Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 84

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
44
lượt xem
9
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 84

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 84 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 84

  1. Bài : 6919 Câu nào sau đây không đúng Chọn một đáp án dưới đây A. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử phi kim thường có từ 4 đến 7e. B. Trong cùng nhóm, số electron ngoài cùng của các nguyên từ thường bằng nhau. C. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại thường có ít (1 đến 3e). D. Trong cùng chu kỳ, nguyên tử kim loại có bàn kính nhỏ hơn nguyên tử phi kim. Đáp án là : (D) Bài : 6918 Trong hợp kim Al – Ni cứ 5 mol Al thì có 0,5 mol Ni. Thành phần % của hợp kim là Chọn một đáp án dưới đây A. 20% Al và 80% Ni B. 82% Al và 18% Ni C. 80% Al và 20% Ni D. 18% Al và 82% Ni Đáp án là : (B) Bài : 6917 Cho 4 cặp oxi hoá - khử: . Dãy cặp xếp theo chiều tăng dần về tính oxi hoá và giảm dần về tính khử là Chọn một đáp án dưới đây A. . B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 6916 Ngâm một lá Niken trong các dung dịch loãng các muối sau: . Niken sẽ khử được các muối Chọn một đáp án dưới đây A.
  2. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 6915 Ngâm một lá kẽm trong dung dịch có hoà tan 4,16 gam . Phản ứng xong, khối lượng lá kẽm tăng 2,35%. Khối lượng lá kẽm trước khi phản ứng là Chọn một đáp án dưới đây A. 80 gam. B. 100 gam. C. 40 gam. D. 60 gam. Đáp án là : (C) Bài : 6914 Để điều chế các kim loại Na, Mg, Ca trong công nghiệp, người ta dùng cách nào trong các cách sau? Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng kim loại K cho tác dụng với dung dịch muối clorua tương ứng. B. Dùng H2 hoặc CO khử oxit kim loại tương ứng ở nhiệt độ cao. C. Điện phân dung dịch muối clorua bão hoà tương ứng có vách ngăn. D. Điện phân nóng chảy muối clorua khan tương ứng. Đáp án là : (D) Bài : 6913 Cho những phát biểu sau về vị trí, cấu tạo của kim loại: (I): Hầu hết các kim loại chỉ có từ 1e đến 3e lớp ngoài cùng. (II): Tất cả các nguyên tố nhóm B đều là kim loại (III): Ở trạng thái rắn, đơn chất kim loại có cấu tạo tinh thể (IV): Liên kết kim loại là liên kết được hình thành do sức hút tương hỗ tĩnh điện giữa các ion dương kim loại và electron tự do. Câu nào sau đây là đúng ? Chọn một đáp án dưới đây A. Chỉ có I, II đúng
  3. B. Chỉ có I đúng C. Cả I, II, III, IV đều đúng D. Chỉ có IV sai Đáp án là : (C) Bài : 6912 Trong những câu sau, câu nào không đúng Chọn một đáp án dưới đây A. Tính chất của hợp kim không phụ thuộc vào thành phần, cấu tạo của hợp kim. B. Trong hợp kim có liên kết kim loại hoặc là liên kết cộng hoá trị C. Hợp kim có tính chất hoá học tương tự tính chất của các kim loại tạo ra chúng. D. Hợp kim có tính chất vật lý và tính cơ học khác nhiều các kim loại tạo ra chúng. Đáp án là : (A) Bài : 6911 Để làm sạch một loại thuỷ ngân có lẫn các tạp chất kẽm, thiếc, chì có thể dùng cách Chọn một đáp án dưới đây A. khuấy loại thuỷ ngân này trong dung dịch HgSO4 loãng, dư rồi lọc dung dịch. B. hoà tan loại thuỷ ngân này trong axit HNO3 loãng, dư, rồi điện phân dung dịch. C. đốt nóng loại thuỷ ngân này và hoà tan sản phẩm bằng axit HCl. D. hoà tan loại thuỷ ngân này trong dung dịch HCl dư. Đáp án là : (A) Bài : 6910 Câu nào đúng trong các câu sau :Trong ăn mòn điện hóa, xảy ra Chọn một đáp án dưới đây A. sự ôxi hóa ở cực dương. B. sự ôxi hóa ở cực dương và sự khử ở cực âm. C. sự khử ở cực âm. D. sự ôxi hóa ở cực âm và sự khử ở cực dương. Đáp án là : (D)
  4. Bài : 6506 Trộn 20ml dung dịch HCl 0,05M với 20ml dung dịch 0,075M. Nếu coi không có sự thay đổi thể tích khi trộn và các axit phân li hoàn toàn thì pH của dung dịch thu được sau khi trộn là giá trị nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. 1,0 B. 2,0 C. 3,0 D. 1,5 Đáp án là : (A) Bài : 6505 Cho 10ml dung dịch HCl có pH = 3. Cần thêm vào dung dịch trên bao nhiêu ml nước để sau khi khuấy đều, thu được dung dịch có pH = 4? (Coi không có sự thay đổi thể tích khi trộn) Chọn một đáp án dưới đây A. 10ml B. 90ml C. 100ml D. 40ml Đáp án là : (B) Bài : 6504 Dung dịch NaOH có pH = 11 cần pha loãng dung dịch này bao nhiêu lần để được dung dịch NaOH có pH = 9? Chọn một đáp án dưới đây A. 3 lần B. 100 lần C. 20 lần D. 500 lần Đáp án là : (B) Bài : 6503 Dung dịch X có pH = 12 thì của dung dịch là Chọn một đáp án dưới đây A. 0,01M B. 1,20M
  5. C. 0,12M D. 0,20M Bài : 6502 Có dung dịch NaOH 0,01M. Nhận xét nào dưới đây đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. pOH = 2 và B. pH = 2 và C. pH = 12 và D. pH = 12 và Đáp án là : (D) Bài : 6501 Dung dịch X có , thì pH của dung dịch là Chọn một đáp án dưới đây A. pH = 2 B. pH = 12 C. pH = -2 D. pH = 0,2 Đáp án là : (B) Bài : 6500 Thể tích dung dịch HCl 0,3M cần để trung hoà 100ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1M và 0,1M là Chọn một đáp án dưới đây A. 100ml B. 150ml C. 200ml D. 250ml Đáp án là : (A) Bài : 6499 Thể tích dung dịch HCl 0,2M cần để trung hoà 100ml dung dịch 0,1M là Chọn một đáp án dưới đây
  6. A. 50ml B. 100ml C. 200ml D. 500ml Đáp án là : (B) Bài : 6498 Dung dịch X có chứa . Biểu thức nào dưới đây đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. a + 2b = c + 2d B. a + 2b = c + d C. a + b = c + d D. 2a + b = 2c + d Đáp án là : (A) Bài : 6497 Hoà tan 2,84 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại A và B kế tiếp nhau trong nhóm IIA bằng dung dịch HCl dư thu được 0,896 lít ( ; 0,9atm) và dung dịch X. A, B lần lượt là Chọn một đáp án dưới đây A. Ca, Ba B. Be, Mg C. Mg, Ca D. Ca, Zn Đáp án là : (C)
Đồng bộ tài khoản