Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 98

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
55
lượt xem
7
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 98

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 98 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 98

  1. Bài : 6233 Trong tự nhiên Cu có hai đồng vị: . Khối lượng nguyên tử trung bình của Cu là 63,54. Thành phần % về khối lượng của trong là giá trị nào dưới đây? Biết . Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (D) A. 73,00% B. 27,00% C. 32,33% D. 34,18% Bài : 6232 Số khối nào dưới đây là số khối của nguyên tử X có tổng số hạt bằng 10? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (B) A. 6 B. 7 C. 5 D. 8 Bài : 6231 Khối lượng của nguyên tử C có 6 proton, 8 nơtronn và 6 electron là: Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (C A. 12 u B. 12 gam C. 14 u D. 13 gam Bài : 6230 Ion nào dưới đây không có cấu hình electron của khí hiếm? Chọn một đáp án dưới đây
  2. Đáp án là : (B) A. B. C. D. Bài : 6229 Ion không có cùng số electron với nguyên tử hoặc ion nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (B) A. B. C. D. Bài : 6228 Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử sắt có số electron độc thân là: Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (C) A. 1 B. 3 C. 4 D. 6 Bài : 6227 Nếu cứ chia đôi liên tiếp viên bi sắt thì phần tử nhỏ nhất mang tính chất của sắt được gọi là: Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (C) A. vi hạt B. ion sắt C. nguyên tử sắt D. nguyên tố sắt Bài : 6226
  3. Cấu hình electron nào dưới đây không đúng? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (C) A. B. C. D. Bài : 6225 Cấu hình electron nào dưới đây không đúng? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (C) A. B. C. D. Bài : 6224 Kí hiệu nào dưới đây không đúng? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (C) A. B. C. D. Bài : 6223 Cấu hình electron nào dưới đây là của nguyên tử X (Z=8)? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (B)
  4. A. B. C. D. Bài : 6222 Cấu hình electron nào dưới đây là của nguyên tử N? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (B) A. B. C. D. Bài : 6221 Phát biểu nào dưới đây là đúng với nguyên tử X có số hiệu nguyên tử là 9? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (B) A. Điện tích của lớp vỏ nguyên tử của X là 9+ B. Điện tích của hạt nhân nguyên tử X là 9+ C. Tổng số hạt trong nguyên tử X là 26 D. Số khối của nguyên tử X là 17 Bài : 6220 Nguyên tử các nguyên tố X, Y, Z có cấu hình electron là: X: Y: Z: Trong các nguyên tố X, Y, Z nguyên tố kim loại là: Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (C) A. X B. Y C. Z
  5. D. X và Y Bài : 6219 Cấu hình electron nào dưới đây là cấu hình của nguyên tử Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (C) A. B. C. D. Bài : 6218 Câu nào dưới đây đúng? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (B) A. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 3 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại hoạt động mạnh B. Các nguyên tố mà nguyên tử có 5 electron ở lớp ngoài cùng thường là phi kim C. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là phi kim D. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 8 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại Bài : 6217 Các đơn chất của các nguyên tố nào dưới đây có tính chất hoá học tương tự nhau? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (B) A. As, Se, Cl, Fe B. F, Cl, Br, I C. Br, P, H, Sb D. O, Se, Br, Te
  6. Bài : 6216 Tỉ lệ về số nguyên tử của 2 đồng vị A và B trong tự nhiên của 1 nguyên tố X là 27 : 23. Trong đó đồng vị A có 35 proton và 44 nơtron, đồng vị B có nhiều hơn đồng vị A là 2 nơtron. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X là giá trị nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (A) A. 79,92 B. 81,86 C. 80,01 D. 76,35 Bài : 6215 Nguyên tử X có tổng số các hạt bằng 60, trong đó số hạt nơtron bằng số hạt proton. X là nguyên tử nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (D) A. B. C. D. Bài : 6214 Cho bộ ba số lượng tử . Cấu hình electron nguyên tử nào dưới đây là đúng? Chọn một đáp án dưới đây Đáp án là : (B) A. B. C. D.
Đồng bộ tài khoản