Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 103

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
58
lượt xem
4
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 103

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 103 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 103

  1. Bài : 4838 Gọi là “nước có độ cứng tạm thời” vì lí do nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Vì có chứa ion B. Vì có chứa ít ion C. Vì khi đun sôi, muối chuyển thành muối kết tủa. D. Vì khi cho tác dụng với nước vôi nước mất tính cứng. Đáp án là : (C) Bài : 4837 Trong các phương trình phản ứng dưới đây phương trình nào đã viết sai: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 4836 Lấy 10ml dung dịch một loại giấm ăn, thêm vào vài giọt dung dịch phenolphtalein. Thêm từ từ dung dịch NaOH 1M đến khi vừa hết 12ml thì dung dịch xuất hiện màu hồng. Cần bao nhiêu lít rượu (khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml) để thu được 10 lít giấm như trên với hiệu suất 80%. Chọn một đáp án dưới đây A. 3,5 lít B. 2,695 lít. C. 4,8 lít D. 12,3 lít Đáp án là : (B)
  2. Bài : 4834 Trong các chất có công thức phân tử sau đây, chất nào không phải là anđehit: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 4833 Trong các kết luận sau đây kết luận nào sai: Chọn một đáp án dưới đây A. Các đồng phân của nhau đều có phân tử khối bằng nhau. B. Các chất có phân tử khối bằng nhau đều là đồng phân của nhau. C. Các chất có đồng phân của nhau đều có chung công thức đơn giản. D. Các chất có đồng phân của nhau đều có chung công thức tổng quát Đáp án là : (B) Bài : 4832 Hiện tượng đồng phân trong hoá học hữu cơ gây ra bởi nguyên nhân nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Do số nguyên tử trong phân tử bằng nhau. B. Do các nguyên tử trong phân tử sắp xếp ở các vị trí khác nhau. C. Do phân tử khối bằng nhau. D. Không do các nguyên nhân trên. Đáp án là : (B) Bài : 4831
  3. Cho 2 thanh sắt có khối lượng bằng nhau. Lấy thành 1 cho tác dụng với khí , thanh thứ 2 ngâm trong dung dịch HCl. Hỏi sau khi phản ứng xong khối lượng muối clorua thu được có bằng nhau không? Vì lí do sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Bằng nhau, vì lượng sắt phản ứng là bằng nhau. B. Bằng nhau vì tạo ra cùng một loại muối. C. Không bằng nhau, vì số mol muối bằng nhau nhưng phân tử khối muối không bằng nhau. D. Không xác định được, vì lượng sắt không biết trước. Đáp án là : (C) Bài : 4830 Nguyên tố X có nguyên tử khối là 55,743 đvC. Tỉ số proton và notron trong hạt nhân nguyên tử X là 13/15. X là một trong 3 đồng vị sau trong nguyên tử X có 2e ở lớp ngoài cùng. X có tính chất sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. X có tính khử. B. X có tính oxi hoá. C. X có tính oxi hoá và khử. D. Ở điều kiện thường X ở trạng thái khí. Đáp án là : (A) Bài : 4829 Chọn các công thức thích hợp dưới đây điền vào chỗ trống … trong phương trình sau, khi cho 12 mol kali tác dụng hết với 3 mol trong dung dịch: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 4828
  4. Chọn câu khẳng định đúng nhất trong các câu sau: Chọn một đáp án dưới đây A. Electron hoá trị là những electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử. B. Electron hoá trị là những electron gây ra các trạng thái hoá trị của nguyên tố. C. Số electron hoá trị của một nguyên tố hoá học là số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử. D. Số oxi hoá của một nguyên tố là điện tích hạt nhân nguyên tử của nguyên tố đó. Đáp án là : (B) Bài : 4827 Câu khẳng định nào sau đây là đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. Đồng vị là những loại nguyên tử có cùng số Z. B. Đồng vị là những loại nguyên tố có cùng số Z. C. Đồng vị là những loại nguyên từ có cùng số A. D. Đồng vị là những loại nguyên tử có cùng số A. Đáp án là : (A) Bài : 4796 Trong các chất sau đây chất nào không phải là polime: Chọn một đáp án dưới đây A. Triaxetat xenlulozơ. B. Chất X có phân tử khối 28n đvC. C. Tristearat glixerin. D. Nhựa bakelit. Đáp án là : (C) Bài : 4795 Metanol và anđehit fomic dễ tan trong nước, khác với metyl clorua khó tan trong nước vì lí do sau đây Chọn một đáp án dưới đây
  5. A. Vì metyl clorua có phân tử khối cao nhất. B. Vì phân tử metanol và anđehit fomic có nguyên tử H linh động. C. Vì metanol và anđehit fomic có khả năng tạo liên kết H vói các phân tử . D. Cả 3 lý do trên đều sai. Đáp án là : (D) Bài : 4794 Chọn lý do đúng nhất để giải thích vì sao rượu etylic tan trong nước theo bất kì tỉ lệ nào: Chọn một đáp án dưới đây A. Rượu là hợp chất ion, còn nước là hợp chất phân cực B. Rượu là hợp chất phân cực nên tan trong nước là hợp chất không phân cực. C. Do tạo ra liên kết hiđro giữa các phân tử rượu D. Do tạo ra liên kết hiđro giữa các phân tử rượu và các phân tử nước. Đáp án là : (D) Bài : 4791 Cho biết sản phẩm chính của phản ứng khử nước của Chọn một đáp án dưới đây A. 2-metyl buten-1 B. 3-metyl buten-1 C. 2-metyl buten-2 D. 3-metyl buten-2 Đáp án là : (C) Bài : 4790 Công thức nào dưới đây là công thức của rượu no mạch hở ?. Chọn đáp án đúng nhất. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A)
  6. Bài : 4789 Đốt cháy một rượu X, ta được hỗn hợp sản phẩm cháy trong đó Kết luận nào sau đây đúng. Chọn một đáp án dưới đây A. (X) là ankanol B. (X) là ankađiol C. (X) là rượu 3 lần rượu D. (X) là rượu no. Đáp án là : (D) Bài : 4788 Đun nóng một rượu X với đậm đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được một olefin duy nhất. Công thức tổng quát của X là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 4787 Hợp chất có công thức phân tử . thuộc nhóm hợp chất nào sau đây Chọn một đáp án dưới đây A. Rượu B. Phenol C. Anđehit D. Xeton Đáp án là : (B)
Đồng bộ tài khoản