Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 83

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
37
lượt xem
8
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 83

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 83', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 83

  1. Bài : 7055 Cho 1,0 gam axit axetic vào ống nghiệm thứ nhất và cho 1,0 gam axit fomic vào ống nghiệm thứ hai, sau đó cho vào cả hai ống nghiệm trên một lượng dư bột . Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thể tích thu được ở cùng ,P Chọn một đáp án dưới đây A. từ cả hai ống đều lớn hơn 22,4 lít (đktc). B. từ ống thứ nhất nhiều hơn từ ống thứ hai. C. từ hai ống nghiệm bằng nhau. D. từ ống thứ hai nhiều hơn từ ống thứ nhất. Đáp án là : (D) Bài : 7054 Tính axit của các chất giảm dần theo thứ tự: Chọn một đáp án dưới đây A. . B. C. . D. . Đáp án là : (C) Bài : 7053 Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất andehit propionic (X); propan (Y); rượu etylic (Z) và đimetyl ete (T) là: Chọn một đáp án dưới đây A. Y < T < X < Z B. X < Y < Z< T C. T < X < Y < Z D. Z < T < X < Y Đáp án là : (A) Bài : 7052 Khối lượng axit axetic cần để pha 500 ml dung dịch 0,01M là Chọn một đáp án dưới đây A. 3 gam B. 6 gam C. 0,6 gam D. 0,3 gam Đáp án là : (D)
  2. Bài : 7051 Hai chất hữu cơ X và Y có cùng công thức . X phản ứng với , rượu etylíc và phản ứng trùng hợp. Y phản ứng với dung dịch KOH, biết rằng Y không tác dụng được với Kali. X, Y có công thức cấu tạo lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Đáp án là : (B) Bài : 7050 Axit fomic có thể tác dụng với tất cả các chất trong dãy sau Chọn một đáp án dưới đây A. đặc, nóng. B. , dung dịch . C. Mg, dung dịch , dung dịch . D. Mg, dung dịch . Đáp án là : (D) Bài : 7049 Chất X có công thức phân tử khi tác dụng với dung dịch sinh ra chất Y có công thức . X thuộc loại chất nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Axit B. Este C. Andehit D. Ancol Đáp án là : (A) Bài : 7048 Dẫn hơi của 3,0 gam etanol đi vào trong ống sứ nung nóng chứa bột (lấy dư). Làm lạnh để ngưng tụ sản phẩm hơi đi ra khỏi ống sứ, được chất lỏng X. Khi X phản ứng hoàn toàn với trong dung dịch dư thấy có 8,1 gam bạc kết tủa. Hiệu suất của quá trình oxi hoá etanol bằng
  3. Chọn một đáp án dưới đây A. 57,5% B. 55,7% C. 60% D. 75% Đáp án là : (A) Bài : 7047 Nhỏ dung dịch andehit fomic vào ống nghiệm chứa kết tủa , đun nóng nhẹ sẽ thấy kết tủa đỏ gạch. Phương trình hoá học nào sau đây biểu diễn đúng hiện tượng xảy ra? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 7046 Andehit X mạch hở, cộng hợp với theo tỷ lệ 1 : 2 (lượng tối đa) tạo ra chất Y. Cho Y tác dụng hết với Na thu được thể tích bằng thể tích X phản ứng tạo ra Y (ở cùng ,P). X thuộc loại chất: Chọn một đáp án dưới đây A. Andehit không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức B. Andehit no, hai chức C. Andehit không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức D. Andehit no, đơn chức Đáp án là : (B) Bài : 6929 Khi so sánh tính chất của Ca và Mg, câu nào sau đây không đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. đều được điều chế bằng cách điện phân clorua nóng chảy. B. đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường. C. số electron hoá trị bằng nhau.
  4. D. Oxit đều có tính chất oxit bazơ. Đáp án là : (B) Bài : 6928 Phản ứng nào sau đây không xảy ra? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 6927 Kim loại Be không tác dụng với chất nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch B. Dung dịch C. D. Đáp án là : (D) Bài : 6926 Trong các chất sau: . Chất có liên kết cộng hoá trị là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 6925 Chọn thứ tự giảm dần độ hoạt động hoá học của các kim loại kiềm Chọn một đáp án dưới đây
  5. A. Li - Na - K - Rb - Cs. B. Cs - Rb - K - Na - Li. C. Na - K - Cs - Rb - Li. D. K - Li - Na - Rb - Cs. Đáp án là : (B) Bài : 6924 Cho 10 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm và 68,64% CO về thể tích đi qua 100 gam dung dịch thấy tách ra m gam kết tủa. Trị số của m bằng Chọn một đáp án dưới đây A. 8 gam. B. 10 gam. C. 12 gam. D. 6 gam. Đáp án là : (D) Bài : 6923 Hoà tan 8,2 gam hỗn hợp bột [/ct]CaCO_3,MgCO_3[/ct] trong nước cần 2,016 lít khí (đktc). Số gam mỗi muối ban đầu là Chọn một đáp án dưới đây A. 6,1 gam và 2,1 gam. B. 1,48 gam và 6,72 gam. C. 4,0 gam và 4,2 gam. D. 2,0 gam và 6,2 gam. Đáp án là : (C) Bài : 6922 Thêm từ từ từng giọt dung dịch chứa 0,05 mol HCl vào dung dịch chứa 0,06 mol . Thể tích khí (đktc) thu được bằng: Chọn một đáp án dưới đây A. 0,000 lít B. 0,560 lít C. 1,344 lít D. 1,120 lít Đáp án là : (A) Bài : 6921
  6. Quá trình nào sau đây, ion Na+ bị khử Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch tác dụng với dung dịch HCl. B. Điện phân NaCl nóng chảy. C. Dung dịch NaCl tác dụng với dung dịch . D. Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl. Đáp án là : (B) Bài : 6920 Trong quá trình điện phân dung dịch KBr, phản ứng nào sau đây xảy ra ở cực dương? Chọn một đáp án dưới đây A. Ion K+ bị oxi hoá B. Ion K+ bị khử C. Ion Br- bị oxi hoá. D. Ion Br- bị khử. Đáp án là : (C)
Đồng bộ tài khoản