Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 74

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
48
lượt xem
9
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 74

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 74 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 74

  1. Bài : 7374 “Nước đá khô” không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là Chọn một đáp án dưới đây A. rắn B. rắn C. rắn D. rắn Đáp án là : (D) Bài : 7373 Chọn phương trình hoá học viết đúng trong các phương trình dưới đây Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 7372 Kim cương được sử dụng làm đồ trang sức, mũi khoan, dao cắt, thuỷ tinh và bột mài vì kim cương là chất cứng nhất trong tất cả các chất. Có tính chất trên là một phần là do tinh thể kim cương thuộc loại tinh thể Chọn một đáp án dưới đây A. ion điển hình B. nguyên tử điển hình C. kim loại điển hình D. phân tử điển hình Đáp án là : (B) Bài : 7371 Từ C đến Pb khả năng thu thêm electron để đạt đến cấu hình electron bền của khí hiếm là Chọn một đáp án dưới đây A. giảm dần B. không biến đổi
  2. C. tăng dần D. không xác định được Đáp án là : (A) Bài : 7370 Có ba lọ riêng biệt đựng ba dung dịch không màu, mất nhãn là . Chỉ dùng một thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được ba dung dịch trên? Chọn một đáp án dưới đây A. giấy quỳ tím, dung dịch bazơ B. dung dịch C. dung dịch muối D. dung dịch phenolphtalein Đáp án là : (C) Bài : 7369 Đổ dung dịch có chứa 11,76 gam vào dung dịch có chứa 16,8g . Khối lượng các muối thu được là Chọn một đáp án dưới đây A. 10,44g , 8,5g B. 10,44g , 12,72g C. 10,24g , 13,5g D. 10,2g , 13,5g , 8,5g Đáp án là : (B) Bài : 7368 Biết thành phần % khối lượng trong tinh thể là 8,659%. Tinh thể muối ngậm nước đó có số phân tử là Chọn một đáp án dưới đây A. 9 B. 10 C. 11 D. 12 Đáp án là : (D) Bài : 7367
  3. Cho 44 gam dung dịch NaOH 10% vào 10 gam dung dịch axit 39,2%. Sau phản ứng trong dung dịch có muối Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. và D. và Bài : 7366 Để trung hoà 100ml dung dịch 1M, cần dùng bao nhiêu ml dung dịch 1M? Chọn một đáp án dưới đây A. 100 ml B. 200 ml C. 300 ml D. 150 ml Đáp án là : (C) Bài : 7365 Đem nung nóng m gam một thời gian rồi dừng lại, làm nguội và đem cân thấy khối lượng giảm 0,54 gam so với ban đầu. Khối lượng muối đã bị nhiệt phân là Chọn một đáp án dưới đây A. 1,88 gam B. 0,47 gam C. 9,4 gam D. 0,94 gam Đáp án là : (D) Bài : 7364 Nhiệt phân hoàn toàn 18,8 gam muối nitrat của kim loại M (hoá trị II) thu được 8 gam oxit tương ứng. M là kim loại nào trong số các kim loại cho dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C.
  4. D. Đáp án là : (C) Bài : 7363 Hoà tan hoàn toàn m gam vào dung dịch rất loãng thì thu được hỗn hợp gồm 0,015 mol khí và 0,01 mol khí (phản ứng không tạo ). Giá trị của m là Chọn một đáp án dưới đây A. 13,5 gam B. 1,35 gam C. 0,81 gam D. 8,1 gam Đáp án là : (B) Bài : 7362 Cho 11,0 gam hỗn hợp X gồm vào dung dịch loãng dư, thu được 6,72 lít khí ở đktc (sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng của trong hỗn hợp X tương ứng là Chọn một đáp án dưới đây A. 5,4 gam và 5,6 gam B. 5,6 gam và 5,4 gam C. 8,1 gam và 2,9 gam D. 8,2 gam và 2,8 gam Đáp án là : (A) Bài : 7361 Hoà tan hoàn toàn m gam Fe vào dung dịch loãng thì thu được 0,448 lít khí duy nhất (đktc). Giá trị của m là Chọn một đáp án dưới đây A. 1,12 gam B. 11,2 gam C. 0,56 gam D. 5,6 gam Đáp án là : (A) Bài : 7360
  5. Cho dung dịch đến dư vào 100ml dung dịch X gồm các ion: rồi tiến hành đun nóng thì thu được 23,3 gam kết tủa và 6,72 lít (đktc) một chất khí duy nhất. Nồng độ mol của và trong dung dịch X lần lượt là Chọn một đáp án dưới đây A. 1M và 1M B. 2M và 2M C. 1M và 2M D. 2M và 1M Đáp án là : (A) Bài : 7359 Trong công nghiệp người ta điều chế theo sơ đồ sau: Biết hiệu suất của toàn bộ quá trình điều chế là 70%, từ 22,4 lít (đktc) sẽ điều chế được bao nhiêu gam ? Chọn một đáp án dưới đây A. 22,05 gam B. 44,1 gam C. 63,0 gam D. 4,41 gam Đáp án là : (B) Bài : 7358 Nung nóng hoàn toàn 27,3 gam hỗn hợp . Hỗn hợp khí thoát ra được dẫn vào nước dư thì thấy có 1,12 lít khí (đktc) không bị hấp thụ (lượng hoà tan không đáng kể). Khối lượng trong hỗn hợp ban đâu là Chọn một đáp án dưới đây A. 28,2 gam B. 8,6 gam C. 4,4 gam D. 18,8 gam Đáp án là : (D) Bài : 7357
  6. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm bằng dung dịch loãng, dư. Kết thúc thí nghiệm không có khí thoát ra, dung dịch thu được có chứa 8 gam và 113,4 gam . Phần trăm số mol có trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 66,67% B. 33,33% C. 16,66% D. 93,34% Đáp án là : (A) Bài : 7356 Hoà tan hoàn toàn 1,2 gam kim loại M vào dung dịch dư thu được 0,224 lít khí ở đktc (sản phẩm khử duy nhất). M là kim loại nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 7355 Một oxit nitơ có công thức phân tử dạng , trong đó chiếm 30,43% về khối lượng. Oxit đí là chất nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C)
Đồng bộ tài khoản