Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 95

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
41
lượt xem
7
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 95

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 95 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 95

  1. Bài : 6293 Cấu hình electron lớp vỏ ngoài cùng của một ion là . Ion đó là Chọn một đáp án dưới đây A. B. hoặc C. hoặc D. hoặc Đáp án là : (D) Bài : 6292 Electron cuối cùng phân bố vào nguyên tử X là . Số electron lớp ngoài cùng của X là Chọn một đáp án dưới đây A. 3 B. 2 C. 5 D. 7 Đáp án là : (B) Bài : 6291 Nguyên tử của nguyên tố X có electron cuối cùng được phân bố vào phân lớp . X có cấu hình electron nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. hoặc Đáp án là : (A) Bài : 6290 Cation kim loại có cấu hình electron lớp ngoài cùng là . Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử M là
  2. Chọn một đáp án dưới đây A. hoặc hoặc B. hoặc C. hoặc D. hoặc Đáp án là : (A) Bài : 6289 Anion có cấu hình electron lớp ngoài cùng là . Tổng số electron ở lớp vỏ của là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 18 B. 16 C. 9 D. 20 Đáp án là : (A) Bài : 6288 Anion có cấu hình electron lớp ngoài cùng là . Cấu hình electron nguyên tử của X là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai Đáp án là : (B) Bài : 6287 Ion nào dưới đây không có cấu hình electron của khí hiếm? Chọn một đáp án dưới đây A. B.
  3. C. D. Biết Na (Z=11), Al (Z=13), S (Z=16), Mn (Z=25) Đáp án là : (B) Bài : 6286 Nguyên tử của nguyên tố X có electron cuối cùng được điền vào phân lớp . Nguyên tử của nguyên tố Y có số electron cuối cùng được điền vào phân lớp . Kết luận nào dưới đây là đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Cả X và Y đều là kim loại B. Cả X và Y đều là phi kim C. X là kim loại còn Y là phi kim D. X là phi kim còn Y là kim loại Đáp án là : (C) Bài : 6285 Nguyên tử của nguyên tố X có electron cuối cùng được điền vào phân lớp . Nguyên tử của nguyên tố Y có số electron cuối cùng được điền vào phân lớp . Số proton của X và Y lần lượt là Chọn một đáp án dưới đây A. 13 và 15 B. 12 và 14 C. 13 và 14 D. 12 và 15 Đáp án là : (A) Bài : 6284 Cho các nguyên tố có electron cuối cùng được điền vào các phân lớp như sau: Nguyên tố kim loại là Chọn một đáp án dưới đây A. và B. C. D. Không có nguyên tố nào
  4. Đáp án là : (B) Bài : 6283 Anion có cấu hình electron là . Số electron lớp ngoài cùng của X là Chọn một đáp án dưới đây A. 6 B. 4 C. 2 D. 1 Đáp án là : (A) Bài : 6282 Anion có cấu hình electron là . Cấu hình electron của X là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 6281 Nguyên tử của nguyên tố X có Z=12. Cấu hình electron của là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 6280 Nguyên tử của nguyên tố X có Z=12. Số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X là
  5. Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 8 C. 6 D. 2 Đáp án là : (D) Bài : 6279 Oxi có 3 đồng vị . Chọn câu trả lời đúng Chọn một đáp án dưới đây A. Số proton của chúng lần lượt là 8, 9, 10 B. Số nơtron của chúng lần lượt là 16, 17, 18 C. Số nơtron của chúng lần lượt là 8, 9, 10 D. Trong mỗi đồng vị số nơtron lớn hơn số proton Đáp án là : (C) Bài : 6278 Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau? Chọn một đáp án dưới đây A. Hạt nhân nguyên tử không chứa nơtron B. Không có nguyên tố nào mà hạt nhân nguyên tử không chứ nơtron C. Nguyên tử có tổng các hạt mang điện ít hơn số hạt không mang điện là 4 D. Hạt nhân nguyên tử có 3 electron và 3 nơtron Đáp án là : (A) Bài : 6277 Nguyên tử có cấu hình electron là . Hạt nhân nguyên tử X có Chọn một đáp án dưới đây A. 13 proton và 14 nơtron B. 13 proton và 14 electron C. 14 proton và 13 nơtron
  6. D. 14 proton và 14 electron Đáp án là : (A) Bài : 6276 Nguyên tử nguyên tố X có 19 electron. Ở trạng thái cơ bản X có số obitan chứa electron là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 8 B. 9 C. 11 D. 10 Đáp án là : (D) Bài : 6275 Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây Chọn một đáp án dưới đây A. Các electron trong cùng một lớp có năng lượng bằng nhau B. Các electron trong cùng một phân lớp có năng lượng bằng nhau C. Số obitan trong lớp electron thứ n là D. Số electron tối đa trong lớp electron thứ n là Đáp án là : (B) Bài : 6274 Nguyên tử của nguyên tố M có cấu hình electron là . Số electron độc thân của M là: Chọn một đáp án dưới đây A. 3 B. 2 C. 1 D. 0 Đáp án là : (B)
Đồng bộ tài khoản