C# Căn Bản Toàn Tập part 14

Chia sẻ: Dqdsadasd Qwdasdsad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
3
download

C# Căn Bản Toàn Tập part 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Console I/O Để đọc một ký tự văn bản từ của sổ console, Chúng ta dùng phương thức Console.Read(), giá trị trả về sẽ là kiểu int hoặc kiểu string tuỳ ý . Và chúng ta cũng có hai phương thức dùng để viết ra chuổi ký tự như sau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: C# Căn Bản Toàn Tập part 14

  1. Console I/O Để đọc một ký tự văn bản từ của sổ console, Chúng ta dùng phương thức Console.Read(), giá trị trả về sẽ là kiểu int hoặc kiểu string tuỳ ý . Và chúng ta cũng có hai phương thức dùng để viết ra chuổi ký tự như sau • Console.Write() - Viết một giá trị ra của sổ window • Console.WriteLine() - tương tự trên nhưng sẽ tự động xuống hàng khi kết thúc lệnh Thí dụ sau sẽ cho giá trị nhập kiểu int và giá trị in ra kiểu chuổi int x = Console.Read(); Console.WriteLine((char)x); Giá trị trả về kiểu string: string s = Console.ReadLine(); Console.WriteLine(s); Giả sử có đoạn mã như sau: int i = 10; int j = 20; Console.WriteLine("{0} plus {1} equals {2}", i, j, i + j); Kết quả hiển thị như sau: 10 plus 20 equals 30 int i = 940; int j = 73; Console.WriteLine(" {0,4}\n+{1,4}\n ----\n {2,4}", i, j, i + j); Kết quả: 940 + 73 ---- 1013
Đồng bộ tài khoản