Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 54

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
48
lượt xem
10
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 54

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 54 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 54

  1. Bài : 8128 Thuỷ phân trong môi trường axit thu được hỗn hợp 2 chất đều có phản ứng tráng gương.Công thức cấu tạo của là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 8127 Nhiệt độ sôi của các axit cacboxylic cao hơn của anđehit, xeton, ancol có cùng số nguyên tử C là do Chọn một đáp án dưới đây A. axit cacboxylic chứa nhóm và nhóm B. phân tử khối của axit lớn hơn và nguyên tử H của nhóm axit linh động hơn C. có sự tạo thành liên kết hiđro liên phân tử D. các axit cacboxylic đều là chất lỏng hoặc chất rắn Đáp án là : (C) Bài : 8126 Cho glixerol tác dụng với hỗn hợp 3 axit . Số loại trieste tối đa có thể được tạo thành là Chọn một đáp án dưới đây A. 9 B. 12 C. 16 D. 18 Đáp án là : (B) Bài : 8125 Có bao nhiêu trieste của glixerol chứa đồng thời 3 gốc axit ? Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 2
  2. C. 3 D. 4 Đáp án là : (C) Bài : 8124 Giữa glixerol và axit béo có thể tạo được tối đa bao nhiêu este đa chức? Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Đáp án là : (C) Bài : 8123 Ưu điểm của chất giặt rửa tổng hợp là Chọn một đáp án dưới đây A. không gây hại cho da B. bị phân huỷ bởi vi sinh vật C. dùng được với nước cứng D. không gây ô nhiễm môi trường Đáp án là : (C) Bài : 8122 Chọn câu đúng trong các câu dưới đây Chọn một đáp án dưới đây A. dầu mỡ động, thực vật và dầu bôi trơn máy có bản chất khác nhau B. dầu mỡ động thực vật và dầu bôi trơn máy giống nhau hoàn toàn C. dẫu mỡ động thực vật và dầu bôi trơn máy chỉ giống nhau về tính chất hoá học D. dầu mỡ động thực vật và dầu bôi trơn máy đều là lipit Đáp án là : (A) Bài : 8121 Dầu mỡ để lâu bị ôi thiu là do Chọn một đáp án dưới đây A. chất béo bị vữa ra B. chất béo bị thuỷ phân với nước trong không khí C. chất béo bị oxi hoá chậm bởi oxi không khí D. chất béo bị phân huỷ thành các anđehit có mùi khó chịu Đáp án là : (C) Bài : 8120
  3. Trieste của glixerol (glixerin) với các axit monocacboxylic có mạch cacbon dài không phân nhánh gọi là Chọn một đáp án dưới đây A. lipit B. protein C. gluxit D. polieste Đáp án là : (A) Bài : 8119 Từ anđehit, xeton muốn chuyển hoá thành ancol có thể dùng Chọn một đáp án dưới đây A. phản ứng oxi hoá anđehit, xeton bằng B. phản ứng khử anđehit, xeton bằng C. phản ứng oxi hoá anđehit, xeton bằng D. phản ứng khử anđehit, xeton bằng Đáp án là : (B) Bài : 8118 Từ ancol muốn chuyển hoá thành anđehit, xeton, axit cacboxylic có tjể dùng Chọn một đáp án dưới đây A. phản ứng oxi hoá acol bậc I, bậc II bằng B. phản ứng khử ancol bậc I, bậc II bằng C. phản ứng oxi hoá ancol bậc I, bậc II bằng D. phân tử khử ancol bậc I, bậc II bằng Đáp án là : (A) Bài : 8117 Để điều chế este phenyl axetat, người ta cho phenol tác dụng với chất nào sau đây trong môi trường kiềm? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 8116 Để sản xuất giấm ăn người ta dùng phương pháp nào trong các phương pháp sau?
  4. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 8115 Cho 4 hợp chất sau: (1) (2) (3) (4) Hợp chất nào có tính axit mạnh nhất? Chọn một đáp án dưới đây A. hợp chất (1) B. hợp chất (2) C. hợp chất (3) D. hợp chất (4) Đáp án là : (D) Bài : 8114 Thuỷ phân este E có công thức phân tử (có mặt loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X, Y (chỉ chứa các nguyên tố C, H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng 1 phản ứng duy nhất. Tên gọi của X là Chọn một đáp án dưới đây A. axit axetic B. axic fomic C. ancol etylic D. etyl axetat Đáp án là : (C) Bài : 8113 Axit acrylic ( ) không tham gia phản ứng với Chọn một đáp án dưới đây A.
  5. B. dung dịch brom C. D. Đáp án là : (C) Bài : 8112 Axit fomic có thể tham gia phản ứng với dung dịch dư và phản ứng khử trong môi trường bazơ thành kết tủa màu đỏ gạch vì Chọn một đáp án dưới đây A. trong phân tử axit fomic có nhóm chức anđehit B. axit fomic là axit rất mạnh nên có khả năng phản ứng được với các chất trên C. axit fomic thể hiện tính chất của một axit phản ứng với 1 bazơ là và D. đây là những tính chất của 1 axit có tính oxi hoá Đáp án là : (A) Bài : 8111 Cho sơ đồ phản ứng: Xenlulozơ Công thức của T là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 8110 Chất X có công thức phân tử tác dụng với NaOH tạo thành chất Y có công thức phân tử . X là loại chất nào? Chọn một đáp án dưới đây A. ancol B. axit C. este D. không xác định được Đáp án là : (B)
  6. Bài : 8109 Chiều tăng dần tính axit (từ trái qua phải) của 3 axit: là Chọn một đáp án dưới đây A. X, Y, Z B. X, Z, Y C. Z, X, Y D. Z, Y, X Đáp án là : (B)
Đồng bộ tài khoản