Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 79

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
34
lượt xem
9
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 79

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 79 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 79

  1. Bài : 7232 Để thu được từ hỗn hợp , người ta cho hỗn hợp đi chậm qua Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch nước vôi trong dư B. dung dịch NaOH dư C. dung dịch dư D. dung dịch dư Đáp án là : (C Bài : 7231 Đốt nóng ống nghiệm chứa hỗn hợp theo tỉ lệ 4 : 1 về khối lượng trên ngọn lửa đèn cồn, sau đó đưa tàn đóm còn hồng vào miệng ống nghiệm thì Chọn một đáp án dưới đây A. tàn đóm tắt ngay B. tàn đóm bùng cháy C. có tiếng nổ lách tách D. không thấy hiện tượng gì Đáp án là : (B) Bài : 7230 Để nhận ra sự có mặt của ion sunfat trong dung dịch, người ta thường dùng Chọn một đáp án dưới đây A. quỳ tím B. dung dịch muối C. dung dịch chứa ion D. thuốc thử duy nhất là Đáp án là : (C) Bài : 7229 Phản ứng nào dưới đây không đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D.
  2. Đáp án là : (A) Bài : 7228 Cho tác dụng với đặc nóng, dư. Sản phẩm khí thu được là Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. D. Đáp án là : (A) Bài : 7227 Axit sunfuric đặc thường được dùng để làm khô các chất khí ẩm. Khí nào dưới đây có thể được làm khô nhờ axit sunfuric đặc? Chọn một đáp án dưới đây A. khí B. khí C. khí D. khí Đáp án là : (A) Bài : 7226 Phát biểu nào dưới đây không đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. đặc là chất hút nước mạnh B. Khi tiếp xúc với đặc, dễ gây bỏng nặng C. loãng có đầy đủ tính chất chung của axit D. Khi pha loãng axit sunfuric, chỉ được cho từ từ nước vào axit Đáp án là : (D) Bài : 7225 Phản ứng nào dưới đây không đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C.
  3. D. Đáp án là : (A) Bài : 7224 Cho các phản ứng sau: a) b) c) d) đóng vai trò là chất oxi hoá trong phản ứng Chọn một đáp án dưới đây A. a, b, d B. c, d C. b D. a, b, c, d Đáp án là : (C) Bài : 7223 Phản ứng nào dưới đây đóng vai trò là chất oxi hoá? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 7222 Cho các phản ứng sau: a) b) c) d) Các phản ứng mà có tính khử là Chọn một đáp án dưới đây A. a, c, d B. a, b, d C. a, c
  4. D. a, d Đáp án là : (C) Bài : 7219 vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử vì trong phân tử Chọn một đáp án dưới đây A. S có mức oxi hoá trung gian B. S có mức oxi hoá cao nhất C. S có mức oxi hoá thấp nhất D. S còn có một đôi electron tự do Đáp án là : (A) Bài : 7217 Phát biểu nào không đúng khi nói về khả năng phản ứng của lưu huỳnh? Chọn một đáp án dưới đây A. vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử B. Hg phản ứng với ngay nhiệt độ thường C. Ở nhiệt độ thích hợp, S tác dụng với hầu hết các phi kim và thể hiện tính oxi hoá D. Ở nhiệt độ cao, tác dụng với nhiều kim loại và thể hiện tính oxi hoá Đáp án là : (C) Bài : 7155 Để tăng hiệu quả tẩy trắng của bột giặt, người ta thường cho thêm một ít bột natri peoxit ( ), do tác dụng với nước sinh ra hiđro peoxit ( ) là chất oxi hoá mạnh có thể tẩy trắng được quần áo: Vì vậy, bột giặt được bảo quản tốt nhất bằng cách Chọn một đáp án dưới đây A. cho bột giặt vào trong hộp không có nắp và để ra ngoài ánh nắng B. cho bột giặt vào trong hộp không có nắp và để trong bóng râm C. cho bột giặt vào trong hộp kín và để nơi khô mát D. cho bột giặt vào trong hộp có nắp và để ra ngoài nắng Đáp án là : (C) Bài : 7154
  5. Trong công nghiệp, ngoài phương pháp hoá lỏng và chưng cất phân đoạn không khí, oxi còn được điều chế bằng phương pháp điện phân nước. Khi đó người ta thu được Chọn một đáp án dưới đây A. khí hiđro ở anôt B. khí oxi ở catôt C. khí hiđro ở anôt và khí oxi ở catôt D. khí hiđro ở catôt và khí oxi ở anôt Đáp án là : (D) Bài : 7153 Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về khả năng phản ứng của oxi? Chọn một đáp án dưới đây A. Oxi phản ứng trực tiếp với hầu hết kim loại B. Oxi phản ứng trực tiếp với tất cả các phi kim C. Oxi tham gia vào quá trình cháy, gỉ, hô hấp D. Những phản ứng mà oxi tham gia đều là phản ứng oxi hoá - khử Đáp án là : (B) Bài : 7152 Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về các nguyên tố nhóm VIA? Chọn một đáp án dưới đây A. Các nguyên tố nhóm VIA là những phi kim (trừ Po) B. Hợp chất với hiđro của các nguyên tố nhóm VIA là những chất khí C. Oxi thường có số oxi hoá -2, trừ trong hợp chất với flo và trong các peoxit… D. Tính axit tăng dần: Đáp án là : (D) Bài : 7151 Có các phản ứng sinh ra khí như sau: a) b) c) d) Trong các phản ứng trên, những phản ứng được dùng để điều chế trong công nghiệp là Chọn một đáp án dưới đây
  6. A. a và b B. a và d C. b và c D. c và d Đáp án là : (C) Bài : 7150 Trong các phản ứng sau, phản ứng nào thường dùng để điều chế trong phòng thí nghiệm? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 7149 Chọn câu không đúng trong các câu dưới đây Chọn một đáp án dưới đây A. làm đỏ quỳ ẩm B. làm mất màu nước brom C. là chất khí, màu vàng D. làm mất màu cánh hoa hồng Đáp án là : (C)
Đồng bộ tài khoản