Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 105

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
56
lượt xem
5
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 105

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 105 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 105

  1. Bài : 24888 Khi hòa tan hiđroxit kim loại bằng một lượng vừa đủ dung dịch 20% thu được dung dịch muối trung hòa có nồng độ 27,21%. Kim loại M là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 24887 Có bao nhiêu rượu (ancol ) bậc 2, no, đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18%? ( Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 3 B. 4 C. 5 D. 2 Đáp án là : (A) Bài : 24886 Cho một mẩu hợp kim tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít (ở đktc). Thể tích dung dịch axit 2M cần dùng để trung hòa dung dịch X là Chọn một đáp án dưới đây A. 150ml. B. 60ml. C. 30ml. D. 75ml. Đáp án là : (D) Bài : 24885 Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là và . Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị là. Chọn một đáp án dưới đây
  2. A. 50% B. 27%. C. 73%. D. 54%. Đáp án là : (C) Bài : 24884 Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch , sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với (hoặc ) trong dung dịch thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng với dung dịch lại thu được chất Y. Chất X có thể là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 24883 Để khử ion trong dung dịch thành ion có thể dùng một lượng dư Chọn một đáp án dưới đây A. kim loại B. kim loại C. kim loại D. kim loại Đáp án là : (C) Bài : 24882 Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20%, thu được dung dịch Y. Nồng độ của trong dung dịch Y là 15,76%. Nồng độ phần trăm của trong dung dịch Y là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 11,79% B. 28,21% C. 15,76% D. 24,24% Đáp án là : (A)
  3. Bài : 24881 Cho các chất sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hiđroxit. Số cặp chất tác dụng được với nhau là Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 Đáp án là : (D) Bài : 24880 Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu được và có tỉ lệ số mol tương tứng là 3 : 4. Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 1,5 lần thể tích khí thu được (ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của X là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 24879 Cho khí (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 24878 Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp
  4. Chọn một đáp án dưới đây A. điện phân dung dịch , không có màng ngăn điện cực. B. điện phân nóng chảy. C. điện phân dung dịch , không có màng ngăn điện cực. D. điện phân dung dịch , có màng ngăn điện cực. Đáp án là : (D) Bài : 24877 Chỉ dùng có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng biệt sau: Chọn một đáp án dưới đây A. lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerin (glixerol) B. glucozơ , lòng trắng trứng, glixerin (glixerol), rượu (ancol) etylic. C. glucozơ, mantozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic. D. saccarozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic, rượu (ancol) etylic Đáp án là : (B) Bài : 24876 Một dung dịch chứa 0,02 mol , x mol và y mol . Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 0,01 và 0,03. B. 0,02 và 0,05. C. 0,03 và 0,02. D. 0,05 và 0,01. Đáp án là : (C) Bài : 24875 Trong công nghiệp, axeton được điều chế từ Chọn một đáp án dưới đây A. cumen. B. propan-1-ol . C. xiclopropan. D. propan-2-ol. Đáp án là : (A)
  5. Bài : 24874 Để khử ion trong dung dịch có thể dùng kim loại Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 24873 Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa 0,1M và 0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 1,71. B. 1,95. C. 1,59. D. 1,17. Đáp án là : (D) Bài : 24872 Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá hủy trước là Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 4 C. 2 D. 3 Đáp án là : (D) Bài : 24871 Trong số các dung dịch: , những dung dịch có pH > 7 là Chọn một đáp án dưới đây
  6. A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 24870 Có thể dùng (ở thể rắn) để làm khô các chất khí Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 24869 Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 55% B. 75% C. 62,5% D. 50% Đáp án là : (C)
Đồng bộ tài khoản