Business Plans Kit For Dummies 2nd editon - Chapter 8

Chia sẻ: Minh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
81
lượt xem
13
download

Business Plans Kit For Dummies 2nd editon - Chapter 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chapter 8 Deciphering and Presenting Your Financial Situation In This Chapter Understanding income statements, balance sheets, and cash-flow statements Looking into your financial future

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Business Plans Kit For Dummies 2nd editon - Chapter 8

Đồng bộ tài khoản