Business Plans Kit For Dummies 2nd editon - Chapter 2

Chia sẻ: Minh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
73
lượt xem
14
download

Business Plans Kit For Dummies 2nd editon - Chapter 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chapter 2 Generating a Great Business Idea In This Chapter Developing great ideas Brainstorming alone or in a group Deciding which ideas are worth pursuing Putting your ideas through a reality check

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Business Plans Kit For Dummies 2nd editon - Chapter 2

Đồng bộ tài khoản