Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 102

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
43
lượt xem
5
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 102

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 102 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 102

  1. Bài : 4859 Phản ứng phân tích và phản ứng hoá hợp có phải là phản ứng oxi hoá - khử không? Chọn một đáp án dưới đây A. Đều là phản ứng oxi hoá - khử. B. Đều không phải là phản ứng oxi hoá - khử. C. # Một số là phản ứng oxi hoá khử, một số không phải là phản ứng oxi hoá khử. D. Chỉ có phản ứng phân tích mới là phản ứng oxi hoá - khử. Đáp án là : (A) Bài : 4858 Một đoạn ngắn dây nhôm ngoài bọc giấy báo, quấn sợi dây bằng đồng, ngâm vào dung dịch đặc nguội, có hiện tượng nào xảy ra: Chọn một đáp án dưới đây A. Không có hiện tượng gì. B. Có khí thoát ra. C. Có khí thoát ra, dung dịch có màu xanh lam, còn lại dây Cu không tan. D. Có khí thoát ra, giấy hoá đen, dung dịch có màu xanh lam, còn lại Al không tan. Đáp án là : (D) Bài : 4857 Kết luận nào dưới đây là đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. Gang là hợp chất của sắt với cacbon. B. Thép là hợp chất của sắt với cacbon. C. Gang thì cứng và ròn; thép thì dẻo. D. Gang trắng chứa nhiều cacbon hơn gang xám. Đáp án là : (C) Bài : 4856 Một đoạn mạch xenlulozơ có khối lượng là 48,6mg. Hỏi đoạn mạch đó gồm bao nhiêu mắt xích glucozơ ( )
  2. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 4854 Trong các chất có công thức sau đây chất nào thuộc loại hợp chất este? Chọn một đáp án dưới đây A. C_4H_{10}O_2 B. C_4H_{8}O_2 C. C_3H_8O_2 D. C_5H_{12}O Đáp án là : (B) Bài : 4853 X là hợp chất nào ứng với công thức Chọn một đáp án dưới đây A. Là axit đơn chức khi B. Là este tạo ra từ axit đơn chức và rượu no đơn chức khi n> 2 C. Là hợp chất tạp chức có 1 nhom –OH và 1 nhom –CHO trong phân tử. D. Tất cả đều đúng. Đáp án là : (D) Bài : 4852 Trong các đồng đẳng của etilen thì chất nào có thành phần %C = 85,71%? Chọn một đáp án dưới đây A. Etilen B. Butilen C. Hecxen D. Tất cả các anken.
  3. Đáp án là : (D) Bài : 4849 Quá trình nào xảy ra dưới đây, không phải là quá trình oxi hoá khử: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 4848 Phương trình phản ứng nào sau đây đã viết đúng khi chứng minh tính oxi hoá của FeO: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A, B, C đều đúng Đáp án là : (D) Bài : 4847 Phương trình phản ứng nào sau đây đã viết sai khi chứng minh tính khử của FeO: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 4846
  4. Một hỗn hợp X gồm axit acrylic và axit axetic làm mất màu được 1,6 gam trong dung dịch. Mặt khác, hỗn hợp X trung hoà được 60 ml dung dịch NaOH 0,5M. Tính % khối lượng axit acrilic trong hỗn hợp X. Chọn một đáp án dưới đây A. 62,5%. B. 37,5% C. 47,5% D. 68,9% Đáp án là : (B) Bài : 4845 Axit X có công thức thuộc loại axit nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Axit no mạch hở 2 lần axit. B. Axit không no đơn chức. C. Axit no đơn chức. D. Axit cacboxylic đa chức. Đáp án là : (A) Bài : 4844 Hãy sắp xếp theo tính axit tăng dần của các axit sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 4843 Trên nhãn một chai rượu có ghi “Rượu ”, cách ghi đó có ý nghĩa nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây
  5. A. Rượu này sôi ở B. 100ml rượu trong chai có 45mol rượu nguyên chất. C. 100ml rượu trong chai có 45ml rượu nguyên chất. D. Trong chai rượu có 45ml rượu nguyên chất. Đáp án là : (C) Bài : 4842 Ở điều kiện thường metan là chất khi khó hoá lỏng, vì lý do nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Phân tử đơn giản, chỉ có 1 nguyên tử C và 4 nguyên tử H. B. Do phân tử có liên kết cộng hoá trị bền. C. Do liên kết trong phân tử không bị phân cực. D. Do liên kết hiđro yếu. Đáp án là : (C) Bài : 4841 Chỉ số b nhận giá trị nào trong phương trình phản ứng sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. b = x B. b = 2x C. b=3x D. b = (12x – 4y) Đáp án là : (D) Bài : 4840 Chọn chất thích hợp cho dưới đây để phân biệt và Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch amoniac. B. Dung dịch natri hiđroxit. C. Dung dịch axit nitric. D. Dung dịch bari clorua. Đáp án là : (A)
  6. Bài : 4839 Chọn một hoá chất thích hợp cho dưới đây để nhận biết 3 chất Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch loãng. B. Dung dịch C. Bột sắt. D. Dung dịch NaOH. Đáp án là : (D)
Đồng bộ tài khoản