Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 87

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
50
lượt xem
9
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 87

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 87 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 87

  1. Bài : 6455 Theo định nghĩa axit - bazơ của Bronstet, các chất và ion thuộc dãy nào sau đây là lưỡng tính? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 6454 Theo định nghĩa axit - bazơ của Bronstet, các chất và ion thuộc dãy nào sau đây là bazơ? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 6453 Theo định nghĩa axit - bazơ của Bronstet, các chất và ion thuộc dãy nào dưới đây chỉ đóng vai trò là axit: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 6452 Theo thuyết Bronstet thì câu trả lời nào dưới đây không đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Axit hoặc bazơ có thể là phân tử hoặc ion B. Trong thành phần của axit có thể không có hiđro
  2. C. Trong thành phần của bazơ phải có nhóm -OH D. Trong thành phần của bazơ có thể không có nhóm -OH Đáp án là : (C) Bài : 6451 Theo thuyết Bronstet, câu nào dưới đây là đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Axit là chất hoà tan được mọi kim loại B. Axit tác dụng được với mọi bazơ C. Axit là chất có khả năng cho proton D. Axit là chất điện li mạnh Đáp án là : (C) Bài : 6450 Khi pha loãng dung dịch một axit yếu ở cùng điều kiện nhiệt độ thì độ điện li α của nó tăng. Phát biểu nào dưới đây là đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Hằng số phân li axit tăng B. Hằng số phân li axit giảm C. Hằng số phân li axit không đổi D. Hằng số phân li axit có thể tăng hoặc giảm Đáp án là : (C) Bài : 6449 Khi thay đổi nồng độ của một dung dịch chất điện li yếu (nhiệt độ không đổi) thì Chọn một đáp án dưới đây A. độ điện li và hằng số điện li đều thay đổi B. độ điện li không đổi và hằng số điện li thay đổi C. độ điện li và hằng số điện li đều không thay đổi D. độ điện li thay đổi và hằng số điện li không thay đổi Đáp án là : (D) Bài : 6448 Khi thay đổi nhiệt độ của một dung dịch chất điện li yếu (nồng độ không đổi) thì Chọn một đáp án dưới đây
  3. A. độ điện li và hằng số điện li đều thay đổi B. độ điện li không đổi và hằng số điện li thay đổi C. độ điện li và hằng số điện li đều không thay đổi D. độ điện li thay đổi và hằng số điện li không thay đổi Đáp án là : (A) Bài : 6447 Khi pha loãng dung dịch 1M thành dung dịch 0,5M thì Chọn một đáp án dưới đây A. độ điện li tăng B. độ điện li giảm C. độ điện li không đổi D. độ điện li tăng 2 lần Đáp án là : (A) Bài : 6446 Cho các chất dưới đây: . Các chất điện li mạnh là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 6445 Cho các chất dưới đây: . Các chất điện li yếu là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 6444
  4. Các dung dịch axit, bazơ, muối dẫn được điện là do trong dung dịch của chúng có các Chọn một đáp án dưới đây A. ion trái dấu B. anion C. cation D. chất Đáp án là : (A) Bài : 6443 Câu nào dưới đây là đúng khi nói về sự điện li? Chọn một đáp án dưới đây A. Sự điện li là sự hoà tan một chất vào nước tạo thành dung dịch B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện C. Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy D. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hoá - khử Đáp án là : (C) Bài : 6442 Người ta thường sử dụng nhiệt của phản ứng đốt cháy than đá để nung vôi. Biện pháp kỹ thuật nào dưới đây không được sử dụng để làm tăng tốc độ phản ứng nung vôi? Chọn một đáp án dưới đây A. Đập nhỏ đá vôi với kích thước khoảng 10cm B. Tăng nhiệt độ phản ứng lên khoảng C. Tăng nồng độ khí cacbonic D. Thổi không khí nén vào lò nung vôi Đáp án là : (C) Bài : 6441 Nhận định nào dưới đây không đúng về thời điểm xác lập cân bằng hoá học? Chọn một đáp án dưới đây A. Tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch B. Số mol các chất tham gia phản ứng không đổi C. Số mol các chất sản phẩm không đổi D. Phản ứng thuận và nghịch đều dừng lại
  5. Đáp án là : (D) Bài : 6440 Nén 2 mol và 8 mol vào bình kín có thể tích 2lít (chứa sẵn chất xúc tác với thể tích không đáng kể) và giữ cho nhiệt độ không đổi. Khi phản ứng trong bình đạt tới trạng thái cân bằng, áp suất các khí trong bình bằng 0,8 lần áp suất lúc đầu (khi mới cho vào bình, chưa xảy ra phản ứng). Nồng độ của khí tại thời điểm cân bằng là giá trị nào trong số các giá trị sau? Chọn một đáp án dưới đây A. 1M B. 2M C. 3M D. 4M Đáp án là : (A) Bài : 6439 Cho một mẩu đá vôi nặng 10 gam vào 200 ml dung dịch HCl 2M. Tốc độ phản ứng ban đầu sẽ giảm nếu Chọn một đáp án dưới đây A. nghiền nhỏ đá vôi trước khi cho vào B. Thêm 100 ml dung dịch HCl 4M C. tăng nhiệt độ phản ứng D. cho thêm 500 ml dung dịch HCl 1M vào hệ ban đầu Đáp án là : (D) Bài : 6438 Hằng số cân bằng của phản ứng phụ thuộc vào yếu tố nào trong các yếu tố sau Chọn một đáp án dưới đây A. nồng độ B. nhiệt độ C. áp suất D. chất xúc tác Đáp án là : (B) Bài : 6437 Chọn câu đúng trong các câu dưới đây Chọn một đáp án dưới đây
  6. A. Bếp than đang cháy trong nhà cho ra ngoài trời sẽ cháy chậm hơn B. Sục vào dung dịch trong điều kiện áp suất thấp khiến phản ứng nhanh hơn C. Nghiền nhỏ vừa phải giúp phản ứng nung vôi diễn ra dễ dàng hơn D. Thêm vào quá trình nhiệt phân sẽ làm giảm lượng thu được Đáp án là : (C) Bài : 6436 Chọn câu đúng trong các câu dưới đây Chọn một đáp án dưới đây A. Hằng số cân bằng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ B. Dùng chất xúc tác có thể làm tăng hằng số cân bằng C. Khi thay đổi nồng độ các chất, sẽ làm thay đổi hằng số cân bằng D. Khi thay đổi hệ số các chất trong một phản ứng, hằng số cân bằng K thay đổi Đáp án là : (D)
Đồng bộ tài khoản