Các Chủ Đề Tiến Bộ Trong C# part 9

Chia sẻ: Dqdsadasd Qwdasdsad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
4
download

Các Chủ Đề Tiến Bộ Trong C# part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt Chương này bao gồm một số chủ đề riêng biệt trong ngôn ngữ C#.Ta đã biết cơ chế của C# trong việc xử lí các trạng thái lỗi và các biệt lệ,khả năng ép kiểu giữa các lớp và struct,truyền các phương thức như là thông số qua delegate

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các Chủ Đề Tiến Bộ Trong C# part 9

  1. Tóm tắt Chương này bao gồm một số chủ đề riêng biệt trong ngôn ngữ C#.Ta đã biết cơ chế của C# trong việc xử lí các trạng thái lỗi và các biệt lệ,khả năng ép kiểu giữa các lớp và struct,truyền các phương thức như là thông số qua delegate,và thông báo các thông điệp giữa các ứng dụng khi có điều gì đó xảy ra bằng các sự kiện ( event).Ta đã tìm hiểu 2 cách thức chính của C# để điều khiển cách biên dịch , là các chỉ thị tiền xử lí và attribute ,trước khi hoàn tất chương này ta xem xét những gì xảy ra trong bộ nhớ bên dưới C# và cách dùng con trỏ để tăng tốc sự thực thi khi ta thực sự cần. Trong chương kết tiếp ta sẽ tìm hiểu cách C# tương tác với các lớp cơ sở để ta truy xuất đến các kĩ thật lập trình mạnh trong một số lĩnh vực khác,bao gồm xử lí chuỗi,các attribute tùy biến và luồng.Ta sẽ xem xét kĩ thuật reflection cho phép 1 chương trình C# truy xuất vào các lớp assembly mà mô tả các đối tượng riêng của nó và củ các ứng dụng khác.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản