Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 115

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
55
lượt xem
7
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 115

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 115 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 115

  1. Bài : 24246 Điện phân nóng chảy với điện cực trơ ở catôt thu được Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 24245 Để bảo quản natri, người ta ngâm natri trong: Chọn một đáp án dưới đây A. nước. B. phenol lỏng. C. dầu hỏa. D. rượu etylic. Đáp án là : (C) Bài : 24244 Dãy gồm các hợp chất chỉ có tính oxi hóa là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 24243 Polivinyl clorua (PVC) được điều chế từ vinylclorua bằng phản ứng. Chọn một đáp án dưới đây A. trùng ngưng. B. axit - bazơ. C. trùng hợp. D. trao đổi. Đáp án là : (C) Bài : 24242
  2. Tính bazơ của các hiđroxit được sắp xếp theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 24241 Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu được là (cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 184 gam B. 138 gam C. 276 gam D. 92 gam Đáp án là : (A) Bài : 24240 Phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá Trong pin đó. Chọn một đáp án dưới đây A. là cực dương B. là cực âm C. là cực âm D. bị oxi hoá Đáp án là : (B) Bài : 24239 Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion Chọn một đáp án dưới đây A. B. C.
  3. D. Đáp án là : (A) Bài : 24238 Khi cho dung dịch vào dung dịch thấy có Chọn một đáp án dưới đây A. bọt khí và kết tủa trắng B. kết tủa trắng xuất hiện C. bọt khí bay ra D. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần Đáp án là : (B) Bài : 24237 Cho 10 gam hỗn hợp gồm và tác dụng với dung dịch loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hidro (ở đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 3,4 gam. B. 5,6 gam. C. 6,4 gam. D. 4,4 gam. Đáp án là : (D) Bài : 24236 Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 24235 Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường, tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là Chọn một đáp án dưới đây A.
  4. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 24234 Anilin ( ) và phenol ( ) đều có phản ứng với. Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch . B. nước C. dung dịch D. dung dịch Đáp án là : (B) Bài : 24233 Cho các phản ứng: . Hai phản ứng trên chứng tỏ axit amino axetic Chọn một đáp án dưới đây A. có tính oxi hóa và tính khử. B. có tính chất lưỡng tính. C. chỉ có tính axit. D. chỉ có tính bazơ. Đáp án là : (B) Bài : 24232 Cho phản ứng: . Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, đơn giản nhất. Tổng a + b bằng. Chọn một đáp án dưới đây A. 3. B. 6. C. 4. D. 5. Đáp án là : (D) Bài : 24231
  5. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan thu được trong dung dịch X là ( ). Chọn một đáp án dưới đây A. 23,0 gam. B. 20,8 gam. C. 18,9 gam. D. 25,2 gam. Đáp án là : (D) Bài : 24230 Cặp chất không xảy ra phản ứng là Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch và dung dịch . B. dung dịch và dung dịch . C. dung dịch và . D. và . Đáp án là : (A) Bài : 24229 Trung hoà 100ml dung dịch 1M cần dùng V ml dung dịch 1M. Giá trị của Vlà Chọn một đáp án dưới đây A. 100ml B. 400ml C. 300ml D. 200ml Đáp án là : (A) Bài : 24228 Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử là Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 4 C. 5 D. 3 Đáp án là : (A)
  6. Bài : 24227 Dãy gồm các kim loại được xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A)
Đồng bộ tài khoản