Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 35

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
36
lượt xem
11
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 35

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 35 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng vận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 35

  1. Bài : 14610 Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ Y (chứa C, H, O) thu được 4,48 lít (đktc) và 3,6g Y không làm đổi màu quì tím. Y thuộc loại hợp chất nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Ancol no đơn chức B. Este no đơn chức C. Ete no D. Không xác định được. Đáp án là : (B) Bài : 14609 Có sơ đồ biến hoá sau: X, Y, Z, T là những hợp chất khác nhau của đồng: Dãy biến hoá nào sau đây phù hợp với sơ đồ trên? (1) (2) (3) (4) Chọn một đáp án dưới đây A. (2) và (4) B. (2) và (3) C. (3) và (4) D. (1) và (4) Đáp án là : (A) Bài : 14608 Chọn câu đúng nhất trong các câu sau: Chọn một đáp án dưới đây
  2. A. Hợp chất hữu cơ là những hợp chất cacbon hoá trị IV. B. Tính chất hoá học của các hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. C. Tính chất của các hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào thành phần phân tử. D. Tính chất hoá học của các hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào thành phần phân tử và thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Đáp án là : (D) Bài : 14607 Hoà tan hoàn toàn 5,6g bột sắt trong dung dịch loãng, dư thu được dung dịch X. Để phản ứng hết với trong dung dịch X cần dùng tối thiều khối lượng là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 3,26g B. 3,16g C. 3,46g D. 1,58g Đáp án là : (B) Bài : 14606 Chọn trình tự tiến hành nào trong các trình tự sau để phân biệt oxi riêng biệt sau: ? Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng nước, dùng dd NaOH, dùng dd HCl, dùng dd NaoH. B. Dùng nước, lọc, dùng dd HCl, dùng dd NaOH. C. Dùng dd HCl, dùng dd D. Dùng dd NaOH, dùng dd HCl, dùng dd Đáp án là : (A) Bài : 14605 Cho dung dịch axit axetic có nồng độ x% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH nồng độ 10% thì được dung dịch muối có nồng độ 10,25%. Vậy x có giá trị nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây
  3. A. 20% B. 15% C. 16% D. A, B, C đều sai. Đáp án là : (B) Bài : 14604 Oxi háo 16kg ancol metylic bằng oxi không khí và chất xúc tác Cu ta thu được anđehit. Cho anđehit tan vào nước thu được 30kg fomalin 40%. Hiệu suất phản ứng oxi hoá là: Chọn một đáp án dưới đây A. 80% B. 79% C. 81% D. A, B, C đều sai Đáp án là : (A) Bài : 14603 Có một hợp chất hữu cơ đơn chức mạch hở Y, khi đốt cháy Y ta chỉ thu được và với số mol như nhau và số mol dùng cho phản ứng gấp 4 lần số mol của Y. Công thức phân tử của Y là công thức nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Kết quả khác. Đáp án là : (B) Bài : 14602 Khi tách nước của hỗn hợp 3 ancol X, Y, Z ở có đặc làm xúc tác thu được hỗn hợp 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Nếu đun nóng 6,45g hỗn hợp 3 ancol trên ở nhiệt độ thích hợp có đặc làm xúc tác thu được 5,325g hỗn hợp 6 ete. Công thức phân tử 3 ancol X, Y và Z lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây A.
  4. B. C. D. A, B, C đều sai. Đáp án là : (C) Bài : 14601 X là hỗn hợp khí gồm hai hiđrocacbon. Đốt cháy 0,5 lít hỗn hợp X cho 0,75 lít và 0,75 lít hơi nước (các thể tích đo ở cùng điều kiện). Hai hiđrocabon có công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Đáp án là : (C) Bài : 14600 Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít (đktc) hỗn hợp 2 anken X và Y là đồng đẳng liên tiếp thu được m gam và Công thức phân tử 2 anken X và Y là: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. Kết quả khác. Đáp án là : (B) Bài : 14599 Đốt cháy hoàn toàn một thể tích hỗn hợp 2 hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp thu được 2,24 lít (đktc) và 2,52g Hai hiđrocacbon có công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và
  5. Đáp án là : (A) Bài : 14598 Cho dung dịch có pH = 13, số ion chứa trong 1ml dung dịch trên là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 14597 Có phản ứng Biết rằng nếu nồng độ ban đầu của chất A là 0,01M, của chất B là 0,002M thì sau 25 phút lượng chất C hình thành là 10% khối lượng của hỗn hợp. Nếu nồng độ chất A vẫn như cũ, nồng độ chất B là 0,01M thì sau bao lâu lượng chất C thu được cũng là 10% (trong các số cho dưới đây)? Chọn một đáp án dưới đây A. 4 phút B. 10 phút C. 5 phút D. 15 phút Đáp án là : (C) Bài : 14596 Một nguyên tố X gồm hai đồng vị là và Đồng vị có tổng số hạt là 18. Đồng vị có tổng số hạt là 20. Biết rằng % các đồng vị trong X bằng nhau và các loại hạt trong cũng bằng nhau. Nguyên tử khối trung bình của X là: Chọn một đáp án dưới đây A. 15 B. 14 C. 12 D. Tất cả đều sai. Đáp án là : (D) Bài : 14595
  6. Obitan nguyên tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. Khoảng không gian xung quanh hạt nhân mà tại đó tập trung phần lớn xác suất có mặt electron. B. Khoảng không gian xung quanh hạt nhân, có dạng hình cầu. C. Một ô lượng tử, trong đó ghi 2 mũi tên ngược chiều nhau. D. Quĩ đạo chuyển động electron, trong đó có thể dạng hình cầu hay dạng hình số 8. Đáp án là : (A) Bài : 14594 Cho 5,6g một oxit kim loại tác dụng vừa đủ với HCl cho 11,1g muối clorua của kim loại đó. Cho biết công thức oxit kim loại? Chọn một đáp án dưới đây A. B. FeO C. CuO D. CaO Đáp án là : (D) Bài : 14593 Đốt cháy một lượng a mol X thu được 4,4g và 3,6g . X có công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Kết quả khác. Đáp án là : (A) Bài : 14592 Nhận biết 4 gói bột màu đen: , ta có thể dùng cách nào trong các cách sau:
  7. Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch B. Dung dịch HCl C. Dung dịch loãng D. Tất cả đều sai Đáp án là : (B) Bài : 14591 Glixerol có khả năng tạo ra 3 lần este (trieste). Nếu đun nóng glixerol với hỗn hợp axit và (có đặc xúc tác) thì thu được tối đa là bao nhiêu este? Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 6 C. 4 D. 8 Đáp án là : (B)
Đồng bộ tài khoản