C# Căn Bản Toàn Tập part 16

Chia sẻ: Dqdsadasd Qwdasdsad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
6
download

C# Căn Bản Toàn Tập part 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ định danh và từ khoá Trong phần cuối của chương cơ bản C# chúng ta khảo sát các quy tắc để đặt tên cho các biến, lớp, các phương thức. . . Từ định danh là tên chúng ta đặt cho biến, để định nghĩa kiểu sử dụng như các lớp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: C# Căn Bản Toàn Tập part 16

  1. Từ định danh và từ khoá Trong phần cuối của chương cơ bản C# chúng ta khảo sát các quy tắc để đặt tên cho các biến, lớp, các phương thức. . . Từ định danh là tên chúng ta đặt cho biến, để định nghĩa kiểu sử dụng như các lớp , cấu trúc, và các thành phần của kiểu này. C# có một số quy tắc để định rõ các từ định danh như sau: • Chúng phải bắt đầu bằng ký tự không bị gạch dưới • Chúng ta không được sử dụng từ khoá làm từ định danh Trong C# có sẵn một số từ khoá (keyword). abstract do implicit params switch as double in private this base else int protected throw bool enum interface public true break event internal readonly try byte explicit is ref typeof case extern lock return uint catch false long sbyte ulong char finally namespace sealed unchecked checked fixed new short unsafe class float null sizeof ushort const for object stackalloc using continue foreach operator static virtual decimal goto out string volatile default if override struct void delegate while
Đồng bộ tài khoản