intTypePromotion=3

Bộ môn"Quản trị chiến lược" phần 8

Chia sẻ: Chu Minh Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

1
1.007
lượt xem
753
download

Bộ môn"Quản trị chiến lược" phần 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểm tra và đánh giá chương trình MKT TMĐT là việc kiểm tra định kỳ, độc lập, có hệt hống, toàn diện môi trường MKT điện tử, mục tiêu, chiến lược và hoạt động của 1 doanh nghiệp hay 1 đơn vịkinh doanh, nhằm xác định những lĩnh vực cóvấn đềtồn tại, những cơ hội; và đềxuất 1 kếhoạch hành động nhằm nâng cao hiệu quả MKT điện tửcủa 1 doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ môn"Quản trị chiến lược" phần 8

 1. E-MARKETING Chương 8 Kiểm tra và đánh giá chương trình marketing thương mại điện tử 1
 2. Chương 8 Kiểm tra và đánh giá chương trình MKT TMĐT Mục đích Xem xét và đánh giá lại toàn bộ chương trình MKT TMĐT Sử dụng cộng cụ kiểm tra & đánh giá để xác định những tồn tại và các cơ hội Đề xuất điều chỉnh chương trình MKT TMĐT 2
 3. Chương 8 Kiểm tra và đánh giá chương trình MKT TMĐT 8.1. Khái niệm và bản chất của kiểm tra và đánh giá chương trình MKT TMĐT 8.2. Quy trình kiểm tra và đánh giá chương trình E-marketing 8.3. Rà soát các nhân tố cấu thành chương trình MKT TMĐT 8.4. Mô thức kiểm tra và đánh giá chương trình MKT TMĐT 3
 4. 8.1. Khái niệm về kiểm tra và đánh giá chương trình MKT TMĐT Kiểm tra và đánh giá chương trình MKT TMĐT là việc kiểm tra định kỳ, độc lập, có hệ thống, toàn diện môi trường MKT điện tử, mục tiêu, chiến lược và hoạt động của 1 doanh nghiệp hay 1 đơn vị kinh doanh, nhằm xác định những lĩnh vực có vấn đề tồn tại, những cơ hội; và đề xuất 1 kế hoạch hành động nhằm nâng cao hiệu quả MKT điện tử của 1 doanh nghiệp. Mục đích: Phát hiện những sai lệch Xác định nguyên nhân Đưa ra các giải pháp điều chỉnh 4
 5. 8.1. Khái niệm về kiểm tra và đánh giá chương trình MKT TMĐT Đặc điểm của kiểm tra và đánh giá chương trình MKT TMĐT: Toàn diện Hệ thống Độc lập: Sử dụng cố vấn thuê ngoài Định kỳ 5
 6. Vị trí của kiểm tra & đánh giá chương trình E-marketing Kế hoạch hóa ngân sách MKT điện tử MT văn hóa –xã hội MT công nghệ Internet E MT kinh tế MT chính trị - luật pháp Nhân tố khác Thị trường SWOT Mô hình/ Kế hoạch marketing điện tử chiến lược S kinh doanh Chiến lược Thực thi MKT điện tử điện tử MKT điện tử hỗn hợp / CRM P Ma trận đo lường, đánh giá - - 6
 7. Chương 8 Kiểm tra và đánh giá chương trình MKT TMĐT 8.1. Khái niệm và bản chất của kiểm tra và đánh giá chương trình MKT TMĐT 8.2. Quy trình kiểm tra và đánh giá chương trình E-marketing 8.3. Rà soát các nhân tố cấu thành chương trình MKT TMĐT 8.4. Mô thức kiểm tra và đánh giá chương trình MKT TMĐT 7
 8. Quy trình Kiểm tra và đánh giá chương trình E-marketing Xác Xây Đo So sánh Xác định các dựng lường việc định mục tiêu các các thực vấn đề cần đạt tiêu kết quả hiện với tồn tại được chuẩn các mục và cơ tiêu hội Đánh giá kết quả và hành động sửa chữa nếu cần 8
 9. Chương 8 Kiểm tra và đánh giá chương trình MKT TMĐT 8.1. Khái niệm và bản chất của kiểm tra và đánh giá chương trình MKT TMĐT 8.2. Quy trình kiểm tra và đánh giá chương trình E-marketing 8.3. Rà soát các nhân tố cấu thành chương trình MKT TMĐT 8.4. Mô thức kiểm tra và đánh giá chương trình MKT TMĐT 9
 10. 8.3. Rà soát các nhân tố cấu thành chương trình MKT TMĐT Các nhân tố của kiểm tra chương trình MKT điện tử: (1) Kiểm tra môi trường MKT điện tử (2) Kiểm tra chiến lược MKT điện tử (3) Kiểm tra tổ chức MKT điện tử (4) Kiểm toán hệ thống MKT điện tử (5) Kiểm tra năng suất MKT điện tử (6) Kiểm tra chức năng MKT điện tử 10
 11. 8.3. Rà soát các nhân tố cấu thành chương trình MKT TMĐT (1) Kiểm tra môi trường MKT điện tử Môi trường vĩ mô: - Môi trường pháp luật - Môi trường công nghệ Môi trường vi mô: - Thị trường doanh nghiệp - Thị trường người tiêu dùng - Thị trường chính phủ 11
 12. 8.3. Rà soát các nhân tố cấu thành chương trình MKT TMĐT (2) Kiểm tra chiến lược MKT điện tử Mục tiêu chiến lược Chiến lược MKT điện tử - Chiến lược định vị - Chiến lược chào hàng - Chiến lược định giá - Chiến lược xúc tiến - Chiến lược phân phối - Chiến lược CRM/PRM 12
 13. 8.3. Rà soát các nhân tố cấu thành chương trình MKT TMĐT (3) Kiểm tra tổ chức MKT điện tử Cấu trúc tổ chức Hiệu suất theo chức năng Hiệu suất giao tiếp 13
 14. 8.3. Rà soát các nhân tố cấu thành chương trình MKT TMĐT (4) Kiểm toán hệ thống MKT điện tử Hệ thống thông tin MKT điện tử - Dữ liệu thứ cấp: Dữ liệu chung, dữ liệu cá nhân, tình báo cạnh tranh - Dữ liệu sơ cấp: Internet, mua hàng ngoại tuyến, báo cáo nội bộ Hệ thống lập kế hoạch MKT điện tử Hệ thống kiểm soát MKT điện tử Hệ thống phát triển SP mới 14
 15. 8.3. Rà soát các nhân tố cấu thành chương trình MKT TMĐT (5) Kiểm tra năng suất MKT điện tử Phân tích khả năng sinh lời Phân tích hiệu quả chi phí 15
 16. 8.3. Rà soát các nhân tố cấu thành chương trình MKT TMĐT (6) Kiểm tra chức năng MKT điện tử Quản trị chào hàng Quản trị giá Quản trị xúc tiến Quản trị phân phối Quản trị CRM/PRM 16
 17. Chương 8 Kiểm tra và đánh giá chương trình MKT TMĐT 8.1. Khái niệm và bản chất của kiểm tra và đánh giá chương trình MKT TMĐT 8.2. Quy trình kiểm tra và đánh giá chương trình E-marketing 8.3. Rà soát các nhân tố cấu thành chương trình MKT TMĐT 8.4. Mô thức kiểm tra và đánh giá chương trình MKT TMĐT 17
 18. 8.4. Mô thức kiểm tra & đánh giá chương trình MKT TMĐT Mục đích: - Biến chương trình e-marketing thành những thành tố có thể đo lường được kết quả phương pháp Bảng điểm cân bằng (Balance Scorecard) - Thiết lập một hệ thống đo lường hiệu quả trong quản lý công việc và truyền đạt hệ thống đó tới các nhân viên 18
 19. Bảng điểm cân bằng (Balance scorecard) Triển vọng khách Triển vọng kinh Triển vọng đổi mới và Triển vọng tài chính hàng (Customer doanh nội bộ (Internal nghiên cứu (Financial Perspective) Perspective) Business Perspective) (Innovation and Learning Perspective) Mục tiêu Đo lường Mục tiêu Đo lường Mục tiêu Đo lường Mục tiêu Đo lường 19
 20. Lợi ích của việc sử dụng mô thức BC (Balance Scorecard) Giới hạn việc đo lường và đánh giá chiến lược marketing điện tử trong phạm vi những vấn đề thực sự cốt lõi của DN (4 khía cạnh) Cập nhật thông tin đúng lúc, phù hợp và kịp thời nhằm phục vụ cho việc thực thi chiến lược marketing điện tử Đo lường và lượng giá các các hoạt động thu - chi trong dài hạn và ngắn hạn đối với hoạt động marketing của DN Kết hợp chặt chẽ các mục tiêu marketing điện tử với quy trình phân bổ nguồn lực, Quán triệt và đồng nhất mục tiêu marketing điện tử của DN với mục tiêu chiến lược kinh doanh, hướng toàn bộ tổ chức vào những hoạt động chính để có thể thực hiện những đột phá 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản