Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 7_1

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

0
86
lượt xem
17
download

Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 7_1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 7_1 để thuận lợi hơn cho các bạn trong quá trình ôn tập, bộ đề thi được biên soạn theo nội dung của sách giáo khoa hiện hành. Mỗi câu hỏi thể hiện một phần mục đích yêu cầu kiến thức của chương đó. Các bạn nên ôn tập kiến thức trước khi làm bài. Sau khi làm bài, so sánh sử dụng đáp án để tìm hiểu , tự đánh giá khả năng vận dụng kiến thức của chương, từ đó có kế hoạch ôn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 7_1

 1. Bài : 16920 Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: Chọn một đáp án dưới đây A. min B. min C. min D. min Đáp án là : (A) Bài : 16919 Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: Chọn một đáp án dưới đây A. max B. max C. max D. max Đáp án là : (A) Bài : 16918 Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: Chọn một đáp án dưới đây A. min B. min C. min D. min Đáp án là : (B) Bài : 16917 Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: . Chọn một đáp án dưới đây A. max B. max C. max D. max Đáp án là : (A)
 2. Bài : 16916 Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: . Chọn một đáp án dưới đây A. min B. min C. min D. min Đáp án là : (B) Bài : 16915 Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: . Chọn một đáp án dưới đây A. max B. max C. max D. max Đáp án là : (A) Bài : 16914 Cho phương trình: , với . Định a để nghiệm của phương trình đạt giá trị lớn nhất. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 16913 Tìm tất cả các giá trị của m để cho phương trình sau có 3 nghiệm phân biệt nằm trong đoạn [-3;0]. Chọn một đáp án dưới đây A. B.
 3. C. D. A và C đều đúng Đáp án là : (B) Bài : 16911 Tìm tất cả các giá trị của a để phương trình: có ít nhất 2 nghiệm âm. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Các đáp số trên đều sai. Đáp án là : (D) Bài : 16910 Cho . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: Chọn một đáp án dưới đây A. min B. min C. min D. min Đáp án là : (A) Bài : 16909 Tìm giá trị nhỏ nhất của b để phương trình sau có nghiệm: Chọn một đáp án dưới đây A. min B. min C. min D. min Đáp án là : (A) Bài : 16908 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: . Chọn một đáp án dưới đây
 4. A. min B. min C. min D. min Đáp án là : (A) Bài : 16907 Cho x và y là nghiệm của phương trình: . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: . Chọn một đáp án dưới đây A. min B. min C. min D. min Đáp án là : (B) Bài : 16906 Cho x và y là nghiệm của phương trình: . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: . Chọn một đáp án dưới đây A. max B. max C. max D. max Đáp án là : (B) Bài : 16905 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức biết x và y thay đổi thoả mãn hệ thức: . Chọn một đáp án dưới đây A. min B. min C. min D. min Đáp án là : (D)
 5. Bài : 16904 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức với . Chọn một đáp án dưới đây A. min B. min C. min D. min Đáp án là : (B) Bài : 16903 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức với a,b>0. Chọn một đáp án dưới đây A. min B. min C. min D. min Đáp án là : (A) Bài : 16902 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức với a>0. Chọn một đáp án dưới đây A. min B. min C. min D. min Đáp án là : (A) Bài : 16901 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức biết x và y thay đổi thoả mãn điều kiện: . Chọn một đáp án dưới đây A. min B. min C. min
 6. D. min Đáp án là : (A) Bài : 16900 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức biết x và y thay đổi thoả mãn điều kiện: . Chọn một đáp án dưới đây A. max B. max C. max D. max Đáp án là : (B) Bài : 16899 Cho x,y,z thay đổi thoả điều kiện : . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : . Chọn một đáp án dưới đây A. min B. min C. min D. min Đáp án là : (D) Bài : 16898 Cho hàm số , với m >0. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [0;m]. Nếu m> 1: Chọn một đáp án dưới đây A. min B. min C. min D. min Đáp án là : (D) Bài : 16897 Cho hàm số , với . Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [0;m]. Nếu : Chọn một đáp án dưới đây
 7. A. min B. min C. min D. min Đáp án là : (C) Bài : 16896 Cho x và y là 2 số thoả mãn điều kiện: . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: . Chọn một đáp án dưới đây A. max B. max C. max D. max Đáp án là : (B) Bài : 16895 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: . Chọn một đáp án dưới đây A. min B. min C. min D. min Đáp án là : (A) Bài : 16894 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: khi . Chọn một đáp án dưới đây A. min B. min C. min D. min Đáp án là : (C) Bài : 16893 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: khi .
 8. Chọn một đáp án dưới đây A. min B. min C. min D. min Đáp án là : (A) Bài : 16892 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: Chọn một đáp án dưới đây A. min B. min C. min D. min Đáp án là : (C) Bài : 16891 Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: trên đoạn . Chọn một đáp án dưới đây A. min B. min C. min D. min Đáp án là : (D) Bài : 16890 Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: trên đoạn . Chọn một đáp án dưới đây A. max B. max C. max D. max Đáp án là : (D) Bài : 16889
 9. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: trên đoạn . Chọn một đáp án dưới đây A. min B. min C. min D. min Đáp án là : (D) Bài : 16888 Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: trên đoạn . Chọn một đáp án dưới đây A. max B. max C. max D. max Đáp án là : (C) Bài : 16887 Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: trên đoạn . Chọn một đáp án dưới đây A. min B. min C. min D. min Đáp án là : (B) Bài : 16886 Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: trên đoạn . Chọn một đáp án dưới đây A. max B. max C. max D. max Đáp án là : (A) Bài : 16885
 10. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: . Chọn một đáp án dưới đây A. min B. min C. min D. min Đáp án là : (A) Bài : 16858 Giải bất phương trình: . Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 16857 Giải bất phương trình: . Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A và C đều đúng Đáp án là : (D) Bài : 16856 Giải bất phương trình: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D)
 11. Bài : 16855 Giải bất phương trình: . Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 16854 Giải phương trình: . Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 16853 Giải phương trình: . Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A và B đều đúng. Đáp án là : (D) Bài : 16852 Giải phương trình: . Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C)
 12. Bài : 16851 Giải phương trình: . Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 16850 Giải phương trình: . Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 16849 Giải phương trình: . Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 16848 Giải phương trình: . Chọn một đáp án dưới đây A. B. C.
 13. D. Một đáp số khác. Đáp án là : (D) Bài : 16847 Giải phương trình: . Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 16846 Giải phương trình: . Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 16845 Giải phương trình: . Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 16844 Giải phương trình: Chọn một đáp án dưới đây
 14. A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 16843 Giải phương trình: . Chọn một đáp án dưới đây A. B. . C. . D. B và C đều đúng Đáp án là : (D) Bài : 16842 Giải phương trình: . Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 16841 Giải phương trình: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 16840 Giải phương trình:
 15. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 16839 Giải phương trình: . Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A và B đều đúng. Đáp án là : (D) Bài : 16838 Giải phương trình: . Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A và B đều đúng Đáp án là : (D) Bài : 16837 Giải phương trình: . Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Một đáp số khác. Đáp án là : (D) Bài : 16836
 16. Giải phương trình: . Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. Vô nghiệm D. Đáp án là : (C) Bài : 16835 Giải phương trình: . Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 16834 Giải phương trình: . Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. B và C đều đúng Đáp án là : (D) Bài : 16833 Giải phương trình: . Chọn một đáp án dưới đây A. B. C.
 17. D. Đáp án là : (D) Bài : 16832 Giải phương trình: . Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 16831 Giải phương trình: . Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 16830 Giải phương trình: . Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Một đáp số khác. Đáp án là : (D) Bài : 16829 Giải bất phương trình: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C.
 18. D. Đáp án là : (D) Bài : 16828 Giải bất phương trình: . Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 16827 Giải bất phương trình: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 16825 Định m để ta có: có nghiệm. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A, B đều đúng Đáp án là : (D) Bài : 16824 Định m để phương trình sau có nghiệm: . Chọn một đáp án dưới đây A. B. C.
 19. D. Đáp án là : (D) Bài : 16823 Giải phương trình: . Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A và B đều đúng Đáp án là : (D) Bài : 16783 Giải phương trình: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 16782 Giải phương trình: Chọn một đáp án dưới đây A. Phương trình có nghiệm duy nhất B. Phương trình có hai nghiệm: C. D. Đáp án là : (B) Bài : 16781 Giải phương trình: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D.
 20. Đáp án là : (D) Bài : 16780 Giải phương trình: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 16779 Giải phương trình: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Một đáp số khác. Đáp án là : (D) Bài : 16778 Giải phương trình: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 16777 Giải phương trình: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D)
Đồng bộ tài khoản