intTypePromotion=1

Các loài thân mềm - Kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh: Phần 1

Chia sẻ: An An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
6
lượt xem
1
download

Các loài thân mềm - Kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mỗi một tư liệu trong bộ Bạn của nhà nông sẽ giới thiệu cách chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh cho một số loại gia cầm, gia súc, loại cây, loại hải sản cụ thể giúp bà con có một kiến thức kỹ thuật tương đối trong thâm canh và nuôi trồng. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của tài liệu Các loài thân mềm - Kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh được chia sẻ dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các loài thân mềm - Kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh: Phần 1

DƯƠNG PHONG (tuyển chọn)<br /> <br /> KỸTHUẬT<br /> <br /> CHỌN GIÔNG, CHĂM sóc<br /> VÀ PHÒNG BỆNH CHO,<br /> <br /> CAC LOÀI THÂN MỂM<br /> <br /> CẨM NANG NHÀ NÔNG<br /> <br /> KỸ THUẬT CHỌN GIÓNG,<br /> CHĂM SÓC VÀ PHÒNG BỆNH<br /> CHO CÁC LOÀI THÁN MỂM<br /> DƯƠNG PHONG<br /> (tư^ển chọn)<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN HỔNG ĐỨC<br /> <br /> Lời nói đẩu<br /> <br /> Nông nghiệp là một lĩnh vực rộng với số lượng người<br /> tham gia đông đảo nhất trong xã hội Việt Nam từ trước<br /> đến nay. Để có một nền nông nghiệp phát triển toàn diện<br /> và vững chắc nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho xã hội và<br /> nàng cao đời sống người lao động, Đảng đã ra Nghị quyết<br /> số 26 - NQ/T.Ư, ngày 51812008 "Về nông nghiệp, nông<br /> dân, nông thôn” với định hướng:<br /> “Phát triển ngành trồng trọt, hình thành vùng sản<br /> xuất hàng hoá tập trung, thực hiện đầu tư thâm canh, áp<br /> diing các giống và quy trinh sản xuất mới có năng suất,<br /> chất lượng cao;...<br /> ... Xây dựng các vùng sản xuất cây công nghiệp, cây<br /> ăn quả, rau, hoa hàng hoá tập trung, trước hết là các vùng<br /> nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.<br /> Phát triển nhanh ngành chăn nuôi theo phương thức<br /> công nghiệp, bán công nghiệp, an toàn dịch bệnh, phù hợp<br /> với lợi thế của từng vùng;...<br /> Phát triển lâm nghiệp toàn diện từ quản lý, bảo vệ,<br /> trồng, cải tạo, làm giàu rừng đến khai thác, chế biến lâm sản,<br /> bảo vệ môi trường cho du lịch sinh thái...<br /> Phát triển mạnh nuôi trồng thuỷ sản đa dạng, theo<br /> quy hoạch, phát huy lợi thế của từng vùng gắn với thị<br /> trường-,...”<br /> Và Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ X I có chủ<br /> Kỹ Ibiiậl chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh cha các loài thân mềm 3<br /> <br /> trươtig đưa đất ĩiước ta đến năm 2020 phát triển nền kinh<br /> tế theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, nền nông nghiệp nước<br /> nhà đang đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức.<br /> Với sự biến đổi khí hậu, ìihững sự ô nhiễm môi trường,<br /> sự cạnh traĩih toàn cầu về sản phẩm nông nghiệp sẽ có rất<br /> nhiều ả?ĩh hường đến những người hoạt động trong lĩnh<br /> vực này. Để giúp bà con nông dàn có một trang bị kiến<br /> thức trong các ngành chăn nuôi, trồng trọt, chăm nuôi hải<br /> sản và gây trồng cãy lâm nghiệp, chúng tôi biên soạn bộ<br /> sách CÂM NANG NHÀ NÔNG, trong đó bao quát các<br /> lĩnh vực kể trên.<br /> Mỗi cuốn sách sẽ cụ thể giới thiệu cách chọn giống,<br /> chăm sốc và phòng bệnh cho một số loại gia cầm, gia súc,<br /> loại cây, loại hải sản cụ thế nhằm giúp bà con có một kiến<br /> sức kỹ thuật nào đó trong thâỉn canh và nuôi trồng. Ví dụ<br /> như trong cuốn này sẽ trĩnh bày Kỹ thuật chọn giống,<br /> chăm sóc và phòng bệnh cho các loài thân mềm,<br /> trong cuốn khác sẽ nói về kỹ thuật chọỶi giống, chăm sóc và<br /> phòng bệnh cho các loại cày khác, cá 7U ỈỚ C mặn, nước ngọt,<br /> ếch, lợti, gà, cây ăn quả, v.v...<br /> Rất hi vọng các bạn nhà nông có bộ cẩm nang này đê<br /> công việc nhà nôìig theo từng lĩnh vực ?nà các bạn quan<br /> tâm, sẽ được phát huy hiệu quả nhất đê người nông dãn có<br /> thể làm giàu trên chính mảnh đất của mình phù hợp với<br /> tiíng điều kiện cụ thể về chăn nuôi hay trồng trọt.<br /> NGƯỜI TUYỂN CHỌN<br /> <br /> 4 DƯƠNG PHONG Itiyển chọn<br /> <br /> Phán I<br /> KỸ THUẬT CHỌN GIÓNG,<br /> CHĂM SÓC VÀ PHÒNG N G ịíA BỆNH<br /> CHO NHUYỄN THỂ LỚP CHÂN BỤNG<br /> Lớp chân bụng là một lớp động vật thuộc ngành<br /> Thân mềm (nhuyễn thể). Lớp chân bụng bao gồm tất<br /> cả các loại ốc với mọi kích cỡ từ nhỏ đến khá lớn.<br /> Trong lớp này, có số lượng lớn ốc biển, ốc nước ngọt<br /> và ốc sống trên cạn.<br /> Lớp chân bụng có mức độ đa dạng cao nhất trong<br /> ngành Thân mềm, với khoảng 60.000 đến 80.000 loài<br /> đang tồn tại. Do sự khác biệt đáng kể về giải phẫu,<br /> tập tính, thức ăn và sinh sản nên khó ước lượng<br /> chính xác số loài trong lớp này.<br /> Đại diện của Lớp chân bụng sống trong các khu<br /> vườn, trong rừng, trong sa mạc, trên núi, trong các<br /> mương nhỏ, các con sông lớn và hồ, cửa sông, bãi<br /> bùn, bãi triều đá, dưới biển sâu...<br /> Thông thường các loài trong lớp Chân bụng có<br /> một lớp vỏ bên ngoài đủ lớn để các phần mềm có thể<br /> rút hoàn toàn vào trong đó. Cũng có những loài chân<br /> bụng không có vỏ và những loài có vỏ chỉ tiêu giảm.<br /> Trong khuôn khổ sách này chỉ giới thiệu một số<br /> loại ốc có giá trị thưcmg phẩm hiện được nuôi trồng.<br /> Kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh cho các loài thân mềìH 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản