Các cụm động từ thường gặp

Chia sẻ: Kuro Kuro | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
206
lượt xem
90
download

Các cụm động từ thường gặp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các cụm động từ thường gặp: 1. accuse of: tố c¸o 21. apply for: nộp đơn xin việc 2. belong to: thuộc về` 22. blow up; phá hủy 3. blame for: quy tr¸ch nhiÖm 23. break out: bïng nổ 4. break down: hư, hỏng 24. bring in: đa ra, giới thiệu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các cụm động từ thường gặp

Đồng bộ tài khoản