Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 78

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
49
lượt xem
9
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 78

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 78 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 78

  1. Bài : 7294 Chiều tăng dần số oxi hoá của N trong các hợp chất của nitơ dưới đây là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 7293 Trong nhóm N, khi đi từ N đến Bi, điều khẳng định nào dưới đây không đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Trong các axit, axit nitric là axit mạnh nhất B. Khả năng oxi hoá giảm dần do độ âm điện giảm dần C. Tính phi kim tăng dần, đồng thời tính kim loại giảm dần D. Tính axit của các oxit giảm dần, đồng thời tính bazơ tăng dần Đáp án là : (C) Bài : 7292 Trong nhóm N, khi đi từ N đến Bi, điều khẳng định nào dưới đây không đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Độ âm điện các nguyên tố giảm dần B. Bán kính của nguyên tử các nguyên tố tăng dần C. Năng lượng ion hoá của các nguyên tố giảm dần D. Nguyên tử các nguyên tố đều có cùng số lớp electron Đáp án là : (D) Bài : 7291 Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm nitơ (VA) là cấu hình nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A)
  2. Bài : 7248 Nung 11,2 gam và 26 gam với một lượng dư. Sản phẩm của phản ứng được hoà tan hoàn toàn trong dung dịch loãng, toàn bộ khí sinh ra được dẫn vào dung dịch 10% (d = 1,2 gam/ml). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thể tích tối thiểu của dung dịch cần để hấp thụ hết khí sinh ra là Chọn một đáp án dưới đây A. 700 ml B. 800 ml C. 600 ml D. 500 ml Đáp án là : (B) Bài : 7247 Đốt cháy hoàn toàn 1,2 gam một muối sunfua của kim loại. Dẫn toàn bộ khí thu được sau phản ứng đi qua dung dịch nước dư, sau đó thêm tiếp dung dịch dư thì thu được 4,66 gam kết tủ Chọn một đáp án dưới đây A. Thành phần % về khối lượng của lưu huỳnh trong muối sunfua là bao nhiêu? A. 36,33% B. 46,67% C. 53,33% D. 26,66% Đáp án là : (C) Bài : 7246 Để phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch 2M cần phải dùng 500ml dung dịch với nồng độ bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 0,1 M B. 0,4 M C. 1,4 M D. 0,2 M Đáp án là : (B) Bài : 7245
  3. Cho V lít (đktc) tác dụng hết với dung dịch dư thu được dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dư thu được 2,33 gam kết tủa. Thể tích V là Chọn một đáp án dưới đây A. 0,112 lít B. 1,12 lít C. 0,224 lít D. 2,24 lít Đáp án là : (C) Bài : 7244 Để trung hoà 500 ml dung dịch X chứa hỗn hợp 0,1M và 0,3M cần bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp gồm [/ct]NaOH[/ct] 0,3M và 0,2M? Chọn một đáp án dưới đây A. 250ml B. 500ml C. 125ml D. 750ml Đáp án là : (B) Bài : 7243 Sục từ từ 2,24 lít (đktc) vào 100 ml dung dịch 3M. Các chất có trong dung dịch sau phản ứng là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 7242 Cho hỗn hợp gồm tác dụng với dung dịch dư thu được 2,24 lít hỗn hợp khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với hiđro là 9. Thành phần % theo số mol của hỗn hợp và ban đầu lần lượt là Chọn một đáp án dưới đây A. 40% và 60% B. 50% và 50% C. 35% và 65%
  4. D. 45% và 55% Đáp án là : (B) Bài : 7241 Để thu được 6,72 lít (đktc), cần phải nhiệt phân hoàn toàn bao nhiêu gam tinh thể (khi có xúc tác)? Chọn một đáp án dưới đây A. 21,25 gam B. 42,50 gam C. 63,75 gam D. 85,00 gam Đáp án là : (B) Bài : 7240 Xét cân bằng hoá học: Tỉ lệ trong hỗn hợp lúc cân bằng sẽ lớn hơn khi Chọn một đáp án dưới đây A. tăng nhiệt độ và giảm áp suất B. tăng nhiệt độ và áp suất không đổi C. giảm nhiệt độ và tăng áp suất D. cố định nhiệt độ và giảm áp suất Đáp án là : (C) Bài : 7239 Cho phản ứng: Cân bằng chuyển dịch sang phải nếu Chọn một đáp án dưới đây A. tăng nhiệt độ B. thêm vào C. giảm áp suất D. giảm nhiệt độ thích hợp và tăng áp suất Đáp án là : (D Bài : 7238 Để pha loãng dung dịch đậm đặc, trong phòng thí nghiệm, người ta tiến hành theo cách nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây
  5. A. Cho từ từ nước vào axit và khuấy đều B. Cho từ từ axit vào nước và khấy đều C. Cho nhanh nước vào axit và khuấy đều D. Cho nhanh axit vào nước và khuấy đều Đáp án là : (B) Bài : 7237 Các khí sinh ra khi cho saccarozơ vào dung dịch đặc, nóng dư gồm: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 7236 Cho khí lội qua dung dịch thấy có kết tủa màu xám đen xuất hiện, chứng tỏ Chọn một đáp án dưới đây A. có phản ứng oxi hoá - khử xảy ra B. có kết tủa CuS tạo thành, không tan trong axit mạnh C. axit sunfuhiđric mạnh hơn axit sunfuric D. axit sunfuric mạnh hơn axit sunfuhiđric Đáp án là : (B) Bài : 7235 Oxit nào dưới đây không thể hiện tính khử trong tất cả các phản ứng hoá học? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 7234 Có hai ống nghiệm, một ống đựng dung dịch , một ống đựng dung dịch . Chỉ dùng một hoá chất trong số các chất sau: dung dịch , dung dịch
  6. , dung dịch , dung dịch thì số thuốc thử có thể dùng để phân biệt hai dung dịch trên là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Đáp án là : (D) Bài : 7233 Chỉ dùng một thuốc thử nào dưới đây để phân biệt các lọ đựng riêng biệt khí và ? Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch brom trong nước B. dung dịch C. dung dịch D. dung dịch Đáp án là : (A)
Đồng bộ tài khoản