Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 104

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
43
lượt xem
6
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 104

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 104 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 104

  1. Bài : 4723 Kết luận nào dưới đây là sai : Chọn một đáp án dưới đây A. Đồng phân là những chất có thành phần phân tử giống nhau nên khối lượng phân tử bằng nhau. B. Các chất có phân tử khối bằng nhau phải là đồng phân của nhau. C. Các chất đồng phân của nhau phải có tính chất khác nhau. D. Các chất đồng phân của nhau phải có chung công thức phân tử. Đáp án là : (B) Bài : 4691 Hai chất hữu cơ A, B đều có công thức phân tử . Cho 0,1 mol mỗi chất tác dụng với NaOH dư, ta lần lượt thu được các muối natri có khối lượng tương ứng là 9,4g; 6,8g. Hãy xác định công thức cấu tạo của A và B. Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. Câu c đúng. Đáp án là : (D) Bài : 4650 Đốt cháy một anđehit A mạch hở được 8,8 gam và 1,8 gam nước. A có đặc điểm: Chọn một đáp án dưới đây A. Đơn chức, no. B. Chứa một nguyên tử cacbon trong phân tử. C. Số nguyên tử cacbon trong phân tử là một số chẵn. D. Đơn chức, chưa no một nối đôi. Đáp án là : (C) Bài : 4649 Điều nào sau đây luôn đúng:
  2. Chọn một đáp án dưới đây A. Công thức tổng quát của một anđehit no mạch hở bất là (k là số nhóm -CHO). B. Một anđehit đơn chức, mạch hở bất kì, cháy cho số mol nhỏ hơn số mol phải là anđehit chưa no. C. Bất cứ anđehit đơn chức nào khi tác dụng với lượng dư dung dịch cũng tạo ra số mol Ag gấp đôi số mol anđehit đã dùng. D. A, B luôn đúng. Đáp án là : (D) Bài : 4648 Một chất hữu cơ Y chứa C, H, O. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y cho 6,72 lít (đktc). Mặt khác để hiđro hóa hoàn toàn 0,05 mol Y người ta dùng đúng 1,12 lít khí và được rượu đơn chức no Z. Xác định công thức phân tử X, Y. Biết rằng X tác dụng được với cho Ag. Cho biết công thức cấu tạo đúng của Y? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Kết quả khác. Đáp án là : (C) Bài : 4647 Hỗn hợp hơi chất A (chứa C, H và một nguyên tử oxi trong phân tử) với oxi vừa đủ để đốt cháy hợp chất A ở nhiệt độ T có áp suất 1atm. Sau khi đốt cháy, các sản phẩm trong bình đều ở thể khí và nhiệt độ T ban đầu, áp suất là 1,2 atm. Mạt khác đốt cháy 0,03 mol A, lượng cho vào 400ml dung dịch thấy có hiện tượng tan kết tủa, nhưng nếu cho vào 800ml dung dịch trên thì thấy còn dư. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Câu C đúng. Đáp án là : (D) Bài : 4621
  3. X, Y là các hợp chất hữu cơ đồng chức chứa các nguyên tố C, H, O. Khi tác dụng với trong thì 1 mol X hoặc Y tạo ra 4 mol Ag. Còn khi đốt cháy X, Y thì tỷ lệ óố mol tham gia đốt cháy, và tạo thành như sau: - Đối với X: - Đối với Y: Công thức phân tử và công thức cấu tạo của X, Y là: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Đáp án là : (D) Bài : 4619 Lấy 0,94 gam hỗn hợp hai anđehit đơn chức no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cho tác dụng hết với dung dịch thu được 3,24 gam Ag. Công thức phân tử hia anđêhit là: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Đáp án là : (C) Bài : 4617 Một hợp chất hữu cơ Y chứa các nguyên tố C, H, O chỉ chứa một loại nhóm chức tham gia phản ứng tráng bạc. Khi 0,01 mol Y tác dụng hết với dung dịch trong (hoặc với trong ) thì thu được 4,32g Ag. Y có cấu tạo mạch thẳng và chứa 37,21% oxi về khối lượng. Công thức cấu tạo đúng của Y là: Chọn một đáp án dưới đây
  4. A. B. . C. D. Đáp án là : (D) Bài : 4589 Chất X chứa các nguyên tố C, H, O trong đó hiđro chiếm 2,439% về khối lượng. Khi đốt cháy X đều thu được số mol nước bằng số mol mỗi chất đã cháy, biết 1 mol X phản ứng vừa hết với 2,0 mol trong dung dịch amonniac. Xác định công thức cấu tạo của X. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 4521 Một thể tích anđehit A mạch hở chỉ phản ứng tối đa hai thể tích , sản phẩm B sinh ra cho tác dụng hết với Natri, thu được thể tích đúng bằng thể tích anđehit ban đầu. Biết các thể tích khi và hơi được đo trong cùng nhiệt độ, áp suất chất A là: Chọn một đáp án dưới đây A. Anđehit đơn chức no. B. Anđehit đơn chức chưa no chứa một nối đôi. C. Anđehit no chứa hai nhóm anđehit. D. Anđehit chưa no hai lần anđehit. Đáp án là : (C) Bài : 4520 Một hỗn hợp X gồm một anđehit A và một axit hữu cơ B đều mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng bất kì hỗn hợp X đều thu được và với số mol bằng nhau. Mặt khác,
  5. cho 0,2 mol hỗn hợp X đi qua dung dịch trong có dư và đun nóng sẽ thu được 43,2 g Ag. Biết (với M là khối lượng mol) Công thức phân tử của A và B là công thức nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. và . B. và C. và D. Câu b đúng. Đáp án là : (D) Bài : 4429 Dung dịch X gồm rượu etylic và nước. Cho 20,2g X tác dụng với Na dư thấy thoát ra 5,6 lít (đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Độ rượu của dung dịch X là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 4428 Có những loại hợp chất hữu cơ mạch hở nào ứng với công thức tổng quát Chọn một đáp án dưới đây A. Rượu không no đơn chức B. Ete không no C. Andehi no, xeton D. A, B, C đúng Đáp án là : (D) Bài : 4427
  6. Anken sau: là sản phẩm loại nước của rượu nào dưới đây: Chọn một đáp án dưới đây A. 2-metyl butanol-1 B. 2,2-đimetyl propanol-1 C. 2-metyl butanol-2 D. 3-metyl butanol-1 Đáp án là : (D) Bài : 4426 Công thức nào dưới đây là công thức của rượu no mạch hở Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 4425 a. Phát biểu nào sau đây đúng: (1) Phenol có tính axit mạnh hơn etanol vì nhân benzen hút electron của nhóm -OH bằng hiệu ứng liên hợp, (H linh động) trong khi nhóm lại đẩy electron vào nhóm -OH (H kém kinh động). (2) Phenol có tính axit mạnh hơn etanol và được minh họa bằng phản ứng phenol tác dụng với dung dịch NaOH còn thì không phản ứng. (3) Tính axit của phenol yếu hơn vì xục vào dung dịch ta sẽ được kết tủa. (4) Phenol trong nước cho môi trường axit, quỳ tím hóa đỏ. Chọn một đáp án dưới đây
  7. A. (1), (2) B. (2), (3) C. (3), (1) D. (1), (2), (3), (4) Đáp án là : (D) Bài : 4401 Cho các phản ứng sau: Nhựa phenol fomalđehit Các chất A, I, M có thể là: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. Câu A đúng. Đáp án là : (C) Bài : 24890 Cho các ion kim loại: . Thứ tự tính oxi hóa giảm dần là Chọn một đáp án dưới đây A.
  8. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 24889 Cho kim loại M tác dụng với được muối X; cho kim loại M tác dụng với dung dịch được muối Y. Nếu cho kim loại M tác dụng với dung dịch muối X ta cũng được muối Y. Kim loại M có thể là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D)
Đồng bộ tài khoản