Các mạng chuyển gói

Chia sẻ: Nguyễn Bùi Thịnh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

0
137
lượt xem
71
download

Các mạng chuyển gói

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mạng viễn thông - Các mạng chuyển gói

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các mạng chuyển gói

 1. Chương 3: Các mạng chuyển  gói 
 2. Các mạng chuyển gói   Các công nghệ chuyển mạch gói  Công nghệ Frame Relay   Kiến trúc giao thức FR  Khuôn dạng khung  Các đặc điểm và ứng dụng của FR  Công nghệ ATM   Kiến trúc giao thức ATM  Lớp thích ứng ATM  Lớp ATM  Các đặc điểm và ứng dụng của ATM  Mạng Internet  Mô hình OSI
 3.  Chuyển mạch kênh  Chuyển mạch gói
 4. Các công nghệ chuyển gói   Công nghệ Frame Relay   Công nghệ ATM   Công nghệ IP  Mô hình OSI
 5. Công nghệ FR   Kiến trúc giao thức FR (chuyển tiếp khung)  Khuôn dạng khung  Các đặc điểm và ứng dụng của FR M ¹ ¶o ch  FRAD FRND FRAD:Fr e  ay    am Rel Access  ce Devi FRND:Fr e  ay  wor Devi   am Rel Net k  ce
 6. Công nghệ FR   Kiến trúc giao thức FR  Khuyến nghị I.233 và I.122 về phương thức khung,  dịch vụ mang (bearer service)  Chỉ dùng lớp 1 và lớp 2 đã được đơn giản hóa  Lớp 1 cơ bản là lớp vật lý  Lớp 2 chỉ sử dụng tiến trình kiểm tra lỗi đơn giản để đảm  bảo dữ liệu có lỗi sẽ bị loại bỏ.  Các lớp cao hơn ở thiết bị của người sử dụng chịu trách  nhiệm cho việc truyền lại dữ liệu lỗi/hỏng. 
 7. Khuôn dạng khung FR DLC D LC L=16 I DLC D LC L=20 I F FC S D ÷ i lÖu § Þ chØ  v. a  ,v. . F  F: Flag  LCN: Logical Channel Number: Số chỉ kênh logic  FCS: Frame Check Sequence  DLCI: Data Link Connection Identifier (nhận  dạng kết nối liên kết dữ liệu)
 8. Công nghệ FR   Các đặc điểm và ứng dụng của FR  Kỹ thuật kết nối có liên kết (connection oriented)  Độ dài khung (gói) thay đổi   Tốc độ cao từ 2­50Mb/s  Không cần truyền lại trên từng chặng (chỉ cần ở  mức đầu cuối­đầu cuối)  Yêu cầu chất lượng truyền dẫn tốt (cáp sợi quang)  Chuyển tiếp khung (FR) phần lớn được sử dụng để  nối các mạng cục bộ LAN. 
 9. Công nghệ ATM   Kiến trúc giao thức ATM  Lớp 1: Lớp vật lý  Lớp 2: Lớp ATM  Lớp 3: Lớp AAL  Lớp thích ứng ATM  Lớp ATM  Các đặc điểm và ứng dụng của ATM
 10. Công nghệ ATM  Kªnh Kªnh Kªnh C el l Kªnh Kªnh Kªnh Kªnh 1 5 1 rçng 1 7 1 2 C el l     T¶i Ti ®Ò ªu  48  e byt 5  e byt
 11. Công nghệ ATM   Lớp thích ứng ATM  Để cho phép truyền tải các dịch vụ dữ liệu  và dịch vụ đẳng thời, thông tin phải được  làm thích ứng với mạng trong các cách khác  nhau.  ATM đã chia thành 4 lớp dịch vụ (A, B, C,  D) trên cơ sở của 3 tham số (đồng bộ­tốc  độ bít­phương thức truyền tải).  Bốn giao thức lớp thích ứng (AAL­1,2,3/4 và  5) được định nghĩa cho mỗi loại 
 12. Công nghệ ATM   Lớp thích ứng ATM Tiêu đề tế bào Loại A Loại B Loại C Loại D 5 octet (Ví dụ: thoại) (Ví dụ: Video) AAL-1 AAL-2 AAL-3/4 AAL-3/4 AAL-1-5 AAL-5 Các dịch vụ đồng bộ Các dịch vụ không đồng bộ Các trường Tốc độ bít Tốc độ bít biến đổi thông tin còn không đổi lại 44-47 octet Chuyển giao có liên kết Chuyển giao không liên kết
 13. Các dịch vụ Tốc độ bit không đổi Burst dữ liệu Tốc độ bit thay đổi Phân đoạn các tế bào  Phân đoạn  và ghép nối  các dịch vụ  băng rộng  khác nhau Ghép 
 14. Dữ liệu người sử dụng Đóng gói dữ liệu Lớp AAL Các gói dữ liệu đã được phân đoạn (độ dài 48 byte)  Lớp Vật lý,  lớp ATM và  Lớp ATM lớp AAL Các tế bào ATM (53 byte) Lớp vật lý Các tế bào ATM trong khung SDH
 15. Công nghệ ATM   Các đặc điểm và ứng dụng của ATM  Kỹ thuật theo kiểu tế bào với độ dài cố định  Sử dụng phương thức kết  nối định hướng  (connection­oriented) cho truyền thông tin   Tế bào ATM : gói có độ dài cố định là 53 octet    5 byte tiêu đề (header)   48 byte còn lại dành cho trường thông tin (dữ liệu người sử  dụng)    Băng tần mềm dẻo  Tốc độ rất cao  Phù hợp với mọi dịch vụ
 16. Mạng B­ISDN và ATM  B­ISDN (Broadband integrated services digital  network): Mạng số đa dịch vụ băng rộng là khái niệm  phát triển hơn so với khái niệm mạng N­ISDN. Vào đầu  thập kỷ 80 thế kỷ 20, người ta đã thấy tương lai nhu cầu  cho các dịch vụ cần nhiều băng thông hơn so với các dịch  vụ được N­ISDN cung cấp, nghĩa là băng thông cần vượt  quá 2 Mbit/s.   Nếu kết hợp các băng thông cố định cho việc điều khiển  dịch vụ với những yêu cầu băng thông thay đổi thì sẽ  không hiệu quả (ví dụ là việc kết hợp các băng thông cố  định 2Mbit/s và 140Mbit/s).   ITU­T chọn k/n ATM và khả năng linh hoạt trong tốc độ bit  của ATM làm kỹ thuật cơ sở cho các dịch vụ B­ISDN. 
 17. Công nghệ IP và Mạng Internet Application NFS Ping SMTP FTP Telnet NNTP etc... DNS TFTP BOOTP etc... RPC Transport TCP UDP OSPF ICMP IGMP BGP RIP Network IP ARP RARP Link Data link Media (physical)
 18. M ¹ng Tr¹m 192.168.1 1 192.168.3 1 1 192.168.5 2 3 Ethernet 192.168.5.0 Mạng  192.168.1.0 Token Internet 192.168.5.3 Ring 192.168.5.1 192.168.1.1 192.168.3.1 192.168.5 .2 Ethernet 192.168.3.0
 19. Mạng Internet: Các dịch vụ lớp  ứng dụng   www: lưu trữ thông tin   SNMP: Giao thức quản lý mạng đơn giản  email: gửi/soạn văn bản, gửi kèm   File transfer: chuyển, sao chép tập tin­ FTP   Remote Login: Nối mạng/truy cập từ xa   Hệ thống quản lý tên miền (DNS: Domain  Name System
 20. Mô hình OSI 7 øng  dông Vì sao cần mô hình mạng  phân lớp 6 Tr di ×nh  Ôn  Giảm độ phức tạp 5  Tiêu chuẩn hóa giao diện Phin ª  Thuận tiện module hóa 4 Gi vËn ao   Đảm bảo kỹ thuật liên 3 M¹ ng mạng  Tăng nhanh sự phát triển 2 Lin    ª kÕtDL (nhờ cấu trúc mở) 1 VËtl  ý

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản