CÁC LỆNH HIỆU CHỈNH TẠO HÌNH

Chia sẻ: Nguyen Tai Bich | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

0
38
lượt xem
5
download

CÁC LỆNH HIỆU CHỈNH TẠO HÌNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'các lệnh hiệu chỉnh tạo hình', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÁC LỆNH HIỆU CHỈNH TẠO HÌNH

  1. CÁC LỆNH HIỆU CHỈNH TẠO HÌNH 1/ lệnh offset: tạo các đối tượng song song . - nhập lệnh offset hoặc gõ phím tắt O. - nhập lệnh giá trị khoảng cách giữa hai đối tượng song song ho ặc ch ọn hai điểm để xác định các giá trị khoảng cách. - chọn đối tượng muốn offset. - chọn phía để chọn đối tượng mới. 2/ lệnh Trim: cắt xén đối tượng. - nhập lệnh Trim hoặc gõ phím tắt TR. - chọn đói tượng làm biên cắt - chọn phần muốn cắt của đối tượng khác giáo với biên c ắt đã ch ọn. Ho ặc để cắt nhiều đối tượng cùng phía so với biên cắt ta hực hiện dùng chuột để quét trọn. - để kéo dài một đối tượng đến biên cắt đã chọn thì ta gi ữ phím Shift và chọn đối tượng muốn kéo dài. 3/ lệnh break: cắt xén một đối tượng giữa hai điểm chọn. - nhập lệnh break hoặc gõ phím tắt BR - chọn điểm đầu tiên trên đối tượng muốn cắt - chọn điểm thứ hai trên đối tượng → kq: đoạn nằm giữa hai điểm vừa chọn sẽ bị xoá bỏ. 4/ lệnh Extend: kéo dài một phần đối tượng đến một đối tượng biên. - nhập lệnh Extend hoặc gõ phím tắt EX - chọn đối tượng làm biên cắt - chọn phần muốn kéo dài của đói tượng khác. Hoặc để cắt nhiều đối tuợng cùng phía so với biên cắt ta thực hiện dùng chuột để quét chọn. - để cắt xén một đối tượng đến biên cắt đã chọn thi ta gi ữ phím Shiftvaf chọn đối tượng muốn cắt - phím SHIFT được dùng để chuyển đổi qua lại giữa lệnh EXTEND và lệnh TRIM. 5/ Lệnh Chamfer: vát mép tại góc giữa các cạnh. - nhập lệnh Chamfer hoặc gõ phím CHA - nhấn phím D để vát mép theo hai độ dài + nhập giá trị độ dài vát mép đối với hai cạnh + chọn hai đối tượng giao nhau - nhấn phím A để vát mép theo một góc và một giá trị độ dài + nhập giá trị độ dài + nhập giá trị góc + chọn hai đối tượng giao nhau 6/ Lệnh fillet: vẽ tròn góc giao giữa hai đối tượng. + nhập lệnh fillethoặc gõ phím F
  2. + nhấn R và nhập bán kính góc lượn + chọn hai đối tượng giao nhau CÁC LỆNH BIẾN ĐỔI VÀ SAO CHÉP HÌNH 1/ Lệnh Move: di chuyển đối tượng. - lệnh Move hoặc ghõ phím tắt M - chọn các đối tượng muốn di chuyển - chọn điểm gốc trên đối tượng - chọn điểm muốn di chuyển đến 2/ Lệnh copy: sao chép đối tượng - nhập lệnh Copy hoặc gõ phím tắt CO - chọn các đối tượng muốn sao chép - chọn điểm gốc trên đối tượng - chọn điểm đến nếu muốn copy nhiều lần - nhấn ESC để thoát lệnh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản