Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 92

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
56
lượt xem
9
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 92

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 92 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 92

  1. Bài : 6353 Theo quy tắc bát tử, nguyên tử S trong phân tử có cộng hoá trị là Chọn một đáp án dưới đây A. 6 B. 4 C. 2 D. 3 Đáp án là : (B) Bài : 6352 Điện hoá trị của natri trong NaCl là Chọn một đáp án dưới đây A. +1 B. 1+ C. 1 D. 1- Đáp án là : (B) Bài : 6351 Chọn sơ đồ nửa phản ứng đúng trong các sơ đồ dưới đây Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 6350 Các liên kết trong phân tử nitơ gồm Chọn một đáp án dưới đây A. 3 liên kết
  2. B. 1 liên kết , 2 liên kết C. 1 liên kết , 2 liên kết D. 3 liên kết Đáp án là : (C) Bài : 6349 Dãy chất nào dưới đây được sắp xếp theo chiều tăng dần sự phân cực liên kết trong phân tử? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 6348 Dãy gồm các phân tử có cùng một kiểu liên kết Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 6347 Theo quy tắc bát tử thì công thức cấu tạo của phân tử là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 6346
  3. Nguyên tử C trong phân tử lai hoá kiểu Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 6345 Lai hoá là sự tổ hợp Chọn một đáp án dưới đây A. 3 AOs với 1 AOp B. 2 AOs với 2 AOp C. 1 AOs với 4 AOp D. 1 AOs với 3 AOp Đáp án là : (D) Bài : 6344 Chọn câu trả lời đúng trong các câu dưới đây Chọn một đáp án dưới đây A. Sự lai hoá các AO là sự tổ hợp các AO hoá trị ở các lớp khác nhau tạo thành các AO lai hoá giống nhau B. Sự lai hoá các AO là sự tổ hợp các AO ở các lớp khác nhau tạo thành các AO lai hoá khác nhau C. Sự lai hoá các AO là sự tổ hợp các AO ở các phân lớp khác nhau, có mức năng lượng gần nhau tạo thành các AO lai hoá giống nhau D. Sự lai hoá các AO là sự tổ hợp các AO ở các phân lớp khác nhau tạo thành các AO lai hoá khác nhau Đáp án là : (C) Bài : 6343 Liên kết σ là liên kết Chọn một đáp án dưới đây
  4. A. hình thành do sự xen phủ bên của 2 obitan B. hình thành do một hay nhiều cặp electron dùng chung C. hình thành do lực hút tĩnh điện giữa 2 ion mang điện cùng dấu D. hình thành do sự xen phủ trục của 2 obitan Đáp án là : (D) Bài : 6342 Chọn câu trả lời đúng trong các câu dưới đây Chọn một đáp án dưới đây A. Liên kết cộng hoá trị là liên kết được hình thành bằng một cặp electron dùng chung B. Liên kết cộng hoá trị là liên kết được hình thành bằng một hay nhiều cặp electron dùng chung C. Liên kết cộng hoá trị là liên kết hình thành giữa các cation và anion bằng lực hút tĩnh điện D. Liên kết cho - nhận là một dạng của liên kết ion Đáp án là : (B) Bài : 6341 Liên kết cộng hoá trị không có cực được hình thành Chọn một đáp án dưới đây A. do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu B. từ một hay nhiều cặp electron dùng chung và cặp electron dùng chung này lệch về nguyên tử có độ âm điện lớn hơn C. từ một hay nhiều cặp electron dùng chung và cặp electron này không lệch về phía nguyên tử nào D. giữa các kim loại điển hình và các phi kim điển hình Đáp án là : (C) Bài : 6340 Liên kết ion được tạo thành Chọn một đáp án dưới đây A. giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron dùng chung
  5. B. giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron dùng chung do một nguyên tử bỏ ra C. do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu D. do một hay nhiều cặp electron dùng chung và các cặp electron này lệch về nguyên tử có độ âm điện lớn hơn Đáp án là : (C) Bài : 6339 Electron là Chọn một đáp án dưới đây A. nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử mang điện B. hạt có điện tích 1- và có khối lượng 1 \1840 u C. nguyên tử, nhóm nguyên tử mang điện âm D. hạt mang điện tích 1+, có khối lượng xấp xỉ bằng 1 u Đáp án là : (B) Bài : 6338 Khi hình thành liên kết trong phân tử theo phương trình : thì hệ Chọn một đáp án dưới đây A. thu năng lượng B. toả năng lượng C. qua 2 giai đoạn toả năng lượng rồi thu năng lượng D. không thay đổi năng lượng Đáp án là : (B) Bài : 6337 Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Phân tử có ba liên kết cộng hoá trị có cực B. Phân tử có ba liên kết cộng hoá trị không cực C. Trong phân tử , nguyên tử còn một cặp electron tự do D. Trong phân tử , nguyên tử có một cặp electron lớp ngoài cùng chưa tham gia liên kết Đáp án là : (B)
  6. Bài : 6336 Phát biểu nào dưới đây không đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Liên kết ion là liên kết được hình thành do sự góp chung electron B. Liên kết ion là liên kết được tạo thành do sự cho nhận electron C. Liên kết ion là liên kết giữa 2 nguyên tử có hiệu độ âm điện > 1,7 D. Liên kết ion được hình thành nhờ lực hút tĩnh điện giữa hai ion mang điện tích trái dấu Đáp án là : (A) Bài : 6335 Tổng hoá trị của một nguyên tố trong oxit cao nhất và trong hợp chất với hiđro bằng Chọn một đáp án dưới đây A. 8 B. 5 C. 6 D. 7 Đáp án là : (A) Bài : 6334 Nguyên tử nguyên tố X (Z=12) có điện hoá trị trong hợp chất với nguyên tử các nguyên tố nhóm VIIA là Chọn một đáp án dưới đây A. 2+ B. 2- C. 7+ D. 7- Đáp án là : (A)
Đồng bộ tài khoản