C Sharp part3

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
76
lượt xem
19
download

C Sharp part3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tớ thấy việc học lập trình nhanh và hiệu quả nhất là thông qua các sample projects, cái VS2003 có 1 số sample rất hay ở C:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET 2003\Enterprise Samples Ngoài ra cũng có 1 số địa chỉ hay khác như: http://csharp-source.net/ http://www.publicjoe.f9.co.uk/

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: C Sharp part3

  1. Sample projects in DotNet n Tớ thấy việc học lậ trình nhan và hiệu quả nhất là thông qua các sample projects, cái ập nh e VS2003 có 1 số sam rất hay ở mple y C:\Prog gram Files\\Microsoft Visual Stu udio .NET 22003\Enterrprise Samples Ngoài ra cũng có 1 số địa chỉ h khác nh a hay hư: http://csh harp-source e.net/ http://wwww.publicjooe.f9.co.uk k/ Rockxuyenmandem (UDS) Mình bổ xung nha! ổ tất cả mọ cái về .ne C#, J#... ọi et! ......... các bro/s có thể tìm thấy exp tại. sit m ww.codepro http://ww oject.com Dauden (UDS) n em đề ng đổi tên topic thành C# resourc nghe có vẻ hợp lý h ghị h ce hơn. Một số resource m ố mình biết: -vovisof (http://ww ft ww.vovisoftft.com/): ai c chưa biết gì (ko những lập trình m những th ì g mà hứ khác liên quan máy tính) có th vào đây đ get idea (ko biết dịc cái chữ n ra sao n n y hể để ch này nữa, đại khái là vô học cơ bản), có thể dùng 1 số tool như Web Copi load cả 1 topic về h c ư ier học từ từ www.windo - http://w owsforms.nnet/: cái ngu này tuy là có nhiều chuyên gia của MS re uồn u a eply nhưng lạ được đán giá thấp, chả hiểu, tu nhiên ng ại nh uy gười mới họ sẽ có nhi thứ để x ọc iều xem ở đây www.gotdotnet.com/D - http://w Default.aspx cái nì mới thật sự là x phát từ MS, có rấ x: i xuất ừ ất nhiều us sample hay ở đây (l quá ko v lại nên ko biết thế nào nhưng sure là bà con ser h lâu vào g sẽ học đđược nhiều thứ, mỗi pro t oject của M đều có b riêng để nhận feedb MS box ể back trong này) - http://w www.dotnet t247.com/2 247reference e/default.as spx: cái nì c cũng có nhiều chuyên ggia, rồi MSC ... trả lời bạn sẽ tìm thấy nhiều câu trả lờ ko ở đâu c tại đây CD i, m u ời có - http://1 123aspx.com bạn muốn học chuy về web đặc biệt là ASP.NET cài nì là c m/: yên b, à T, cái bạn cần, chi tiết đến từng vấn đề , n - http://w www.theser rverside.net MS relea tech mớ bạn muốn tranh luận với chuyê t/: ase ới, n n ên gia MS . đây là nơ bạn cần. X phát từ http://ww ... ơi Xuất ừ ww.theserve erside.com/ (cộng đồng g java), nê khi có .N thì đã đ ên NET được ưu ái l nguyên cái domain mới chỉ d làm n dành riêng c cho .NET. B có thể down nguyê cả cuốn e Bạn d ên ebook free ( (đương nhiê là bạn có thể feedba ên ó ack
  2. với các t giả) tại đây. tác đ - MSDN forum: lập trình viên chuyên ngh mà ko biết MSDN cũng .... v nên MS đã N p hiệp N vậy S có cái fo orum để bà con vô trao đổi. TUy n o nhiên iem th cái nì tu là của M nhưng k hấy uy MS ko hay bằng các room khác do có rất nhiều c củ chuố (để ý là co g ó câu ối odeproject rất ít cái nì) ): http://for rums.microosoft.com/M MSDN/defau ult.aspx?SiteID=1 - Ngoài ra có rất nh sample do MS rele hiều e ease để hướ dẫn chẳ hạn 101 VB.NET ớng ẳng 1 sample, ASP.NET resource kit ... học cái nì xong cũ đã khá r r t ũng rồi Vậy thôi trong lúc hơi phê phê chỉ nhớ ch i, hừng đó DS) trac(UD mình bổ sung thêm link mình hay vào tha khảo ổ m am http://wwww.asp.net/
Đồng bộ tài khoản