Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 101

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
56
lượt xem
5
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 101

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 101 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 101

  1. Bài : 6173 Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi Chọn một đáp án dưới đây A. Các hạt electron và proton B. Các hạt proton C. Các hạt proton và nơtron D. Các hạt electron Đáp án là : (C) Bài : 6172 Phát biểu nào dưới đây không đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Nguyên tử được cấu thành từ các hạt cơ bản là proton, nơtron và electron B. Hạt nhân nguyên tử được cấu thành từ các hạt proton và nơtron C. Vỏ nguyên tử được cấu thành bởi các hạt electron D. Nguyên tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử Đáp án là : (D) Bài : 6171 Phát biểu nào dưới đây không đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Nguyên tử là một hệ trung hoà điện B. Trong nguyên tử hạt nơtron và hạt proton có khối lượng xấp xỉ nhau C. Trong một nguyên tử, nếu biết số proton có thể suy ra số nơtron D. Trong một nguyên tử, nếu biết số proton có thể suy ra số electron Đáp án là : (C) Bài : 5337 KHi hòa tan và có cân bằng sau: + + (3) Cân bằng (3) chuyển dịch về phía nào khi cho thêm ? Khi cho thêm loãng ? Chọn một đáp án dưới đây A. Thêm chuyển dịch sang phải. Thêm loãng chuyển dịch sang trái.
  2. B. Thêm chuyển dịch sang trái. Thêm loãng chuyển dịch sang phải. C. Thêm chuyển dịch sang phải. Thêm loãng chuyển dịch sang phải. D. Thêm chuyển dịch sang trái. Thêm loãng chuyển dịch sang trái. Đáp án là : (A) Bài : 5336 TRong 2 phản ứng sau đây thể hiện tính axit hay bazơ, tính ôxi hóa hay khử ? giải thích? + = + (1) + = + + (2) Chọn một đáp án dưới đây A. Phản ứng (1) : thể hiện tính oxi hóa. Phản ứng (2) : : thể hiện tính khử B. Phản ứng (1) : thể hiện tính axit. Phản ứng (2) : : thể hiện tính Oxi hóa C. Phản ứng (1) : thể hiện tính bazơ. Phản ứng (2) : : thể hiện tính khử D. Phản ứng (1) : thể hiện tính axit. Phản ứng (2) : : thể hiện tính khử Đáp án là : (D) Bài : 5329 Điều khẳng định sau có đúng không ? giải thích "Một chất có tính ôxi hóa gặp một chất có tính khử , nhất thiết xảy ra phản ứng ôxi hóa khử". Chọn một đáp án dưới đây A. Đúng B. Không đúng Đáp án là : (B) Bài : 5314 b) Viết công thức cấu tạo của chất A, có công thức phân tử là ( mạch thẳng) , biết rằng 1 mol A tác dụng với dư trong dung dịch amoniac du tạo ra 292 g kết tủa. Cho: Ag = 108, H = 1, C = 12
  3. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 5311 Công thức đơn giản nhất của hiđrocacbon là và của một axit no đa chức là hãy biện luận tìm công thức phân tử của các chất trên. Bài : 4871 Để sản xuất 5,4 tấn nhôm cần bao nhiêu tấn nhôm ôxit và anot than chì tiêu hao mất bao nhiêu? Giả thiết hiệu suất 100%: Chọn một đáp án dưới đây A. 1,8 tấn ; anot tiêu hao 10,2 tấn. B. 10,2 tấn ; anot tiêu hao 1,8 tấn. C. 5,1 tấn ; anot tiêu hao 10,18 tấn. D. 15,3 tấn ; anot tiêu hao 5,4 tấn. Đáp án là : (A) Bài : 4870 Phương trình nào đã cân bằng sai: Chọn một đáp án dưới đây A. # B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 4869
  4. Tác dụng nào sau đây chứng tỏ các muối Fe(III) thể hiện tính oxi hoá: (1) (2) (3) (4) (5) đặc (6) Chọn một đáp án dưới đây A. Các phản ứng (1) (2) B. Các phản ứng (3) (4) C. Các phản ứng (5) D. Các phản ứng (1) (2) (4) Đáp án là : (D) Bài : 4868 Trong các tính chất lý học của sắt thì tính chất nào là đặc biệt? Chọn một đáp án dưới đây A. Có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao. B. Dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. C. Khối lượng riêng rất lớn. D. Có khả năng nhiễm từ. Đáp án là : (D) Bài : 4867 Muối ăn ở các trạng thái: nóng chảy; tinh thể khô; dung dịch trong nước. Dạng nào không dẫn điện? Chọn một đáp án dưới đây A. Dạng tinh thể khô. B. Dạng nóng chảy. C. Dạng dung dịch trong nước. D. Tất cả đều dẫn điện. Đáp án là : (A) Bài : 4866
  5. Điều chế 150 gam metyl-metacrylat với hiệu súât 60% cần bao nhiêu gam axit metacrylic (X gam) và bao nhiêu gam metanol (Y gam)? Chọn một đáp án dưới đây A. (X) = 129g; (Y) = 80g B. (X) = 215g; (Y) = 80g C. (X) = 80g; (Y) = 215g D. (X) = 129g; (Y) = 215g Đáp án là : (B) Bài : 4865 Câu khẳng định nào sau đây là sai: Chọn một đáp án dưới đây A. Mỗi nguyên tố hoá học đều được xác định bởi số A và số Z. B. Hai nguyên tử có số khối bằng nhau có thể không cùng nguyên tố hoá học. C. Hạt nhân nguyên tử Na mang 11 đơn vị điện tích dương. D. Hạt nhân nguyên tử Na mang điện tích là culong. Đáp án là : (A) Bài : 4864 Muốn cho cân bằng phản ứng este hoá chuyển dịch sang phải cần điều kiện nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Cho dư 1 trong 2 chất ban đầu. B. Cho dư cả 2 chất ban đầu. C. Tăng áp suất. D. Giảm áp suất. Đáp án là : (A) Bài : 4863 Hãy cho biết trong các phương trình phản ứng dưới đây, khi cho hợp chất tác dụng với có xúc tác Ni nung nóng, phương trình nào viết đúng: Chọn một đáp án dưới đây
  6. A. B. C. # D. Đáp án là : (B) Bài : 4862 Chất nào dưới đây không thể tham gia phản ứng trùng hợp. Chọn một đáp án dưới đây A. Propylen B. Xylen C. Propin D. Axit axetic Đáp án là : (D) Bài : 4861 Cho dư tác dụng với 100ml dung dịch phèn chua thu được 4,66g kết tủa. Tính lượng phèn chua đã hoà tan vào 1 lít dung dịch trên. Chọn một đáp án dưới đây A. 19,2g B. 47,4g C. 4,74g D. 192g Đáp án là : (B) Bài : 4860 Hãy chọn định nghĩa đúng sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Đồng vị là những chất có cùng số điện tích hạt nhân Z. B. Đồng vị là những chất có cùng số khối A.
  7. C. # Đồng vị là những nguyên tố có cùng số điện tích hạt nhân Z nhưng khác nhau về số khối A. D. Đồng vị là những dạng nguyên tử của cùng nguyên tố hoá học có cùng số điện tích hạt nhân Z nhưng khác nhau về số khối A. Đáp án là : (D)
Đồng bộ tài khoản