C# Căn Bản Toàn Tập part 15

Chia sẻ: Dqdsadasd Qwdasdsad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
28
lượt xem
3
download

C# Căn Bản Toàn Tập part 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng các ghi chú Ở chủ đề cuối này chúng ta xem phần đơn giản của chương này đó là thêm các ghi chú vào đoạn mã. Như chúng ta dã lưu ý lúc đầu ở chương trứơc, C# sử dụng kiểu truyền thống của C hàng đơn (// ...)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: C# Căn Bản Toàn Tập part 15

  1. Sử dụng các ghi chú Ở chủ đề cuối này chúng ta xem phần đơn giản của chương này đó là thêm các ghi chú vào đoạn mã. Như chúng ta dã lưu ý lúc đầu ở chương trứơc, C# sử dụng kiểu truyền thống của C hàng đơn (// ...) và nhiều hàng (/* ... */) Một chương trình C# cũng có thể chứa những dòng chú giải bạn xem các thí dụ sau: // This is a single-line comment /* This comment spans multiple lines */ Console.WriteLine(/* Please don't do this! */ "This will compile"); DoSomething(Width, /*Height*/ 100); string s = "/* This is just a normal string */";
Đồng bộ tài khoản