Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 86

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
41
lượt xem
8
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 86

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 86 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 86

  1. Bài : 6475 Dung dịch của muối nào dưới đây có pH = 7? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 6474 dung dịch muối nào dưới đây có môi trường bazơ? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 6473 Dung dịch của muối nào dưới đây có môi trường axit? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 6472 Cho 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa một loại cation và một loại anion trong số các ion sau: . Các dung dịch đó là Chọn một đáp án dưới đây A. B.
  2. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 6471 Chọn câu trả lời đúng về muối trung hoà Chọn một đáp án dưới đây A. Muối trung hoà là muối mà dung dịch luôn có pH = 7 B. Muối trung hoà là muối được tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh C. Muối trung hoà là muối không còn có hiđro trong phân tử D. Muối trung hoà là muối không còn hiđro có khả năng phân li ra proton Đáp án là : (D) Bài : 6470 Chọn câu trả lời đúng, khi nói về muối axit Chọn một đáp án dưới đây A. Muối axit là muối mà dung dịch luôn có giá trị pH < 7 B. Muối axit là muối phản ứng được với bazơ C. Muối axit là muối vẫn còn hiđro trong phân tử D. Muối axit là muối mà phân tử vẫn còn hiđro có khả năng cho proton Đáp án là : (D) Bài : 6469 Theo định nghĩa về axit - bazơ của Bronstet thì có bao nhiêu ion trong số các ion dưới đây là bazơ: ? Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Đáp án là : (C) Bài : 6468
  3. Trong các dung dịch dưới đây: Có bao nhiêu dung dịch có pH > 7? Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Đáp án là : (C) Bài : 6467 Theo định nghĩa về axit - bazơ của Bronstet thì có bao nhiêu ion là bazơ trong số các ion dưới đây: Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Đáp án là : (B) Bài : 6466 Điều khẳng định nào dưới đây là đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch muối trung hoà luôn có pH = 7 B. dung dịch muối axit luôn có môi trường pH < 7 C. nước cất có pH = 7 D. dung dịch bazơ luôn làm cho phenolphtalein chuyển sang màu hồng Đáp án là : (C) Bài : 6465 Cho phản ứng Hấp thụ hết x mol vào dung dịch chứa x mol NaOH thì dung dịch thu được có giá trị
  4. Chọn một đáp án dưới đây A. pH = 7 B. pH > 7 C. pH =0 D. pH < 7 Đáp án là : (B) Bài : 6464 Chọn câu trả lời sai trong các câu sau: Chọn một đáp án dưới đây A. Giá trị tăng thì giá trị pH tăng B. dung dịch mà giá trị pH > 7 có môi trường bazơ C. dung dịch mà giá trị pH < 7 có môi trường axit D. dung dịch mà giá trị pH = 7 có môi trường trung tính Đáp án là : (A) Bài : 6463 Một dung dịch có . dung dịch đó có môi trường Chọn một đáp án dưới đây A. bazơ B. axit C. trung tính D. không xác định được Đáp án là : (B) Bài : 6462 Chọn câu phát biểu đúng Chọn một đáp án dưới đây A. Giá trị của bazơ càng nhỏ, lực bazơ của nó càng yếu B. Giá trị của bazơ càng lớn, lực bazơ của nó càng yếu C. Giá trị của bazơ càng nhỏ, lực bazơ của nó càng mạnh D. Không xác định được lực bazơ khi dựa vào và nồng độ của bazơ Đáp án là : (A) Bài : 6461
  5. Chọn câu phát biểu đúng Chọn một đáp án dưới đây A. Giá trị của axit càng nhỏ, lực axit của nó càng mạnh B. Giá trị của axit càng nhỏ, lực axit của nó càng yếu C. giá trị của axit càng lớn, lực axit của nó càng yếu D. Không xác định được lực axit khi dựa vào và nồng độ của axit Đáp án là : (B) Bài : 6460 Đối với một axit xác định, hằng số chỉ phụ thuộc vào Chọn một đáp án dưới đây A. nhiệt độ B. nồng độ C. áp suất D. nồng độ và áp suất Đáp án là : (A) Bài : 6459 Theo thuyết axi - bazơ của Bronstet, ion trong nước có tính chất Chọn một đáp án dưới đây A. axit B. lưỡng tính C. bazơ D. trung tính Đáp án là : (A) Bài : 6458 Theo thuyết axit - bazơ của Bronstet, ion có tính chất Chọn một đáp án dưới đây A. axit B. lưỡng tính C. bazơ D. trung tính Đáp án là : (A) Bài : 6457
  6. Theo Bronstet, ion nào dưới đây là lưỡng tính? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 6456 Theo định nghĩa axit - bazơ của Bronstet, các chất và ion thuộc dãy nào sau đây là trung tính? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B)
Đồng bộ tài khoản