Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 91

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
37
lượt xem
9
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 91

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 91 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 91

  1. Bài : 6373 Công thức cấu tạo đúng của là Chọn một đáp án dưới đây A. O = O - C B. O - C = O C. O = C = O D. O - C - O Đáp án là : (C) Bài : 6372 Cộng hoá trị của cacbon và oxi trong phân tử là Chọn một đáp án dưới đây A. 4 và 2 B. 4 và -2 C. +4 và -2 D. 3 và 2 Đáp án là : (A) Bài : 6371 Số oxi hoá của trong là Chọn một đáp án dưới đây A. +7 B. +6 C. -6 D. +5 Đáp án là : (B) Bài : 6370 Số oxi hoá của một nguyên tố là Chọn một đáp án dưới đây A. điện hoá trị của nguyên tố đó trong hợp chất ion
  2. B. hoá trị của nguyên tố đó C. điện tích của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử nếu giả định liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử là liên kết ion D. cộng hoá trị của nguyên tố đó trong hợp chất cộng hoá trị Đáp án là : (C) Bài : 6369 Số oxi hoá của lưu huỳnh trong các phân tử lần lượt là Chọn một đáp án dưới đây A. +6; +8; +6; -2 B. +4; 0; +6; -2 C. +4; -8; +6; -2 D. +4; 0; +4; -2 Đáp án là : (B) Bài : 6368 Chọn câu đúng trong các câu dưới đây Chọn một đáp án dưới đây A. Số oxi hoá của nguyên tố trong đơn chất bằng không B. Số oxi hoá của hiđro luôn là +1 trong tất cả các hợp chất C. Số oxi hoá của oxi trong hợp chất luôn là -2 D. Tổng số oxi hoá các nguyên tử trong ion bằng không Đáp án là : (A) Bài : 6367 Cho biết độ âm điện của O là 3,44 và của Si là 1,90. Liên kết trong phân tử là liên kết Chọn một đáp án dưới đây A. ion B. cộng hoá trị phân cực C. cộng hoá trị không phân cực D. cho nhận (phối trí) Đáp án là : (B) Bài : 6366
  3. Mạng tinh thể kim cương thuộc loại Chọn một đáp án dưới đây A. mạng tinh thể kim loại B. mạng tinh thể nguyên tử C. mạng tinh thể ion D. mạng tinh thể phân tử Đáp án là : (B) Bài : 6365 Tinh thể phân tử có Chọn một đáp án dưới đây A. liên kết kim loại B. liên kết Van đec van C. liên kết cộng hoá trị D. liên kết hiđro Đáp án là : (B) Bài : 6364 Mạng tinh thể ion có đặc tính nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Bền vững, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp B. Dễ bay hơi C. Bền vững, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi khá cao D. Bền vững, nhiệt độ nóng chày cao và nhiệt độ sôi thấp Đáp án là : (C) Bài : 6363 Mạng tinh thể iot thuộc loại Chọn một đáp án dưới đây A. mạng tinh thể kim loại B. mạng tinh thể nguyên tử C. mạng tinh thể ion D. mạng tinh thể phân tử Đáp án là : (D) Bài : 6362
  4. Trong ion có các loại liên kết nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Liên kết kim loại B. Liên kết ion C. Liên kết cộng hoá trị có cực D. Liên kết cộng hoá trị không cực Đáp án là : (C) Bài : 6361 Công thức cấu tạo của phân tử HCl là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 6360 Liên kết hoá học trong phân tử HCl được hình thành do Chọn một đáp án dưới đây A. lực hút tĩnh điện giữa ion và ion B. sự xen phủ giữa obitan 1s của nguyên tử H và các obitan 3p của nguyên tử Cl C. sự xen phủ giữa obitan 1s của nguyên tử H với obitan 3s của nguyên tử Cl D. sự xen phủ giữa obitan 1s của nguyên tử H với obitan 3p có elentron độc thân của nguyên tử Cl Đáp án là : (D) Bài : 6359 Liên kết hoá học trong phân tử là Chọn một đáp án dưới đây A. liên kết ion B. liên kết cộng hoá trị không phân cực
  5. C. liên kết cộng hoá trị phân cực D. liên kết cho - nhận (phối trí) Đáp án là : (B) Bài : 6358 Liên kết hoá học trong phân tử HCl là Chọn một đáp án dưới đây A. liên kết ion B. liên kết cộng hoá trị phân cực C. liên kết cho - nhận D. liên kết cộng hoá trị không phân cực Đáp án là : (B) Bài : 6357 Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu cho dưới đây Chọn một đáp án dưới đây A. Trong một hợp chất, tổng số oxi hoác các nguyên tử bằng không B. Số oxi hoá của cacbon trong các hợp chất hữu cơ luôn bằng +4 C. Số oxi hoá của cacbon trong các hợp chất hữu cơ luôn bằng -4 D. Trong một hợp chất, nguyên tử của nguyên tố có độ âm điện lớn hơn sẽ mang số oxi hoá dương và ngược lại Đáp án là : (A) Bài : 6356 Cộng hoá trị của nitơ trong hợp chất nào dưới đât là lớn nhất? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 6355
  6. Số oxi hoá của nguyên tử trong lần lượt là Chọn một đáp án dưới đây A. -4; +4; +3; +4 B. +4; +4; +3; -4 C. +4; +4; +2; -4 D. +4; -4; +3; +4 Đáp án là : (C) Bài : 6354 Số oxi hoá của nitơ trong lần lượt là Chọn một đáp án dưới đây A. 3; +5; -3 B. -3; +4; +5 C. -3; +5; -3 D. +3; +5; +3 Đáp án là : (C)
Đồng bộ tài khoản