C Sharp part10

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
11
download

C Sharp part10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ví dụ một! Built in Attributes ví dụ thể hiện một hàm dùng cho Debug PHP Code: using System; using System.Diagnostics; namespace AdvancedDotnet { class MainClass { [Conditional("DEBUG")] public static void MsgDebug(string msg){ Console.WriteLine(msg); } public static void Main() { Console.WriteLine("this testing for ConditionalAttribute, Before calling MsgDeb ug

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: C Sharp part10

  1. ví dụ một! Built in Attributes ví dụ thể hiện một hàm dùng cho Debug PHP Code: using System; using System.Diagnostics; namespace AdvancedDotnet { class MainClass { [Conditional("DEBUG")] public static void MsgDebug(string msg){ Console.WriteLine(msg); } public static void Main() { Console.WriteLine("this testing for ConditionalAttribute, Before calling MsgDeb ug()"); MsgDebug("Trying out Attributes"); Console.Read(); } } } khi chay chú ý ở 2 chế độ Debug và Release nếu chạy Debug ta sẽ thấy Quote: this testing for ConditionalAttribute, Before calling MsgDebug() Trying out Attributes nhưng nếu chạy ở Release thì chỉ thấy Quote: this testing for ConditionalAttribute, Before calling MsgDebug()
  2. do không có nhiều thời gian nêu mình post mà không có chú thích nhiều Bro nào có gì hỏi thì cứ post nha! mình sẽ cố gắng trả lời! dauden(UDS)
Đồng bộ tài khoản