C Sharp part12

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
8
download

C Sharp part12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ví dụ 3! Creating Custom Attributes(tạo một Attributes) * Lớp tạo Attributes PHP Code: /* * Created by SharpDevelop. * NetDevelop Co., Ltd. * Author: Tuan Anh Nguyen Ngoc * Date: 11/24/2006 * Contact Information. * - Email: info.netdevelop@gmail.com * - Handheld: +84 905 202 088 */ using System; namespace AdvancedDotnet { /// ///

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: C Sharp part12

  1. Ví dụ 3! Creating Custom Attributes(tạo một Attributes) * Lớp tạo Attributes PHP Code: /* * Created by SharpDevelop. * NetDevelop Co., Ltd. * Author: Tuan Anh Nguyen Ngoc * Date: 11/24/2006 * Contact Information. * - Email: info.netdevelop@gmail.com * - Handheld: +84 905 202 088 */ using System; namespace AdvancedDotnet { /// /// Định nghĩa Author Attribute. /// [AttributeUsage(AttributeTargets.Method|AttributeTargets.Property|AttributeTargets.S truct,AllowMultiple=false,Inherited=false)] public class AuthorAttribute : Attribute { private string _sName; public AuthorAttribute(string name) { this._sName = name; } } } Mình không có nhiều thời gian nên các bạn có thể tự tìm hiểu thêm, chú các đến Enumerator của AttributeTargets. Sử dụng Attribute tự tạo tương tự như sử dụng Attribute.
  2. * Lớp gọi(sử dụng) Attributes PHP Code: /* * Created by SharpDevelop. * NetDevelop Co., Ltd. * Author: Tuan Anh Nguyen Ngoc * Date: 11/21/2006 * Contact Information. * - Email: info.netdevelop@gmail.com * - Handheld: +84 905 202 088 */ using System; using System.Resources; using System.Reflection; namespace AdvancedDotnet { class MainClass { [Author("tuan anh nguyen ngoc")] public static void Main() { ///do samething } } } Quote: [Author("tuan anh nguyen ngoc")] Author chính là Attributes ta tạo ra chúc các bạn thành công! có vấn đề gì cần hỏi có thể liên hệ với mình ở thông tin trên, dauden(UDS)
Đồng bộ tài khoản