. 2,3 C. 2,4 D. 3,4. 63 65 65 Câu 12: Trong tự nhiên, đồng có 2 đồng vị Cu và Cu , trong đó đồng vị Cu chiếm khoảng 27% về khối lượng. Phần trăm khối lượng của 65Cu trong Cu2O là: A. 12,26%. B. 63,24%. C. 64,29%. D. 24,53%. 3+ 2 Câu 13: Ion M có cấu hình electron ngoài cùng là 3d , nguyên tố M ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn? A. Ô 20, chu kì 4, nhóm IIA B. Ô 23, chu kì 4, nhóm IIB C. Ô 17, chu kì 3, nhóm VIIA D. Ô 23, chu kì 4, nhóm VB Câu 14: Cho biết kết luận về trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm nào dưới đây là đúng? A. S trong SO3 lai hóa sp3. B. N trong NH3 lai hóa sp3. C. O trong H2O lai hóa sp. D. C trong CO2 lai hóa sp2. Câu 15: Cho những phát biểu sau đây: 1. Obitan nguyên tử là vùng không gian quanh hạt nhân, ở đó xác suất hiện diện của electron là rất lớn (khoảng 90%). 2. Mỗi obitan nguyên tử chứa tối đa 2 electron với chiều tự quay giống nhau. 3. Trong cùng một phân lớp, các electron sẽ được phân bố trên các obitan sao cho các electron độc thân là tối đa và các electron này phải có chiều tự quay khác nhau. 4. Mỗi obitan nguyên tử chứa tối đa 2 electron với chiều tự quay khác nhau. Số phát biểu đúng là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 Câu 16: A, B là 2 kim loại nằm ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA. Cho 4,4 gam một hỗn hợp gồm A và B tác dụng với dung dịch HCl 1M (dư) thu được 3,36 lít khí (đktc). Xác định tên 2 kim loại? A. Be và Mg B. Mg và Ca C. Ca và Ba D. Ca và Sr Câu 17: Trong phản ứng: K2Cr2O7 + HCl  CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O. Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl làm môi trường. Giá trị của k là: A. 3/7 B. 3/4 C. 4/7 D. 3/14 Câu 18: Cho độ âm điện: Cl (3,16) ; F (3,98) ; N(3,04) ; H (2,2) ; Br (2,96) ; P (2,19) ; C (2,55) ; O (3,44) ; Al (1,61), Mg (1,31), S (2,58). Dãy gồm các chất có liên kết cộng hoá trị phân cực là: A. CO2, NH3, AlCl3, N2 B. AlCl3, O2, Cl2, SO3 C. HBr, SO2, CCl4, PCl3 D. CO2, HBr, SO2, CH4, H2 Câu 19: Nếu cho 1 mol mỗi chất: CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 lần lượt phản ứng với lượng dư dung dịch HCl đặc, chất tạo ra lượng khí Cl2 nhiều nhất là: A. MnO2. B. K2Cr2O7. C. CaOCl2. D. KMnO4. Câu 20: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau: A. Sự oxi hoá ứng với sự giảm số oxi hoá của một nguyên tố. B. Sự khử ứng với sự tăng số oxi hoá của một nguyên tố. Trang 2/4 - Mã đề 056
 5. C. Chất khử là chất có số oxi hoá giảm sau phản ứng D. Chất oxi hoá là chất có số oxi hoá giảm sau phản ứng. Câu 21: Phát biểu nào sau đây sai ? A. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo nên bởi các hạt proton, electron. B. Trong nguyên tử, hạt proton, hạt electron mang điện còn hạt nơtron thì không mang điện. C. Tổng trị số điện tích âm của các electron trong lớp vỏ nguyên tử bằng tổng trị số điện tích dương của các poton trong hạt nhân nguyên tử. D. Nguyên tử có cấu tạo rỗng, hạt nhân mang điện tích dương có kích thước rất nhỏ so với kích thước của nguyên tử và nằm ở tâm của nguyên tử. Câu 22: Câu nào sau đây không chính xác ? A. Khả năng oxi hoá của các halogen giảm từ flo đến iot. B. Các halogen có nhiều điểm giống nhau về tính chất hoá học. C. Các halogen là những phi kim mạnh nhất trong mỗi chu kỳ. D. Trong các hợp chất, các halogen đều có thể có số oxi hoá: –1, +1, +3, +5, +7. Câu 23: Electron cuối cùng của nguyên tử X có số lượng tử phụ l với giá trị l=2. Hỏi có bao nhiêu giá trị ml? A. m có 4 giá trị là -2; -1; +1; +2 B. m có 5 giá trị là -2; -1; 0; +1; +2 C. m có 2 giá trị là -2; +4 D. m có 2 giá trị là -2; +2 Câu 24: Cho các mệnh đề: (1) Khối lượng nguyên tử tập trung phần lớn ở lớp vỏ. (2) Tổng số proton và số nơtron trong một hạt nhân được gọi là số khối A. (3) Số proton bằng điện tích hạt nhân. (4) Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron. Số phát biểu sai là: A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 Câu 25: Cho các phản ứng sau: (a) HCl + PbO2  (b) HCl + NH4HCO3  (c) HCl + Zn  (d) KMnO4 + HCl → Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là: A. 4 B. 2 C. 1 D. 3 Câu 26: Phát biểu nào dưới đây không đúng? A. Liên kết cộng hóa trị không cực có thể được hình thành giữa các phi kim giống nhau. B. Liên kết ion là liên kết giữa 2 nguyên tử có hiệu độ âm điện ≥ 1,7. C. Liên kết cộng hóa trị có cực có thể được tạo thành giữa nguyên tử kim loại và phi kim. D. Liên kết trong phân tử HF là liên kết ion do hiệu độ âm điện > 1,7. Câu 27: Dãy các chất có thể phản ứng với dung dịch HCl là: A. AgNO3, MgCO3, BaSO4, Al. B. CaCO3, H2SO4 loãng, Mg(OH)2 C. Fe, CuO, Ba(OH)2, CaOCl2 D. Fe2O3, KMnO4, Cu, CaCO3 Câu 28: Cho sơ đồ biến hoá sau: Cl2 → A → B → A → Cl2. Trong đó A, B là chất rắn và đều chứa natri. A, B lần lượt là: A. NaBr, NaOH B. NaCl, NaOH C. NaCl, NaBr D. NaOH, NaCl Câu 29: Hòa tan hoàn toàn 5,85 gam một kim loại R thuộc nhóm IA vào 100 gam nước (dư) thu được 1,68 lít khí H2 (đktc) và dung dịch A. Tính nồng độ mol của 150 ml dung dịch HCl cần dùng để trung hòa hoàn toàn dung dịch A? A. 0,5 M B. 1,5 M C. 2 M D. 1 M Câu 30: Hãy chọn câu sai trong các câu sau: A. Trong phản ứng phân huỷ, số oxi hoá của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi. B. Trong phản ứng trao đổi, số oxi hoá của các nguyên tố không thay đổi. C. Trong phản ứng hoá hợp, số oxi hoá của các nguyên tố không thay đổi. Trang 3/4 - Mã đề 056
 6. D. Trong phản ứng thế, bao giờ cũng có sự thay đổi số oxi hoá của nguyên tố. ------ HẾT ------ Trang 4/4 - Mã đề 056
 7. SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG KIỂM TRA CUỐI KỲ - HKI – NĂM HỌC 2020 - 2021 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT MÔN HOÁ HỌC 10 CHUYÊN Thời gian làm bài : 45 Phút Phần đáp án câu trắc nghiệm: 645 056 900 864 1 C B A D 2 A C B D 3 B A D A 4 D A B A 5 B C A C 6 D C D B 7 A A A B 8 B B A A 9 C B C A 10 C D B D 11 D B B D 12 B D C A 13 A D C D 14 A B D D 15 A A D C 16 D B C A 17 B B C B 18 C C B D 19 A B B B 20 B D D A 21 B A C C 22 D D A D 23 A B A A 24 D C D D 25 C C B A 26 C D C B 27 A C D A 28 B B A B 29 B D D D 30 B C C D 1
 8. SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG KIỂM TRA CUỐI KỲ - HKI – NĂM HỌC 2020 - 2021 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT MÔN HOÁ HỌC 10 CƠ BẢN Thời gian làm bài : 45 Phút; (Đề có 30 câu) (Đề có 3 trang) Họ tên : ............................................................... Lớp : ................... Mã đề 066 Câu 1: Độ âm điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng của nguyên tử: A. nhường hoặc nhận electron khi tạo liên kết. B. hút electron khi tạo liên kết hoá học. C. tham gia hình thành liên kết hóa học. D. đẩy electron khi tạo thành liên kết hoá học. Câu 2: Dãy gồm các nguyên tử được sắp xếp theo thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là: A. Cs, Rb, K, Na, Li. B. K, Rb, Cs, Li, Na. C. Li, Na, Rb, K, Cs. D. Li, Na, K, Rb, Cs Câu 3: Chọn phát biểu đúng. A. Liên kết cộng hóa trị phân cực là trung gian giữa liên kết cộng hóa trị không cực và liên kết ion. B. Hiệu độ âm điện càng lớn thì liên kết phân cực càng yếu. C. Trong CO2 và C2H2 đều có liên kết bội. D. Các ion Na+, SO24 , S2 được gọi là các ion đơn nguyên tử. Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng: A. Liên kết cộng hóa trị là liên kết được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng một cặp e chung B. Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa nguyên tử kim loại với phi kim C. Liên kết cộng hóa trị không cực là kiên kết giữa 2 nguyên tử của các nguyên tố phi kim D. Liên kết cộng hóa trị phân cực trong đó cặp e chung bị lệch về phía 1 nguyên tử. Câu 5: Chọn câu đúng trong các mệnh đề sau : A. Trong liên kết cộng hóa trị, cặp electron lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn. B. Liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa 2 nguyên tử có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến 1,7. C. Liên kết cộng hóa trị không cực được tạo nên từ các nguyên tử khác hẳn nhau về tính chất hóa học. D. Hiệu độ âm điện của 2 nguyên tử lớn thì phân tử phân cực yếu Câu 6: Cho quá trình: Al+3 + 3e  Al0 Quá trình trên gọi là A. Quá trình khử B. Quá trình phân hủy C. Quá trình oxi hóa D. Quá trình trao đổi Câu 7: Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có hạt nhân chứa 19p và 20n ? A. 199 F B. 40 20 Ca C. 39 19 K D. 41 21 Sc Câu 8: Cho các kim loại: Na, Mg, Al. Dãy gồm các chất được xếp theo chiều giảm dần tính kim loại là: A. Mg > Al > Na. B. Na > Mg > Al. C. Al > Mg > Na. D. Mg > Na > Al. Câu 9: Cho phản ứng sau: Mg + Cl2  MgCl2. Tổng số electron nhường ở phản ứng trên là: A. 4 B. 1 C. 2 D. 3 Câu 10: Oxit cao nhất của nguyên tố R có công thức R2O5. Trong hợp chất khí của R với hiđro, R chiếm 91,177 % về khối lượng. Nguyên tố R là: A. P (31) B. N (14) C. As (75) D. Sb (122) Trang 1/3 - Mã đề 066
 9. Câu 11: Số chu kì trong bảng tuần hoàn có chứa 8 nguyên tố, gồm có mấy chu kì? A. 4 B. 2 C. 1 D. 3 Câu 12: Một ion M2+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 92, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20. Số hạt electron trong nguyên tử M là: A. 29. B. 27 C. 35 D. 36 Câu 13: Cho các mệnh đề sau: 1. Chất khử là chất nhường electron. 2. Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học luôn luôn không có sự thay đổi số oxi hóa. 3. Quá trình oxi hóa là quá trình nhận electron. 4. Trong phản ứng oxi hóa – khử bao giờ cũng có chất oxi hóa và chất khử tham gia. Có bao nhiêu mệnh đề đúng: A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 Câu 14: Nguyên tử của nguyên tố R có tổng electron p là 16. Vậy R thuộc A. Chu kỳ 4, nhóm IA. B. Chu kỳ 4, nhóm VIA. C. Chu kỳ 2, nhóm VIA. D. Chu kỳ 3, nhóm IA. Câu 15: Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa – khử A. Phản ứng hóa hợp B. Phản ứng thế trong hóa vô cơ C. Phản ứng trao đổi D. Phản ứng phân hủy Câu 16: Số oxi hóa của nguyên tố nitơ trong các hợp chất : NH4+, NO2–, NO2, N2, NO, N2O lần lượt là: A. – 4, +5, -2, 0, +3, +1 B. – 4, +6, +2,+4, 0, +1 C. –3, +5, +4, 0, –2, +1 D. –3, +3, +4, 0, +2, +1 Câu 17: Nhận định nào sau đây không đúng A. Khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân B. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện C. Tất cả các hạt nhân nguyên tử đều chứa đồng thời proton và notron D. Vỏ electron mang điện tích âm và electron chuyển động xung quanh hạt nhân Câu 18: Trong tự nhiên Fe có hai đồng vị là 55Fe và 56Fe. Nguyên tử khối trung bình của Fe bằng 55,85. Thành phần phần trăm tương ứng của hai đồng vị lần lượt là: A. 15% và 85% B. 85% và 15% C. 57,5% và 42,5% D. 42,5% và 57,5% Câu 19: Cho 8,1 gam Al tác dụng với dung dịch axit HNO3 đặc, dư. Sau phản ứng thu được muối nitrat, H2O và V lít khí (đktc) NO2 . Giá trị của V là: A. 17,78 lít B. 8,96 lít C. 20,16 lít D. 18,9 lít Câu 20: Cho phản ứng sau: Fe3O4 + Al  Al2O3 + Fe Tổng hệ số của chất khử và chất oxi hóa sau khi cân bằng phản ứng là : A. 17 B. 23 C. 11 D. 7 Câu 21: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng oxi hóa – khử? A. Sự tương tác của đá vôi với axit nitric B. Sự phân hủy của kali clorat C. Sự trung hòa axit sunfuric D. Sự phân hủy của đá vôi Câu 22: Nguyên tố X có Z = 20 ; Y có Z = 17 . Hợp chất của X và Y thuộc loại liên kết : A. Ion B. Cộng hoá trị không phân cực C. Cho - nhận D. Cộng hoá trị phân cực Câu 23: Hóa trị các nguyên tố trong các hợp chất : CaO, H2S, Al2O3 , PH3 lần lượt (theo thứ tự) là: A. (+2,+2), (2,2), (+3,–2), (3,1) B. (+2,+2), (+2,–2), (+3,–2), (–3,+1) C. (2+,2–), (1,2), (3+,2–), (3,1) D. (2+,2–), (2,2), (3+,1–), (3,1) Trang 2/3 - Mã đề 066
 10. Câu 24: Nguyên tử X nào sau đây có 14 hạt nơtron. 13 A. 27 X B. 27 13 X C. 11 43 X D. 27 14 X Câu 25: Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi A. sự cho – nhận cặp electron hoá trị. B. lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện trái dấu. C. sự góp chung các electron độc thân. D. lực hút tĩnh điện giữa các ion dương và electron tự do. Câu 26: Cho các phát biểu sau: 1) Chất khử là chất nhường electron 2) Chất bị oxi hóa là chất có số oxi hóa giảm sau phản ứng 3) Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố. 4) Sự khử là quá trình làm giảm số oxi hóa. 5) Trong phản ứng oxi hóa – khử sự khử và sự oxi hóa diễn ra không đồng thời Số câu đúng là: A. 3 B. 5 C. 4 D. 2 Câu 27: Trong phản ứng dưới đây, 3NO2 + H2O  2HNO3 + NO NO2 đóng vai trò A. Là chất oxi hóa, đồng thời cũng là chất khử B. Là chất oxi hóa C. Không là chất khử cũng không là chất oxi hóa. D. Là chất khử Câu 28: Tìm định nghĩa sai : A. Chất bị oxi hóa là chất có khả năng nhận electron. B. Sự oxi hóa là quá trình nhường electron. C. Chất bị oxi hóa là chất có khả năng nhường electron. D. Sự oxi hóa là quá trình làm tăng số oxi hóa. Câu 29: Cho các nguyên tắc sắp xếp sau: 1. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng nguyên tử khối. 2. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng. 3. Các nguyên tố có cùng electron hoá trị trong nguyên tử được xếp thành một cột. 4. Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều bán kính nguyên tử tăng dần. Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp không theo những quy tắc nào? A. 1; 4 B. 3; 4 C. 2; 3 D. 2; 3; 4 Câu 30: Cho độ âm điện của các nguyên tố: F(3,98); O (3,44); Cl (3,16); Br (2,96); N(3,04); S(2,58); H( 2,20); Na (0,93); K ( 0,82); Cs(0,79); Mg (1,31); Ba(0,89); Ca(1,00); Al(1,61). Dãy gồm các chất có độ phân cực tăng dần là: A. H2S; H2O; NH3; CaF2; NaCl. B. H2S; NH3; H2O; NaCl; CaF2. C. NH3; H2S; CaF2; H2O; NaCl. D. NH3; H2O; H2S; NaCl; CaF2 Biết Al=27, H=1, N=14, O=16 ------ HẾT ------ Trang 3/3 - Mã đề 066
 11. SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG KIỂM TRA CUỐI KỲ - HKI – NĂM HỌC 2020 - 2021 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT MÔN HOÁ HỌC 10 CƠ BẢN Thời gian làm bài : 45 Phút Phần đáp án câu trắc nghiệm: 902 425 797 948 235 066 1 D C D B C B 2 C D D D D D 3 C C B C D C 4 C C C B B D 5 A B B B C B 6 B C C D B A 7 A B A B D C 8 A C C B C B 9 B C B A D C 10 A C B A C A 11 D C C C D B 12 A C B D B A 13 A A D B D A 14 B D A C B B 15 B A B D D B 16 A B A C B D 17 A B A C C C 18 C C B D C A 19 B C A D B C 20 A A B D B C 21 D B B A B B 22 B A B D D A 23 C C B B A C 24 D C B D B B 25 B A A B C B 26 D B D D D A 27 B D A A C A 28 A B C B B A 29 C B D D C A 30 D D A D C B 1
 12. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 BẮC NINH NĂM HỌC 2020 – 2021 Môn: HÓA HỌC – Lớp 10 (Đề có 02 trang) Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm – Mỗi câu 0,25 điểm) Câu 1: Liên kết hóa học trong phân tử nào sau đây thuộc loại liên kết ion? (cho độ âm điện của một số nguyên tử: H = 2,20; Na = 0,93; Cl = 3,16; O = 3,44). A. Cl2. B. NaCl. C. H2O. D. HCl. Câu 2: Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử HCl thuộc loại liên kết A. hiđro. B. cộng hóa trị có cực. C. cộng hóa trị không cực. D. ion. Câu 3: Kí hiệu hóa học của nguyên tố oxi là A. O. B. N. C. H. D. Cl. Câu 4: Trong chất nào sau đây, lưu huỳnh (S) có số oxi hóa +4? A. H2SO4. B. SO2. C. H2S. D. SO3. Câu 5: Công thức cấu tạo nào sau đây sai? A. O – C – O. B. Cl – Cl. C. N ≡ N. D. H – H. Câu 6: Nguyên tố hóa học nào sau đây là kim loại? A. H (hiđro). B. Cl (clo). C. O (oxi). D. K (kali). Câu 7: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7. Số hạt mang điện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 6 hạt. X, Y lần lượt là (cho số hiệu nguyên tử của một số nguyên tố: N=7; O=8; Ne=10; Al=13; S=16) A. Al và O. B. Al và S. C. N và Al. D. N và Ne. Câu 8: Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 40. Số hiệu nguyên tử của X là 13. Số khối của X là A. 26. B. 23. C. 27. D. 40. Câu 9: Công thức hợp chất khí với hiđro của X có dạng H3X. Công thức oxit cao nhất của X là A. X2O5. B. X2O3. C. XO. D. XO2. Câu 10: Trong hợp chất HClO số oxi hóa của clo (Cl) là A. +3. B. –1. C. 0. D. +1. Câu 11: Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z=11) là A. 1s22s22p63s23p1. B. 1s22s22p7. C. 1s22s22p63s2. D. 1s22s22p63s1. Câu 12: Nguyên tử R tạo được cation R+. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của R+ (ở trạng thái cơ bản) là 2p6. Số hạt electron trong nguyên tử R là A. 11. B. 10. C. 9. D. 12. Câu 13: Số electron tối đa có trong phân lớp p là A. 10. B. 14. C. 6. D. 2. 2 2 6 2 5 Câu 14: Nguyên tử X có cấu hình electron 1s 2s 2p 3s 3p . Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X thuộc A. chu kì 3, nhóm VIIA. B. chu kì 2, nhóm VA. C. chu kì 2, nhóm VIIA. D. chu kì 3, nhóm VA. Câu 15: Cho cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố: X: 1s22s22p3; Y: 1s22s22p63s2; T: 1s22s22p6. Nguyên tố nào là kim loại? A. X. B. T. C. X và Y. D. Y.
 13. Câu 16: Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là 1s22s22p5. Điện tích của hạt nhân nguyên tử X là A. 14+ B. 7+. C. 18+. D. 9+. + Câu 17: Số oxi hóa của nitơ (N) trong N2, NH4 và HNO3 lần lượt là A. –3, 0, +5. B. +5, –3, 0. C. 0, +5, –3. D. 0, –3, +5. Câu 18: Trong một chu kì, theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố biến đổi như thế nào? A. Tính kim loại yếu dần, tính phi kim yếu dần. B. Tính kim loại mạnh dần, tính phi kim mạnh dần. C. Tính kim loại mạnh dần, tính phi kim yếu dần. D. Tính kim loại yếu dần, tính phi kim mạnh dần. Câu 19: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là 1s22s22p4. Để đạt được cấu hình bền vững của khí hiếm gần nhất thì nguyên tử này cần A. nhường 2 electron. B. nhận 2 electron. C. nhường 6 electron. D. nhận 6 electron. Câu 20: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của X là 3s23p5. Công thức hợp chất khí với hiđro của X là A. H4X. B. H2X. C. HX. D. H3X. Câu 21: Nguyên tố X thuộc chu kì 2, nhóm VIA. Khẳng định nào sau đây sai? A. X là nguyên tố phi kim. B. Nguyên tử X có 2 lớp electron. C. Công thức oxit cao nhất của X là XO3. D. Nguyên tử X có 6 electron ở lớp ngoài cùng. Câu 22: Điện hóa trị của natri trong hợp chất Na2O là A. 1+. B. +1. C. 2–. D. –2. Câu 23: Theo quy luật biến đổi tính chất các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, phi kim mạnh nhất là A. Oxi. B. Flo. C. Clo. D. Iot. Câu 24: Các nguyên tố ở chu kì nào sau đây có 2 lớp electron trong nguyên tử? A. Chu kì 4. B. Chu kì 3. C. Chu kì 2. D. Chu kì 1. Câu 25: Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học có cùng A. số nơtron. B. số khối. C. số proton. D. số nơtron và số proton. Câu 26: Cho 6,0 gam kim loại R (thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn) tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Kim loại R là (Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Be = 9; Mg = 24; Ca = 40; Ba = 137) A. Ba. B. Ca. C. Mg. D. Be. Câu 27: Nguyên tử nào trong số các nguyên tử sau đây chứa 8 proton, 8 nơtron và 8 electron? 18 17 16 14 A. 8O . B. 8O . C. 8O . D. 7N . Câu 28: Ion nào sau đây là ion đa nguyên tử? A. OH–. B. Cl–. C. Na+. D. Mg2+. II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) Câu 29: (1,5 điểm) Xác định số hạt electron, nơtron có trong các nguyên tử và ion sau: 19 24 40 2+ 9 F , 12 Mg , 20 Ca . Câu 30: (1,5 điểm) Cho các nguyên tố: H (Z = 1), C (Z = 6), O (Z = 8), Na (Z = 11), Cl (Z = 17). Giải thích quá trình hình thành liên kết hóa học trong các phân tử: NaCl, H2, CO2? –––––––– Hết ––––––––
 14. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 BẮC NINH NĂM HỌC 2020 – 2021 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Môn: HÓA HỌC – Lớp 10 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm. Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Đáp án B B A B A D B C A D D A C A Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Đáp án D D D D B C C A B C C B C A II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) Câu Nội dung Điểm 29. (1,5 điểm) Học sinh có thể trình bày theo bảng Nguyên tử, ion Số electron Số nơtron 19 9F 9 10 0,25×6 24 12 Mg 12 12 40 2+ 20 Ca 18 20 Xác định đúng số lượng mỗi hạt cho 0,25 điểm 30. (1,5 điểm) Giải thích đúng quá trình hình thành liên kết trong mỗi phân tử cho 0,5 điểm 0,5×3 –––––––– Hết ––––––––
 15. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN Môn: HÓA HỌC - Lớp: 10 (Đề có 02 trang) Thời gian làm bài: 45 phút, không tính thời gian giao đề Mã đề: 01 Học sinh làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm Lưu ý : Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Cho Nguyên tử khối: Ca=40 Na=23 K=39 Cu=64 Zn=65 Mg=24 Fe=56 Al=27 P=31 Si=28 Cl=35,5 S=32 C=12 O=16 H=1 N=14 I. TRẮC NGHIỆM (7đ) Câu 1. Số oxi hóa của lưu huỳnh trong các phân tử và ion sau: H2S, SO2, SO42- lần lượt là A. -2, +4, +6. B. +2, +4, +4. C. -2, +4, +4. D. +2, +4, +6. Câu 2. Điện hóa trị của Natri (Na) và lưu huỳnh (S) trong phân tử Na2S lần lượt là A. 2+, 1-. B. 1-, 2+. C. 1+, 2-. D. 2-, 1+. Câu 3. Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hóa học tương tự nhau, vì vỏ nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có A. Số electron như nhau. B. Số lớp electron như sau. C. Số electron thuộc lớp ngoài cùng như nhau. D. Cùng electron s hay p. Câu 4. Một nguyên tố R có cấu hình electron: 1s22s22p 63s23p3, công thức oxit cao nhất là A. RO2. B. R2O3 C. RO3. D. R2O5. Câu 5. Liti trong tự nhiên có 2 đồng vị 37 Li và 36 Li . Biết rằng nguyên tử khối trung bình của Li là 6,94. Thành phần % số nguyên tử của đồng vị 36 Li là A. 6% B. 69,4% C. 6,94% D. 94% Câu 6. Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa - khử ? A. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu B. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S C. 2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2 D. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 Câu 7. Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa - khử? A. Phản ứng trao đổi. B. Phản ứng thế. C. Phản ứng phân hủy. D. Phản ứng hóa hợp. Câu 8. Cho các nguyên tố: X (Z=9) , Y(Z=17). Nhận xét đúng là A. bán kính nguyên tử X > Y B. tính phi kim của X > Y C. độ âm điện X < Y D. tính kim loại X > Y Câu 9. Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì sau được lặp lại tương tự như chu kì trước là do: A. Sự lặp lại tính chất kim loại của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước. B. Sự lặp lại tính chất phi kim của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước. C. Sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước. D. Sự lặp lại tính chất hóa học của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước. 27 Câu 10. Phân tử nào sau đây có tổng số electron lớn nhất? (cho biết 13 Al ; 178 O ; 1632 S ; 11 23 Na ; 2656 Fe ) A.Al2O3 B. Na2S C. SO3 D. FeO Câu 11. Nguyên tử của các nguyên tố halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng là A. ns2np2 B. ns2np5 C. ns2np1 D. ns2np3 Câu 12. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử A là 42. Số hạt không mang điện bằng với số 39 hạt mang điện dương. Vậy A là A. 19 K B. 1531 P 27 C. 13 Al D. 1428 Si Câu 13. Trong các hợp chất sau, hợp chất có liên kết cộng hóa trị là A. LiCl B. CO2 C. NaF D. KCl cho biết Na (Z=11), Cl(Z=17), Li(Z=3) , C(Z=6) , O(Z=8), F(Z=9), K(Z=19) Câu 14. Dãy nào dưới đây gồm các đồng vị của cùng 1 nguyên tố hóa học? A. 199 X , 20 10Y 40 B. 18 X , 40 19Y C. 126 X ,146Y D. 146 X ,147Y Câu 15. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là A. proton, nơtron B. electron, nơtron, proton C. electron, proton D. nơtron, electron Câu 16. Cấu hình electron của nguyên tử Al (Z=13) là 1s22s22p63s23p1. Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Lớp thứ nhất (lớp K) có 2e B. Lớp thứ hai (lớp L) có 8e Đề kiểm tra cuối kỳ I - Môn HÓA HỌC 10 - Mã đề 01 1
 16. C. Lớp thứ ba (lớp M) có 3e D. Lớp ngoài cùng có 1 e 1 2 3 35 Câu 17. Hiđro có 3 đồng vị : 1 H , 1 H , 1 H . Clo có 2 đồng vị: 17 Cl , 37 17 Cl . Có thể có bao nhiêu loại phân tử HCl? A. 5 B. 3 C. 2 D. 6 Câu 18. Nguyên tử X có số khối là 31, số nơtron là 16. Vậy X có bao nhiêu electron ở phân mức năng lượng cao nhất ? A. 4 B. 5 C. 7 D. 3 m+ 2 6 Câu 19. Một cation X có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s 2p . Cấu hình electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử X không thể là: A. 3s23p1 B. 3s2 C. 3s1 D. 3s23p5 35 Câu 20. Nguyên tử 17 Cl có tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là A. 16 B. 18 C. 1 D. 17 Câu 21. Cho các nguyên tố: X ( Z = 10 ) , Y ( Z = 15 ) , N ( Z = 18 ) , M ( Z = 20 ). Các nguyên tố cùng chu kì là : A. X, Y B. Y, N C. N, M D. X, Y, M, N 3+ Câu 22. Có bao nhiêu electron trong ion 52 24 Cr ? A. 21 B. 27 C. 24 D. 49 Câu 23. Quá trình oxi hóa xảy ra trong phản ứng: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu là A. Fe → Fe2+ + 2e B. Fe2+ + 2e → Fe C. Cu2+ + 2e → Cu D. Cu → Cu2+ +2e Câu 24. Anion X– và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p 6. Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là: A. X có số thứ tự 17, chu kỳ 4, nhóm VIIA ; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA. B. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIA ; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA. C. X có số thứ tự 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA ; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA. D. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIIA ; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 3, nhóm IIA. Câu 25. Cho các phản ứng sau sau: (1) 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O. (4) 2HCl + Fe → FeCl2 + H2. (2) 2HCl + 2Na → 2NaCl + H2 (5) 6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2. (3) 16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O. (6) 2HCl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2H2O Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là A. 2. B. 5. C. 4. D. 3. Câu 26. Cho các phát biểu sau: (1) X thuộc nhóm IIA, Y thuộc nhóm VA. Hợp chất hình thành từ X và Y có công thức là X5Y2. (2) Trong phân tử HCl có 3 cặp electron không tham gia liên kết hóa học. (3) Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học gồm có 3 chu kì nhỏ và 4 chu kì lớn. (4) Các nguyên tố trong cùng 1 chu kì có số phân lớp electron bằng nhau. (5) Chỉ có 1 nguyên tố có tổng số electron ở các phân lớp s là 7 Số phát biểu đúng là A. 2 B. 3 C. 4 D.1 Câu 27. Cho 2,4 gam Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng dư , thu được Cu(NO3)2 , H2O và V lít khí NO2 duy nhất (đktc). Giá trị V = ? A. 0,84 B. 1,68 C. 0,42 D. 1,12 Câu 28. Nguyên tố R thuộc nhóm IA, trong hợp chất hidroxit có chứa 69,64 %R theo khối lượng. Tính %R theo khối lượng trong hợp chất oxit cao nhất ? A. 70,91% B. 29,01% C. 82,98% D. 17,02% II. TỰ LUẬN (3đ) Câu 1. Hòa tan hoàn toàn Mg vào dung dịch HNO3 loãng , nóng , thu được muối Mg(NO3)2 , H2O và khí NO (duy nhất). Lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa-khử trên bằng phương pháp thăng bằng electron. Câu 2. Hợp chất khí với hidro của một nguyên tố R có công thức là RH3, trong đó có chứa 82,35% R về khối lượng. a. Xác định nguyên tố R ? b. Viết công thức electron, công thức cấu tạo của hợp chất RH3. c. Viết công thức hợp chất oxit cao nhất của R, tính chất. Tính % theo khối lượng của R trong hợp chất oxit cao nhất. (cho biết độ âm điện: N:3,04 P:2,19 , H: 2,20 , As: 2,18 và N (Z=7), P(Z=15), As(Z=33), H(Z=1) ------------HẾT------------ Đề kiểm tra cuối kỳ I - Môn HÓA HỌC 10 - Mã đề 01 2
 17. ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 Môn: HÓA HỌC - Lớp: 10 Mã đề: 01 I. Trắc nghiệm : 6 điểm Mỗi câu đúng : 0,25 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Chọn A C C D A B B B C A B D B C Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Chọn A D D D D A B A A C D B B C II. Tự luận: 3 điểm ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM Câu 1. Cân bằng theo 4 bước 1 - xác định số oxi hóa, tìm chất khử, chất oxi hóa - viết quá trình khử và quá trình oxi hóa - tìm hệ số cho chất khử và chất oxi hóa - hoàn chỉnh phương trình Câu 2. 0,75 a. Xác định được nguyên tố b. Viết đúng công thức 0,5 c. Viết đúng công thức, nêu tính chất, tính %theo khối lượng 0,75 Đề kiểm tra cuối kỳ I - Môn HÓA HỌC 10 - Mã đề 01 3
 18. SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020- 2021 TRƯỜNG THPT Môn: HOÁ HỌC - LỚP 10 LƯƠNG NGỌC QUYẾN Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề 001 Họ và tên học sinh:…………..…..............…Lớp:……… SBD: …….... Phòng: Cho NTK: Mg = 24, Ca = 40, Ba = 137, Cu = 64O = 16, S = 32, C = 12, N = 14,Na = 23, K = 39, Li= 7 F = 9, Cl = 35,5 , Br = 80, I = 127, Fe = 56, Mn = 55, , Cr= 52, Ag = 108, Al = 27, Zn = 65. Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6 ĐIỂM, từ câu 1- 18) Học sinh chọn 1 đáp án đúng và trả lời vào phiếu trắc nghiệm Câu 1: Cấu hình electron của Ca (Z=20) là: A. 1s22s22p63s23p64s2 B. 1s22s22p63s23p63d94s2 2 2 6 2 6 2 C. 1s 2s 2p 3s 3d 4s D. 1s22s22p63s23p6 3d1 4s1 Câu 2: Số electron tối đa trong phân lớp d và phân lớp p lần lượt là: A. 14e và 6e. B. 6e và 14e. C. 10e và 14e. D. 10e và 6e. Câu 3: Số oxi hoá của nitơ trong phân tử HNO2 là: A. -3 B. +3 C. +4 D. +2 Câu 4: Chu kì là tập hợp các nguyên tố, mà nguyên tử của chúng có cùng? A. Số lớp electron . B. Số electron hóa trị. C. Số electron ngoài cùng. D. Số electron . Câu 5: Nguyên tử của nguyên tố nào có khuynh hướng nhận thêm 2electron trong các phản ứng hoá học ? A. O (Z = 8) B. N (Z = 7) C. Cl (Z = 17) D. Na (Z = 11) Câu 6: Hiđroxit cao nhất của một nguyên tử R có dạng HRO4. R cho hợp chất khí với hiđro chứa 1,235% hiđro theo khối lượng. R là A. Cl B. Br C. I D. P Câu 7: Các chất trong phân tử có liên kết ion là: A. SO2. B. AlCl3. C. CH4 D. KCl. Câu 8: Nguyên tử nguyên tố X có 16 electron. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X là. A. 2 B. 6 C. 4 D. 8 Câu 9: Tính phi kim tăng dần trong dãy : A. O, F, P, S B. O, S, P, F C. F, O, S, P D. P, S, O, F Câu 10: Cho 2 quá trình sau: M + ne  M (1) ; X  X + ne. Hãy cho biết kết luận nào n+ 0 n- 0 sau đây đúng? A. (1) là quá trình khử; (2) là quá trình oxi hóa. B. (1) (2) đều là quá trình khử. C. (1) là quá trình oxi hóa ; (2) là quá trình khử. D. (1) (2) đều là quá trình oxi hóa . Câu 11: Nguyên tử X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p5. Vậy X có số hiệu là. A. 16 B. 17 C. 15 D. 18 Câu 12: Biết độ âm điện của H, N, C, F, Cl lần lượt là: 2,2 ; 3,04 ; 2,55 ; 3,98 ; 3,16. Trong số các phân tử sau, phân tử nào phân cực nhất? A. HCl B. NH3 C. CH4 D. HF Câu 13: Cho các hidroxit: Mg(OH)2, Al(OH)3, KOH, NaOH. Dãy nào được sắp xếp theo chiều tăng dần tính bazơ của chúng ? A. Al(OH)3
 19. Câu 14: X có cấu hình electron nguyên tử như sau:1s22s22p63s23p5. Trong các phát biểu sau: (1) X là phi kim điển hình, có tính oxi hóa. X có thể nhận 1 electron để trở thành anion X - (2) X tạo hợp chất khí với hiđro có dạng HX (3) Oxit cao nhất X2O7 là oxit axit và hiđroxit HXO4 có tính axit (4) X thuộc nhóm VA Cách phát biểu đúng là: A. 4. B. 1, 2, 3, 4. C. 1, 2, 3. D. 1, 2. Câu 15: . Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kì 3 của bảng tuần hoàn, Y tạo được hợp chất khí với hiđro và công thức oxit cao nhất là YO3. Nguyên tố Y tạo với kim loại M cho hợp chất có công thức MY2, trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. M là: A. Mg B. Cu C. Zn D. Fe Câu 16: Hỗn hợp A gồm hai kim loại X và Y thuộc hai chu kỳ liên tiếp của nhóm IA. Hòa tan hoàn toàn 6,2 gam hỗn hợp A vào nước, thu được 2,24 lít khí (đktc). X và Y là A. Li và Na. B. Rb và Cs C. Na và K. D. K và Rb. Câu 17: Cho 10 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm tan hoàn toàn vào 100ml H 2O (d=1g/ml) thu được dung dịch A và 2.24 lít khí (đkc). Khối lượng dung dịch A là : A. 11.7 gam B. 9.8 gam C. 109.8gam D. 110 gam Câu 18: Có hợp chất MX3. Cho biết: - Tổng số hạt proton, nơtron và electron là 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Khối lượng nguyên tử của X lớn hơn của M là 8 - Tổng 3 loại hạt trên trong ion X - nhiều hơn trong ion M3+ là 16. MX3 có công thức là : A. FeCl3 B. AlCl3 C. CrCl3 D. AlBr3 ----------------------------------------------- II/ TỰ LUẬN (4 ĐIỂM) Học sinh chỉ được chọn 1 trong 2 phần sau. Học sinh học ban nào sẽ làm phần riêng dành cho ban đó. Nếu học sinh làm cả 2 phần sẽ không được tính điểm. Phần dành cho học sinh ban cơ bản A,B. Câu 1 (2 điểm). Lập phương trình phản ứng oxi hoá- khử sau (cân bằng phương trình theo phương pháp thăng bằng electron), xác định chất oxi hoá, chất khử . a. SO2 + H2S  H2O + S b. M + H2SO4 (đặc)  M2(SO4)n + SO2 + H2O Câu 2 (2 điểm) Cho 9,75 gam kim loại M thuộc nhóm IA (kim loại kiềm) vào nước thu được dung dịch A và 2,8 lit khí hidro ở điều kiện chuẩn. a) Xác định kim loại M? b) Trung hòa toàn bộ lượng dung dịch A bằng 250 ml dung dịch axit HCl thu được a gam muối. Tính a và nồng độ mol/lít của dung dịch axit HCl cần dùng? Phần dành cho học sinh ban cơ bản D Câu 1(2 điểm). Lập phương trình phản ứng oxi hoá- khử sau (cân bằng phương trình theo phương pháp thăng bằng electron), xác định chất oxi hoá, chất khử . a. H2S + O2 dư  SO2 + H2O t0 b. Mg + H2SO4   MgSO4 + S + H2O Câu 2 (2 điểm). Cho 7,04 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại A, B cùng thuộc nhóm IIA và ở hai chu kỳ liên tiếp nhau tác dụng hết với 200 gam dung dịch HCl thu được dung dịch Y và 4,48 lít khí hiđro (đktc). a. Xác định tên của 2 kim loại A, B. b. Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch Y. ----------- HẾT ---------- Trang 2/2 - Mã đề thi 001
 20. ĐÁP ÁN TỰ LUẬN HÓA 10- 2020 NỘI DUNG Điểm Câu 1 2,0 Điểm - mỗi phương trình xác định được số oxi hóa, xác định chất khử, chất oxi hóa 0,5điểm - Viết quá trình oxi hóa, quá trình khử, điền hệ số đúng 0,5điểm * ĐỀ 001+005 Ban A+ B a. SO2 + 2H2S  2H2O + 3S b. 2M + 2nH2SO4 (đặc)  M2(SO4)n + n SO2 +2n H2O Ban D t0 a. 2H2S + 3O2 d  2SO2 +2 H2O b. 3Mg + 4 H2SO4   3MgSO4 + S +4 H2O ĐỀ 002+006 Ban A+ B , t0 a. 4NH3 + 5O2 Pt   4NO + 6H2O 0 t b. 2FexOy + (6x-2y )H2SO4  Fe2(SO4)3 +(3x-2y )SO2 + (6x-2y )H2O Ban D t0 a. 4NH3 + 5O2  4 NO + 6H2O b. 3Cu + 8HNO3   3Cu(NO3)2 + 2NO +4 H2O * ĐỀ 003+007 Ban A+ B t0 a. 2 H2S + O2  2 S + 2 H2O b. (5x-2y)FeO + ( 16x- 6y) HNO3 (5x-2y) Fe(NO3)3 + NxOy + ( 8x- 3y) H2O Ban D t0 a. 4NH3 + 3O2  2N2 + 6H2O b. 3Cu + 8HNO3   3 Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O * ĐỀ 004+008 Ban A+ B t0 a. 4NH3 + 3O2  2N2 + 4 H2O b. 3FexOy + 2y Al   3xFe + yAl2O3 Ban D 0 t a. 4NH3 + 5O2  4 NO +6 H2O b. 3Cu + 8HNO3  3 Cu(NO3)2 +2 NO + 4H2O  Câu 2 2 Điểm Mỗi ý 1 điểm * ĐỀ 001+005 Ban A+ B - Kim loại cần tìm là : K - a = m muối = 0,25 . 74,5= 18,625 gam ; CM HCl = 1 M Ban D - 2 kim loại là Mg, Ca - C% MgCl2 = 2,76% ; C% CaCl2 = 7,52% ;
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2