intTypePromotion=1
ADSENSE

các cuộc thương lượng lê Đức thọ - kissinger tại paris: phần 1 - nxb công an nhân dân

Chia sẻ: Phuc Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:178

92
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

phần 1 "các cuộc thương lượng lê Đức thọ - kissinger tại paris" do nxb công an nhân dân ấn hành gồm các nội dung: chấm dứt ném bom miền bắc và hội đàm bốn bên, chấm dứt ném bom: mặc kệ thiệu, để khởi động hai kế hoạch hoà bình, việt nam hoá và thương lượng,... mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: các cuộc thương lượng lê Đức thọ - kissinger tại paris: phần 1 - nxb công an nhân dân

LƯU VĂN LỢI - NGUYỄN ANH VŨ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> CÁC CUỘC THƯƠNG LƯỢNG<br /> LÊ ĐỨC THỌ - KISSINGER<br /> TẠI PARIS<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Nhà xuất bản Công an Nhân dân - 2002<br /> <br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI TỰA CHO LẦN TÁI BẢN 5<br /> CHƯƠNG 1 - 1968: CHẤM DỨT NÉM BOM MIỀN BẮC VÀ HỘI ĐÀM BỐN BÊN 7<br /> Hội nghị Paris bắt đầu 7<br /> Cấp Phó trưởng đoàn: Thăm dò 9<br /> Cấp Trưởng đoàn: Đi vào thực chất 12<br /> Cuộc gặp thứ nhất 13<br /> Cuộc gặp thứ hai: ngày 12 tháng 9. 14<br /> Cuộc gặp thứ ba: ngày 15 tháng 9 16<br /> Cuộc gặp thứ tư. ngày 20 tháng 9 18<br /> CHƯƠNG II - CHẤM DỨT NÉM BOM: MẶC KỆ THIỆU! 21<br /> Hà Nội mở đường 22<br /> Một chỉ thị quá khó khăn với Lê Đức Thọ 22<br /> Ngày chấm dứt ném bom và ngày bắt đầu nói chuyện 23<br /> Ngày 26 tháng 10: cởi nút 25<br /> Thiệu chống Johnson 27<br /> Mặc kệ Thiệu! 29<br /> CHƯƠNG III - ĐỂ KHỞI ĐỘNG HAI KẾ HOẠCH HOÀ BÌNH Nixon trước hậu quả của thất bại Tết Mậu<br /> Thân 31<br /> Mặt trận Dân tộc Giải phóng trước những hậu quả của chiến thắng Tết Mậu Thân 32<br /> Câu chuyện cái bàn 33<br /> Cuộc gặp đầu tiên C.Lodge - Xuân Thuỷ 37<br /> Giải pháp mười điểm của Mặt trận Dân tộc giải phóng: một bất ngờ đối với Mỹ 39<br /> Chính quyền Nixon ở trong tình thế bị động. 40<br /> Cuộc gặp C.Lodge và Đức Thọ 41<br /> Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam: Người đối thoại mới. 43<br /> CHƯƠNG IV - VIỆT NAM HOÁ VÀ THƯƠNG LƯỢNG 48<br /> Một diễn đàn mới 48<br /> Đánh vào “đất thánh” Campuchia 51<br /> Hiệp đầu Lê Đức Thọ - Kissinger 55<br /> Cái chung chung: Không Lêninit – Cái cụ thể: Không đồng ý 61<br /> <br /> Giữa kẻ thù không chịu nổi và sự chống đổi bên trong cũng không chịu nổi 69<br /> Cuộc họp vẫn ở 11 phố Darthé. 72<br /> Đợt tấn công ngoại giao tháng 9 của Chính phủ Cách mạng Lâm thời 75<br /> CHƯƠNG V - TIẾN ĐẾN VẤN ĐỀ THỰC CHẤT 79<br /> Năm mới 1971, năm mới với mọi người 79<br /> Niềm hy vọng khác thường của Kissinger 83<br /> Thời cơ: Sớm hay muộn đều có hại 95<br /> Tám điểm: Khung mới, lập trường cũ 100<br /> CHƯƠNG VI - THỜI CƠ CHUYỂN SANG CHIẾN LƯỢC HOÀ BÌNH 106<br /> Nixon xấu chơi 106<br /> Vấn đề quan hệ Trung - Mỹ 107<br /> Hà Nội trả lời: Mức độ và thời điểm 108<br /> Cuộc gặp riêng ngày 2 tháng 5 112<br /> Vấn đề Việt Nam và Hội nghị cấp cao Xô - Mỹ 116<br /> Chuyển sang chiến lược hoà bình 119<br /> CHƯƠNG VII - THĂM DÒ VÀ MẶC CẢ 121<br /> Cuộc hẹn ngày 19 tháng 7: Bước chuyển 121<br /> Cuộc họp ngày 1 tháng 8: Hai phương án để thăm dò và mặc cả 126<br /> Cuộc họp ngày 14 tháng 8: Vừa thăm dò vừa vừa mặc cả. 131<br /> Kết quả hai tháng thăm dò. 134<br /> Kissinger: Chấm dứt trước 15 tháng 10 139<br /> Hà Nội tăng sức ép - Washington trì hoãn. 142<br /> CHƯƠNG VIII - THOẢ THUẬN THÁNG 10 VÀ SỰ LẬT LỌNG CỦA NHÀ TRẮNG 147<br /> Dự thảo Hiệp định ngày 8 tháng 10 năm 1972, một sáng kiến quyết định. 147<br /> Đề nghị mới của Việt Nam: không thể bác bỏ được 150<br /> Thoả thuận về cơ bản 158<br /> Nixon: Hiệp định xem như đã hoàn thành. 164<br /> Thiệu cản đường. Nixon lật lọng 169<br /> CHƯƠNG IX - THOẢ THUẬN VÀ THƯƠNG LƯỢNG LẠI 174<br /> Sau khi vượt bầu cử 174<br /> Thương lượng lại 178<br /> Họp hẹp - Gián đoạn 187<br /> CHƯƠNG X - ĐỔI CHÁC VÀ BẾ TẮC 191<br /> Mỹ lại đề nghị hoãn 191<br /> Lê Đức Thọ: Có hai cách lựa chọn… Tuỳ các ông! 194<br /> Bế tắc 200<br /> Mùa Noel của Nixon 203<br /> CHƯƠNG XI - HIỆP ĐẤU CUỐI CÙNG VÀ HIỆP ĐỊNH PARIS 207<br /> <br /> Pháo đài bay không lật được thế cờ 207<br /> Hai vấn để lớn tồn tại của Hiệp định 209<br /> Các hiểu biết 210<br /> Cách ký Hiệp định 212<br /> Các Nghị định thư 214<br /> Vấn đề Mỹ đóng góp hàn gắn vết thương chiến tranh 215<br /> Ngày họp cuối cùng 216<br /> Hiệp định ngày 20 tháng 10 năm 1972 và Hiệp định chính thức 218<br /> LỜI BẠT 221<br /> PHỤ LỤC 224<br /> PHỤ LỤC 1 -CÔNG HÀM CỦA MỸ GỬI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ NGÀY 18 THÁNG 10<br /> NĂM 1972 224<br /> PHỤ LỤC II - CÔNG HÀM CỦA VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ GỬI MỸ NGÀY 19 THÁNG 10<br /> NĂM 1972 225<br /> PHỤ LỤC III - CÔNG HÀM CỦA MỸ GỬI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ NGÀY 20 THÁNG 10<br /> NĂM 1972 227<br /> PHỤ LỤC IV - VĂN BẢN THỎA THUẬN NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 1972 Hiệp định về chấm dứt chiến<br /> tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam 230<br /> PHỤ LỤC V - HIỆP ĐỊNH VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, LẬP LẠI HOÀ BÌNH Ở VIỆT NAM <br /> 237<br /> PHỤ LỤC VI - HIỆP ĐỊNH VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH - LẬP LẠI HOÀ BÌNH Ở VIỆT<br /> NAM 245<br /> PHỤ LỤC VII - NGHỊ ĐỊNH THƯ CỦA HIỆP ĐỊNH VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH LẬP LẠI HOÀ<br /> BÌNH Ở VIỆT NAM 245<br /> PHỤ LỤC VIII - NGHỊ ĐỊNH THƯ CỦA HIỆP ĐỊNH VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH LẬP LẠI HOÀ<br /> BÌNH Ở VIỆT NAM 252<br /> PHỤ LỤC IX - NGHỊ ĐỊNH THƯ CỦA HIỆP ĐỊNH VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, LẬP LẠI HOÀ<br /> BÌNH Ở VIỆT NAM 252<br /> PHỤ LỤC X - NGHỊ ĐỊNH THƯ CỦA HIỆP ĐỊNH VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, LẬP LẠI HOÀ<br /> BÌNH Ở VIỆT NAM 256<br /> PHỤ LỤC XI - NGHỊ ĐỊNH THƯ CỦA HIỆP ĐỊNH VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH LẬP LẠI HOÀ<br /> BÌNH Ở VIỆT NAM 257<br /> PHỤ LỤC XII - NGHỊ ĐỊNH THƯ CỦA HIỆP ĐỊNH VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH LẬP LẠI HOÀ<br /> BÌNH Ở VIỆT NAM 262<br /> PHỤ LỤC XIII - NGHỊ ĐỊNH THƯ CỦA HIỆP ĐỊNH VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH LẬP LẠI HOÀ<br /> BÌNH Ở VIỆT NAM 263<br /> PHỤ LỤC XIV - CÁC HIỂU BIẾT 265<br /> PHỤ LỤC XV - CÔNG HÀM CỦA TỔNG THỐNG HOA KỲ GỬI THỦ TƯỚNG VIỆT NAM DÂN CHỦ<br /> CỘNG HOÀ 266<br /> NHỮNG SỰ KIỆN CHÍNH (1945-1976) 268<br /> SÁCH THAM KHẢO CHÍNH 277<br /> SÁCH, BÁO TIẾNG VIỆT 277<br /> SÁCH, BÁO XUẤT BẢN Ở NƯỚC NGOÀI 277<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2