C Sharp part9

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
50
lượt xem
13
download

C Sharp part9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đợi mãi chẳng thấy bác nào post bài tiếp thôi thì em cũng đú theo câu vài bài chơi Gì thì gì cũng phải làm 1 cái Hello World trước chứ nhỉ Gõ y thế này vào khoan hãy thắc mắc :

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: C Sharp part9

  1. Chương trình C# đơn giản g Đợi mãi chẳng thấy bác nào po bài tiếp thôi thì em cũng đú th câu vài bài chơi y ost m heo Gì thì gì cũng phải làm 1 cái H ì Hello World trước chứ nhỉ d Gõ y thế này vào kh ế hoan hãy th mắc hắc : Code: ystem; using Sy using Sy ystem.Colle ections.Gen neric; using Sy ystem.Text; ; namespa Hello_W ace World { class P Program { stat void Ma tic ain(string[] args) { Console.Wr C riteLine("HHello World"); } } } Mấy cái linh tinh kh hoan chú ý , ngó vô cá này cái : ái Code: static vo Main(str oid ring[] args) { Console.Wr C riteLine("H Hello World"); } Hàm Ma sẽ dc gọ đầu tiên đ thực thi c ain ọi để chương trìn . Console nh e.WriteLine ở đây là để e ghi dòng chữ Hello World ra m hình co g o màn onsole . Nếu trên cùng bạn ko dùn Using u g ng System t bạn phải ghi rõ là S thì nsole.WriteL . Sau m dòng lệ phải có dấu System.Con Line mỗi ệnh chấm ph (;) nhé . hẩy Ai dùng VS 2005 th làm phát có sẵn cod thêm dòn WriteLin vào là xo hì t de ng ne ong . Tiếp the là về phầ ghi chú c đoạn cod : eo ần các de dùng dấu // sau đó là dòng ghi chú của bạn . N nhiều nếu chỉ c 1 dòng th chỉ cần d có hì ú Nếu
  2. dòng thì có thể dùn /* dòng 1 , dòng 2 ... */ ì ng VD : Code: ystem; using Sy using Sy ystem.Colle ections.Gen neric; using Sy ystem.Text; ; namespa Hello_W ace World { class PProgram { stat void Ma tic ain(string[] args) { //Xuat ra ma hinh / an Console.Wr C riteLine("HHello World"); /* / Ket qua xuat ra man hinh se~ la : x n a` * Hello Woorld */ } } } Bi giờ quay lại với cái chương trình đầu t này g tiên Bi giờ quay ngược lại nói đến cái chứ cla , ko phải là lớp học đâu nhé ass i Bạn có t tưởng tư thể ượng class g giống như 1 cái gì đó t trừu tượng b gồm cá đối tượng mà bao ác g các đối t tượng đó có chung các kiểu như c bánh xe h gì đó ch ó c có hay hẳng hạn . VD như thay vì bạn có các đối tượng như xe hơi , xe máy .... , b gom ch n i ư e bạn hung nó vào 1 o class gọi là Class xe . i e Phù , giở sách ra co tiếp , lâu lắm rồi em ko coi tới c này , qu sạch rồi , bác nào b ở oi cái uên i biết bổ xung tiếp giúp em , đi nấu g mì ăn cái e gói Giờ thì n đến Fun nói nction , em dốt văn nên chả biết v sao thôi thì dùng V để nói vậ n viết i VD ậy
  3. Bây giờ tới chương trình cộng 2 số g g Code: using Sy ystem; using Sy ystem.Colle ections.Gen neric; using Sy ystem.Text; ; namespa Tong ace { class P Program { stat double a = 2, b = 4, c; tic , stat double Tong() tic T { c = a + b; return c; r } stat void Ma tic ain(string[] args) { Tong(); T Console.Wr C riteLine("To cua a + b = {0}",c ong c); } } } ở đây vì a,b,c nằm trong class Tong và hà Main cũ nằm tro class To nên bạn t àm ũng ong ong n phải kha báo khóa Static . ai bây giờ nới đến các Function , chú ý đoạn code này : c n Code: ouble Tong( static do () { c = a + b; return c; r } đây dc g là functi Tong . d gọi ion double là ki dữ liệu t về cho b c , nếu bạn ko mu iểu trả biến uốn return bấ cứ cái gì thì thay double bằng v ất void vì đôi k function của bạn c dùng để thực khi n chỉ
  4. hiện một hành động nào đó mà ko cần trả ra . ở đây khi function đc khai báo static double Tong() thì bạn phải có return c . --- Codered(UDS)
Đồng bộ tài khoản