Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 52

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
40
lượt xem
11
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 52

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 52 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 52

  1. Bài : 8168 Cặp chất nào sau đây đều có phản ứng tráng gương? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 8167 không thể được điều chế trực tiếp bằng cách Chọn một đáp án dưới đây A. lên men rượu B. oxi hoá bằng (xúc tác ) C. cho muối axetat phản ứng với axit mạnh D. oxi hoá bằng Đáp án là : (D) Bài : 8166 Oxi hoá không hoàn toàn propanal bằng (xuc tac ) thu được chất nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 8165 Trong dãy chuyển hoá: Các chất X, Y, Z, T lần lượt là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B)
  2. Bài : 8164 Este E có công thức phân tử . Xà phòng hoá E thu được 1 ancol không bị oxi hoá bởi . Tên của E là Chọn một đáp án dưới đây A. isopropyl axetat B. tert-butyl fomiat C. isobutyl fomiat D. propyl axetat Đáp án là : (B) Bài : 8163 Hai chất hữu cơ (chứa ) có số mol bằng nhau và bằng x mol. Cho chúng tác dụng vừa đủ với nhau tạo ra sản phẩm A không tan trong nước và có khối lượng nhỏ hơn tổng khối lượng 2 chất ban đầu là 18x gam. A thuộc loại hợp chất nào? Chọn một đáp án dưới đây A. axit B. ancol C. muối D. este Đáp án là : (D) Bài : 8162 Đốt cháy hỗn hợp các este no, đơn chức mạch hở cho kết quả nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. không xác định được Đáp án là : (B) Bài : 8161 Công thức chug của este tạo bởi ancol thuộc dãy đồng đẳng của ancol etylic và axit thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic là công thức nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A.
  3. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 8160 Dãy tất cả các chất đều phản ứng với HCOOH là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 8159 Tính chất nào sau đây không phải của ? Chọn một đáp án dưới đây A. tính axit B. tham gia phản ứng cộng hợp C. tham gia phản ứng tráng gương D. tham gia phản ứng trùng hợp Đáp án là : (C) Bài : 8158 Chất nào sau đây không tan trong nước? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Cả 3 chất trên Đáp án là : (B) Bài : 8157 Cặp chất nào sau đây được dùng để điều chế vinyl axetat bằng phản ứng trực tiếp? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C.
  4. D. Đáp án là : (C) Bài : 8156 Tên gọi của este có mạch cacbon không phân nhánh có công thức phân tử có thể tham gia phản ứng tráng gương là Chọn một đáp án dưới đây A. propyl fomiat B. isopropyl fomiat C. etyl axetat D. metyl propionat Đáp án là : (A) Bài : 8155 Điều chế etyl axetat từ etilen cần thực hiện tối thiểu số phản ứng là Chọn một đáp án dưới đây A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 Đáp án là : (C) Bài : 8154 có thể là công thức tổng quát của loại hợp chất nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở B. este không no (có 1 nối đôi), đơn chức C. anđehit D. rượu no, 2 chức, mạch hở Đáp án là : (A) Bài : 8153 Trong các chất cho dưới đây, chất nào không phản ứng với ? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D.
  5. Đáp án là : (A) Bài : 8152 Có 4 chất: axit axetic, glixerol, ancol etylic, glucozơ. Chỉ dùng thêm chất nào dưới đây để phân biệt các chất trên? Chọn một đáp án dưới đây A. quỳ tím B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 8151 Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol và 0,2 mol tác dụng hết với dung dịch dư thì khối lượng Ag thu được là Chọn một đáp án dưới đây A. 108 gam B. 10,8 gam C. 216 gam D. 64,8 gam Đáp án là : (A) Bài : 8150 Để trung hoà 8,8 gam axit cacboxylic có mạch cacbon không phân nhánh thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic cần 100ml dung dịch 1M. Công thức cấu tạo có thể có của axit cacboxylic là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 8149 Đốt cháy hoàn toàn 1,76 gam 1 axit hữu cơ X mạch thẳng được 1,792 lít khí (đktc) và 1,44 gam nước. Công thức cấu tạo của X là Chọn một đáp án dưới đây A.
  6. B. C. D. Đáp án là : (A)
Đồng bộ tài khoản