Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 85

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
51
lượt xem
12
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 85

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 85 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 85

  1. Bài : 6496 Hoà tan 7,2 gam một hỗn hợp gồm hai muối sunfat của một kim loại hoá trị I và một kim loại hoá trị II vào nước được dung dịch X. Thêm vào dung dịch X một lượng vừa đủ dung dịch thì thu được 11,65 gam và dung dịch Y. Tổng khối lượng 2 muối clorua trong dung dịch Y là Chọn một đáp án dưới đây A. 5,95 gam B. 6,50 gam C. 7,00 gam D. 8,20 gam Đáp án là : (A) Bài : 6495 Có 4 lọ đựng các dung dịch riêng biệt mất nhãn: Nếu chỉ được dùng một dung dịch làm thuốc thử thì có thể chọn dung dịch nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch NaOH B. dung dịch C. dung dịch D. dung dịch Đáp án là : (C) Bài : 6494 Trong các cặp chất dưới đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 6493 Hiện tượng xảy ra khi thêm từ từ dung dịch vào dung dịch muối là Chọn một đáp án dưới đây
  2. A. có kết tủa màu nâu đỏ B. có bọt khí thoát ra C. có kết tủa màu lục nhạt D. có kết tủa màu nâu đỏ và bọt khí thoát ra Đáp án là : (D) Bài : 6492 Hoà tan bằng dung dịch đặc, dư. Kết thúc thí nghiệm, thu được Chọn một đáp án dưới đây A. kết tủa màu xanh B. dung dịch không màu C. kết tủa màu trắng D. dung dịch màu xanh thẫm Đáp án là : (D) Bài : 6491 Dung dịch HCl có pH = 3, cần pha loãng dung dịch này bằng nước bao nhiêu lần để thu được dung dịch có pH = 4? Chọn một đáp án dưới đây A. 1 lần B. 10 lần C. 100 lần D. 12 lần Đáp án là : (B) Bài : 6489 Những ion nào dưới đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 6488
  3. Cho dung dịch chứa x (g) vào dung dịch chứa x (g) HCl. Dung dịch thu được sau phản ứng có môi trường Chọn một đáp án dưới đây A. axit B. trung tính C. bazơ D. không xác định được Đáp án là : (A) Bài : 6487 Cho dung dịch chứa x mol vào dung dịch chứa x mol , dung dịch sau phản ứng có môi trường gì? Chọn một đáp án dưới đây A. axit B. trung tính C. bazơ D. không xác định được Đáp án là : (B) Bài : 6486 Dãy chất nào dưới đây tác dụng với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 6485 Cho các dung dịch muối sau: Các dung dịch có giá trị pH = 7 là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D.
  4. Đáp án là : (A) Bài : 6484 Dãy chất nào dưới đây gồm các chất sau khi phân li trong nước đều tham gia phản ứng thuỷ phân? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 6483 Cho các dung dịch muối sau: Dung dịch có giá trị pH > 7 là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 6482 Phương pháp thường dùng để thu lấy kết tủa khi cho dung dịch dư vào dung dịch là Chọn một đáp án dưới đây A. cô cạn B. chưng cất C. lọc D. chiết Đáp án là : (C) Bài : 6481 Cho các dung dịch muối sau: Các dung dịch đều có pH < 7 là Chọn một đáp án dưới đây
  5. A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 6480 Dung dịch có giá trị Chọn một đáp án dưới đây A. pH = 7 B. pH > 7 C. pH < 7 D. pH không xác định được Đáp án là : (C) Bài : 6479 Dung dịch có giá trị Chọn một đáp án dưới đây A. pH = 7 B. pH >7 C. pH < 7 D. pH không xác định được Đáp án là : (B) Bài : 6478 Dung dịch KCl có giá trị Chọn một đáp án dưới đây A. pH = 7 B. pH > 7 C. pH < 7 D. pH không xác định được Đáp án là : (A) Bài : 6477 Cho dung dịch X có pH = 10, dung dịch Y có pH = 3. Điều khẳng định nào dưới đây là đúng?
  6. Chọn một đáp án dưới đây A. X có tính bazơ yếu hơn Y B. X có tính axit yếu hơn Y C. Tính axit của X bằng của Y D. X có tính axit mạnh hơn Y Đáp án là : (B) Bài : 6476 Khi hoà tan vào nước, dung dịch thu được có giá trị Chọn một đáp án dưới đây A. pH = 7 B. pH < 7 C. pH > 7 D. pH không xác định được Đáp án là : (C)
Đồng bộ tài khoản