Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 111

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
46
lượt xem
7
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 111

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 111 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 111

  1. Bài : 24326 Thể tích khí (ở đktc) sinh ra khi cho 8,4 gam phản ứng với lượng dư axit là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 3,36 lít. B. 4,48 lít. C. 1,12 lít. D. 2,24 lít. Đáp án là : (D) Bài : 24325 Ở điều kiện thường, phản ứng được với Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch B. C. dung dịch D. Đáp án là : (A) Bài : 24324 Tính chất hoá học đặc trưng của là Chọn một đáp án dưới đây A. tính oxi hoá. B. tính bazơ. C. tính axit. D. tính khử. Đáp án là : (A) Bài : 24323 Để chuyển 11,2 gam thành thì thể tích khí clo (ở đktc) cần dùng là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 6,72 lít. B. 2,24 lít. C. 3,36 lít. D. 8,96 lít. Đáp án là : (A)
  2. Bài : 24322 Polime dùng để sản xuất cao su buna-S được điều chế bằng cách đồng trùng hợp buta-1,3-đien với Chọn một đáp án dưới đây A. vinyl clorua. B. stiren. C. etilen. D. axetilen. Đáp án là : (B) Bài : 24321 Trong phân tử hợp chất hữu cơ nào sau đây có liên kết peptit? Chọn một đáp án dưới đây A. Lipit. B. Glucozơ. C. Xenlulozơ. D. Protein. Đáp án là : (D) Bài : 24320 Chất có thể dùng để làm mất tính cứng của nước là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 24319 Phương pháp thích hợp để điều chế từ là Chọn một đáp án dưới đây A. nhiệt phân B. điện phân dung dịch C. dùng kali khử ion trong dung dịch. D. điện phân nóng chảy. Đáp án là : (D)
  3. Bài : 24318 Thể tích dung dịch axit 1M cần dùng để trung hoà 100 ml dung dịch 1,5M là Chọn một đáp án dưới đây A. 150 ml. B. 50 ml. C. 20 ml. D. 75 ml. Đáp án là : (D) Bài : 24317 Dung dịch và dung dịch đều tác dụng được với Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 24316 Trong quá trình điện phân dung dịch với điện cực trơ, Chọn một đáp án dưới đây A. ion nhận electron ở anot. B. ion nhận electron ở catot. C. ion nhường electron ở catot. D. ion nhường electron ở anot. Đáp án là : (B) Bài : 24315 Có bao nhiêu amino axit đồng phân cấu tạo của nhau ứng với công thức phân tử ? Chọn một đáp án dưới đây A. 4 B. 2 C. 1 D. 3 Đáp án là : (B)
  4. Bài : 24314 Khi để lâu trong không khí ẩm một vật làm bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình Chọn một đáp án dưới đây A. Fe bị ăn mòn hoá học. B. Sn bị ăn mòn điện hoá. C. Sn bị ăn mòn hoá học. D. Fe bị ăn mòn điện hoá. Đáp án là : (D) Bài : 24313 Kim loại không tác dụng với ở nhiệt độ thường là Chọn một đáp án dưới đây A. K B. Be C. Na D. Ba Đáp án là : (B) Bài : 24312 Sản phẩm cuối cùng của quá trình thuỷ phân các protein đơn giản nhờ xúc tác thích hợp là Chọn một đáp án dưới đây A. este. B. -amino axit. C. -amino axit. D. axit cacboxylic. Đáp án là : (C) Bài : 24311 Nguyên tử của nguyên tố ) có cấu hình electron là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B)
  5. Bài : 24310 Cho 2,9 gam một anđehit, no, đơn chức, mạch hở tác dụng hoàn toàn với trong dung dịch , đun nóng thu được 10,8 gam . Anđehit có công thức (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 24309 Trong công nghiệp, được điều chế bằng phương pháp Chọn một đáp án dưới đây A. điện phân nóng chảy. B. điện phân dung dịch bão hòa, có màng ngăn xốp ngăn 2 điện cực. C. cho phản ứng với nước. D. cho natri oxit tác dụng với nước. Đáp án là : (B) Bài : 24308 Glixerin có thể phản ứng được với Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 24307 Thể tích khí (giả sử là sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) sinh ra khi cho 1,92 gam bột tác dụng với axit loãng (dư) là (Cho ). Chọn một đáp án dưới đây A. 0,224 lít. B. 0,448 lít. C. 0,672 lít.
  6. D. 1,120 lít. Đáp án là : (B)
Đồng bộ tài khoản