Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 59

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
40
lượt xem
11
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 59

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 59 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 59

  1. Bài : 8019 Đốt cháy hoàn toàn 1 ete đơn chức thu được và theo tỉ lệ số mol 4 : 3. Ete này có thể được điều chế từ ancol nào dưới đây bằng 1 phương trình hoá học? Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Đáp án là : (C) Bài : 8018 Đun nóng 2,3-đimetylpentan-2-ol với đặc ở , sau phản ứng thu được sản phẩm chính là chất nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 8017 Chất hữu cơ chứa các nguyên tố . Cho tác dụng với dư có mặt , đun nóng, thu được chất hữu cơ . Đun với đặc ở thu được chất hữu cơ . Trùng hợp thu được poliisobutilen. Công thức cấu tạo của là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 8016
  2. Cho dãy chuyển hoá sau: Biết là sản phẩm chính, các chất phản ứng với nhau theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol. Công thức cấu tạo của và lần lượt là cặp chất trong dãy nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 8015 Khi cho etanol đi qua hỗn hợp oxit và ở thì thu dược sản phẩm chính có công thức là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 8014 Cho dãy chuyển hoá sau: Biết X, Y là sản phẩm chính .Vậy công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 8013 Khi đun nóng (butan-2-ol) với đặc, ở thì sản phẩm chính thu được là chất nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây
  3. A. but-1-en B. but-2-en C. đietyl ete D. but-1-en và but-2-en có tỉ lệ thể tích là 1 : 1 Đáp án là : (B) Bài : 8012 Chiều giảm dần độ linh động của nguyên tử H (từ trái qua phải) trong nhóm –OH của 3 hợp chất là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 8011 Ancol no, đa chức X có công thức đơn giản nhất là . X có công thức phân tử nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 8010 Một ancol no, đa chức X có công thức tổng quát: (y=2x+z). X có tỉ khối hơi so với không khí nhỏ hơn 3 và không tác dụng với . X ứng với công thức nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D)
  4. Bài : 8009 Etanol bị tách nước ở (xúc tác đặc) thu được sản phẩm chính có công thức là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 8008 Ba ancol X, Y, Z đều bền và không phải là đồng phân của nhau. Đốt cháy hoàn toàn mỗi chất đều thu được và theo tỉ lệ số mol 3 : 4. Công thức phân tử của 3 ancol đó là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 8007 Chất hữu cơ X mạch hở, có đồng phân cis-trans có công thức phân tử , X làm mất màu dung dịch brom và tác dụng với giải phóng khí hiđro. X ứng với công thức phân tử nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 8006 Cho 4 ancol sau: và Ancol nào không hoà tan được ? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Chỉ có Đáp án là : (C)
  5. Bài : 8005 Có bao nhiêu đồng phân có cùng công thức phân tử khi oxi hoá bằng ( ) tạo sản phẩm có phản ứng tráng gương? Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Đáp án là : (C) Bài : 8004 Có bao nhiêu đồng phân ancol bậc 2 có cùng công thức phân tử ? Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Đáp án là : (B) Bài : 8003 Chỉ dùng hoá chất nào dưới đây để phân biệt 2 đồng phân khác chức có cùng công thức phân tử Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. dung dịch D. Đáp án là : (D) Bài : 8002 Chỉ dùng các chất nào dưới đây để có thể phân biệt 2 ancol đồng phân có cùng công thức phân tử ? Chọn một đáp án dưới đây A. và đặc B. và C. và dung dịch D. và dung dịch Đáp án là : (C)
  6. Bài : 8001 Khi đốt cháy hoàn toàn 1 ancol thu được và với tỉ lệ số mol (trong cùng điều kiện), ancol đó là Chọn một đáp án dưới đây A. ancol no, đơn chức B. ancol no C. ancol không no, đa chức D. ancol không no có một nối đôi trong phân tử Đáp án là : (B) Bài : 8000 Độ rượu là Chọn một đáp án dưới đây A. thành phần % về khối lượng etanol nguyên chất trong hỗn hợp với nước B. % về thể tích etanol nguyên chất trong hỗn hợp với nước C. % về số mol etanol nguyên chất trong hỗn hợp với nước D. phần ancol hoà tan trong bất kì dung môi nào Đáp án là : (B)
Đồng bộ tài khoản