Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 97

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
51
lượt xem
6
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 97

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 97 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 97

  1. Bài : 6253 Chu kỳ bán rã là thời gian cần thiết để lượng chất ban đầu mất đi một nửa. Chu kỳ bán rã của là 14,3 ngày. Cần bao nhiêu ngày để một mẫu thuốc có tính phóng xạ chứ giảm đi chỉ còn lại 20% hoạt tính phóng xạ ban đầu của nó. Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (A) A. 33,2 ngày B. 71,5 ngày C. 61,8 ngày D. 286 ngày Bài : 6252 Hợp chất M được tạo thành từ cation và anion . Mỗi ion đều do 5 nguyên tử của 2 nguyên tố tạo nên. Tổng số proton trong là 11, còn tổng số electron trong là 50. Biết rằng 2 nguyên tố trong thuộc cùng 1 phân nhóm và thuộc 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. M có công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (D) A. B. C. D. Bài : 6251 Nguyên tử nguyên tố Y có tổng số hạt cơ bản là 52, trong đó số hạt không mang điện trong hạt nhân lớn gấp 1,059 lần số hạt mang điện dương. Kết luận nào dưới đây là không đúng với Y? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (D) A. Y là nguyên tố phi kim B. Y có số khối bằng 35 C. Điện tích hạt nhân của Y là 17+ D. Trạng thái cơ bản Y có 3 electron độc thân
  2. Bài : 6250 Nguyên tử của nguyên tố Y được cấu tạo bởi 36 hạt, trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. Cấu hình electron của Y là: Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (B) A. B. C. D. Bài : 6249 Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p, n, e) là 115, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 hạt. Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X là: Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (B) A. B. C. D. Bài : 6248 Hiđro có 3 đồng vị là ; ; . Be có 1 đồng vị là . Có bao nhiêu loại phân tử cấu tạo từ các đồng vị trên? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (B) A. 1 B. 6 C. 12 D. 18 Bài : 6247
  3. Trong tự nhiên, Cu tồn tại với hai loại đồng vị là và . Nguyên tử khối trung bình của Cu bằng 63,546. Số nguyên tử có trong 32 gan Cu là (biết số Avogađro= ) Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (C) A. B. C. D. Bài : 6246 M có các đồng vị sau: ; ; ; . Đồng vị phù hợp với tỉ lệ số nơtron : số nơtron = 13 : 15 là: Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (B) A. B. C. D. Bài : 6245 Dãy nào dưới đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (C) A. ; B. ; C. ; D. ; Bài : 6244
  4. Trong tự nhiên Cl có hai đồng vị: chiểm 75%, chiếm 25%. Vậy khối lượng nguyên tử trung bình của Cl là: Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (C) A. 37,5 B. 36,5 C. 35,5 D. 36,0 Bài : 6243 Nguyên tử X, Y, Z có kí hiệu nguyên tử lần lượt: ; ; . X, Y, Z là: Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (A) A. ba đồng vị của cùng một nguyên tố B. ba đồng vị của ba nguyên tố khác nhau C. ba nguyên tử có cùng số nơtron D. ba nguyên tố có cùng số khối Bài : 6242 Nguyên tử nguyên tố X có số khối bằng 23, số hiệu nguyên tử bằng 11. X có: Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (B) A. số proton là 12 B. số nơtron là 12 C. số nơtron là 11 D. tổng số nơtron và proton là 22 Bài : 6241 Cho các nguyên tử sau: Na (Z=11); Ca (Z=20); Cr (Z=24); Cu (Z=29). Dãy nguyên tử nào dưới đây có số electron ở lớp ngoài cùng bằng nhau? Chọn một đáp án dưới đây
  5. Đáp án là : (C) A. Ca; Cr; Cu B. Ca; Cr C. Na; Cr; Cu D. Ca; Cu Bài : 6240 Ba nguyên tử X, Y, Z có tổng số điện tích hạt nhân bằng 16, hiệu điện tích hạt nhân X và Y là 1. Tổng số electron trong ion là 32. X, Y, Z lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (C) A. O, S, H B. C, H, F C. O, N, H D. N, C, H Bài : 6239 Nguyên tử nguyên tố X tạo ion .Tổng số hạt (p, n, e) trong bằng 116. X là nguyên tử nguyên tố nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (D) A. B. C. D. Bài : 6238 Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong phân tử là 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Khối lượng nguyên tử của X lớn hơn của M là 8,5. Tổng số hạt (p, n, e) trong nhiều hơn trong là 16. M và X lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây
  6. Đáp án là : (C) A. Al và Br B. Cr và Cl C. Al và Cl D. Cr và Br Bài : 6237 Hợp cất có tổng số các hạt trong phân tử là 116, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36. Khối lượng nguyên tử X lớn hơn M là 9. Tổng số hạt (p, n, e) trong nhiều hơn trong là 17 hạt. Số khối của M và X lần lượt là giá trị nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (B) A. 21 và 31 B. 23 và 32 C. 23 và 34 D. 40 và 33 Bài : 6236 M là kim loại tạo ra hai muối ; và hai oxit ; . Tỉ lệ về khối lượng của Cl trong hai muối là 1 : 1,172; của O trong hai oxit là 1 : 1,35. Nguyên tử khối của M là giá trị nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (D) A. 58,93 B. 58,71 C. 54,64 D. 55,85 Bài : 6235 Tổng số hạt cơ bản (p, n, e) trong nguyên tử nguyên tố X là 155, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. Số khối của X là giá trị nào dưới đây?
  7. Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (C) A. 98 B. 106 C. 108 D. 110 Bài : 6234 Oxit B có công thức . Tổng số hạt cơ bản (p, n, e) trong B là 92, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28. B là chất nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (A) A. B. C. D.
Đồng bộ tài khoản