intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các mẹo hay khi sử dụng máy vi tính: Phần 1

Chia sẻ: ViTsunade2711 ViTsunade2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:131

93
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay, phần mềm Microsoft Office đã chứng tỏ nó có khả. năng đáp ứng tốt các vấn đề về xử lí số liệu, việc soạn thảo các văn bản, hỢp đồng kinh tế... mà từ trước ta vẫn phải làm bằng tay... Nhưng không phải bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được phần mềm này và để tiết kiệm thời gian đến các trung tâm tin học chúng tôi biên soạn bộ sách Tin học văn phòng 2008 này nhằm đáp ứng nhu cầu cho những người mới bắt đầu tiếp xúc với Microsoft Office.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các mẹo hay khi sử dụng máy vi tính: Phần 1

 1. ' _T I N_ H __ Ọ• _C V Ă N P H Ò N G ^ F ^ NHÀ XUẤT BẢN VÃN HOÁ THÔNG TIN
 2. CÁC M ẸO H A Y K H I S Ử DỤNG M Á Y V I T ÍN H
 3. TIN HỌC VĂN PHÒNG CẰCMỊ!OHẳĩ mstíDpiỉMnÉH I PHAM HƯNG (Biên soan) NHÀ XUẤT BẢN VẦN HOÁ - THÔNG TIN
 4. LỜI MỞ ĐẦU Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, nếu trễ một phút là có thể bạn đã mất một ngày công hoặc hơn thế nữa. Thông thường trong bất kỳ một nghành nào thi thời gian củng vô cùng quý giá. Bạn là nhăn viên văn phòng, kĩ sư... thi việc biết và sử dụng các ứng dụng của tin học là điều cần thiết. Hiện nay, phần mềm Microsoft Offỉce đã chứng tỏ nó có khả. năng đáp ứng tốt các vấn đề về xử lí số liệu, việc soạn thảo các văn bản, hỢp đồng kinh tê... mà từ trước ta vẫn phải làm bằng tay... Nhưng không phải bất kỳ ai củng có thể sử dụng được phần mềm này và đê tiết kiệm thời gian đến các trung tâm tin học chúng tôi biên soạn bộ sách Tin hoc văn p h ò n g 2008 này nhằm đáp ứng nhu cầu cho những người mới bắt đầu tiếp xúc với Microsoft Office. Bộ sách này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn đọc cách sử dụng Microsoft Office nhanh nhất có thể. Trong quá trình biên soạn chúng tôi vẫn còn thiếu sót, rất mong được bạn đọc đóng góp ý kiến để xây dung cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn. Người biên soạn
 5. MẸO HAY VÀ CÁCH x ử LÝ L ỗ l THƯỜNG GẶP TRONG HỆ ĐlỂU HÀNH Mẹo kiểm tra tính tương thích ĐỔI vối những chương trìn h p hần mềm được bạn cài đặt lên Windows thì không phải chương trìn h nào cũng chạy tố t trong XP. Vì vậy W indows XP có một công cụ hỗ trỢ bạn trong việc xác định tín h tương thích của chương trình đó với hệ thống q uản lý, đó là Program Com patibility Wizard. Chọn S ta rt\P ro g ra m s\A cc esso ries\P ro g ram Com patibility W izard. ® H rtf ỉiippntt Canttr I^ ^ Ci ^ 3 S»P0rt ^ Qpuont
 6. O H eIp.ditđỉitppr> n€«>i(»r V IS ® Help and Support cénter P n .ig r-ỉn * vV: .-AiXl Hoodo yeuoenl telocate thc progrem ttvet pauOM>wldlM«ltir>9f I I —r t theprpgiemndtei^-Bi.eicpiT* I ware rưhxlle llit noq>4>n(Vter«>ePy I C>^i»l Hệ thông sẽ cho phép bạn có thể tìm kiếm trong Program s của hệ thông, hay cũng có thể chương trìn h đó vẫn còn đang ở trên đĩa CD. Nhấp Next để bạn có thế thấy được danh sách của chương trình. m w ^ íli '■ / ^ 5»port ^ Qptere Search Set*u»th«ohai« P r o g r a m C o m p a tib iiity W iz a rd Wh4ch proọratndo rou m u * to runeiMh cotnpotlblMy »r(tlriQ>f e irn r'* ^ ^otpamNemc Pdòei * *ii McotoP oihce AmMenon fìecov«>y MKioipnOiNce loe Odice DoaaneM ImItnating , M eim nnnilreĩn Ullc« p
 7. chương chình chạy tôt ở một điều kiện nào đó, hệ thông sẽ gỢi ý b ạn dùng các th iế t đặt p h ù hỢp n h ấ t đê chạy chương tỉ-ình. T ấ t nhiên, XP cũng cho bạn biết liệu chương trình có hoạt động cùng hệ điều h ành không. Nó cũng cho phép bạn có th ể U pdate được những phần thiếu sót của chương trìn h để b ạn có được một chương trìn h hoàn thiện trên hệ thông của bạn. Cách loại bỏ MSN Messenger nhanh nhất N hiều người sử dụng Windovv3 XP không dùng và cũng không thích dịch vụ MSN Messenger. Nhưng nhà sản xuất lại không nghĩ vậy, và thậm chí còn không cung cấp cách gỡ cài đặt chương trình này. Tuy nhiên, bạn vẫn có cách đê không nhải khó chịu với MSN Messenger. Bạn tìm tới file SYSOC.INP trong thư mục W indows\ IN F (cả file và thư mục đều ở chê độ Hidden). oa IdlSiỉÌ B 3 % '3 •ề ĩề 4 ^ '4 1* « K3 > + ^ 3 iì 1^ ’ ~'.ế * »1 > 4) ■» »! ■i *1 Bạn mở file này bằng Notepad, tìm tới dòng msmsgs= msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7 và xóa chữ "hide" đi.
 8. ete (dl futm*l Vl«>r Qdp i l g r i 4t u r « • 'ỉ'« in d o w $ KTÍ ' tír l^ íír v ír .O T - O l.- r ử ù l. ^ l . ĨÍ.ỬO. ?iaO LCompOMnTi] lẬ c o m p o n e n tĩ-o to -r .tìD .M to r s e tu p p r Ạ c , .4 i^ C H - ó íọ e n . a n . -.•■:tr>Trv,woeĩiO':.ìrTf, h i á e . ^ C'1 s iỉl« y » O e :‘ : p ' . t'í i p * ly O iS ^ to p P r u c . . ' C í > . f ■SO-;n. ' j n P4 ..' so á ii. ' n f . 7 Mfti>r-n*T«K . an.N »t _ M S N E x p to w ỊỊị* Ặ ^ N e l y í n í k r i n íw y » r ,Ị « n,3 MR._ Descrption EKpkxe (he tveb. lead you e-mail, (ak to your Online conlactỉ, e r ^ onlr>e musc and vtdeo. and mote. Totaldí$k$pacerequied; 0.0 M8 Space avaiabie on ditk: 7G81.0 MB < gack Cancel Bạn chọn nó và nhấn Next cho quá trìn h gỡ bỏ được b ắ t đầu. 10
 9. Nếu cách trên hơi rắc rối và đang sử dụng bản XP Proíessional, thì bạn hãy làm theo cách sau: Chọn StartXRun - gõ GPEDIT.MSC để mở Group PolicyX Computer Configuration\A dm inistrative TemplatesX Windows Com ponents\W indows Messenger. Tại đây, bạn có thê ngăn dịch vụ này hoạt động hoặc lựa chọn cho phép nó hoạt động theo yêu cầu của bạn. Theo cách này, bạn cần lưu ý, mặc dù dịch vụ đã bị vô hiệu hóa, nhưng một sô" chương trình khác của Microsoft như Outlook, Outlook Express vẫn có thể khiến dịch vụ hoạt động. Tăng tốc độ cho Windows xp Bạn có th ể thực hiện mở Registry để tăn g tốic cho hệ thống WinXP của bạn. N h ấn S tartX R u n , gõ reg ed it và tìm tới khóa H K E Y _L O C A L _M A C H IN E \SO FT W A R E \M icrosoft\W i n d o w s \C u rre n tV e rs io n \E x p lo re r\R e m o te C o m p u te r\N a meSpac. BCS3S&331I ^ Mt*-
 10. Chọn nhánh {D6277990-4C6A-llCF-8D87-00AA0060F5BF} và xóa nó đi. Tuy nhiên, trữỏc khi xóa nhánh này bạn nên sao lưu lại phòng trường hỢp hệ thống có vấn đề. Đế’ làm việc này, bạn nhấn chuột phải vào nhánh cần sao lưu, và chọn Copy Key Name rồi lưu vào một file văn bản. ít.' R ^ H tr ^ r t d í t o r File Cdt Vww Favorte$ Help CortrolPanel Name ũ CSSF»er$ ụ Deskỉop iS](D ef4«jt) DocPdderPaclìỉ FleAỉỉociđrion ^ - J PrdExCentortí * ^ HtíeOeskiopIconí HrieMyCornpoterlccins ♦ _ J MvComputer _ J Netwo»kCrawter > N elm iítN ei^Tborhood ^ New5hotỉcutHandtets s ^ PubiichingWizafd ‘I RecerXDocs - _J P.emoteCornpoter •á Nae5pace _ J ^2227A280-3AEA-l06'»-A2De'0 ' I SharedTaskSchedu C J SSell Polders C jShe«lcon$ : ~ì SheltxecuteHooks- Deiete *• ^ SSeíIcoíKtVerleyld p.eneme \« ^ SỉertMenu ;»ì -2 ^ stre«n$ EXpert 2J TempíateRegtstry Permission$ . - J ^ps User SMÍ Folckỉrỉ B B B B S C S IO S B i Vi5ijaEffects ' Khóa trên đòi hệ thống phải tìm kiếm tấ t cả các chương trìn h làm việc theo lịch (Scheduled Tasks). Điều này khiến cho tốc độ duyệt của hệ thông bị chậm lại. Mặc dù mẹo trên nhằm tăng tốíc độ duyệt cho các hệ thống chạy Win2000 và XP trong m ạng LAN, nhưng nó cũng cải thiện tốc độ duyệt một các b ất ngờ cho Windows ngay trên máy trạm . Thay đổi này có tác dụng tức thì và chúng ta có thể cảm n h ận được sự cải thiện tốíc độ ngay lập tức. sử dụng tính năng khôi phục hệ thống Giông như Windows ME, Windows XP cũng cung cấp khả năng khôi phục hệ thống về điểm trưóc một sự kiện 12
 11. này đó (cài đặt mới phần mềm hoặc xung đột hệ thống...) Để tạo một môc khôi phục, bạn vào Program s trong thực đơn Start, chọn AccessoriesXSystem ToolsXSystem Restore. Trong cửa sổ System Restore, nhấn Create A Restore Point. W«lcom« to System Itestore - ik tKol rmi Konl ta IV ftvW5v«*»»« 'e u C'»«n'M cat i«rt> > tvtlxnOVKUuili). «gt (bo VMSvMon* to ƠM(( V ^ OMTkrovtcvo poirtv. ttM II uvo(ii( VI 4tu( '0 *>(tb * oiMn rt.(r>^ 10 yoư IV^OA wct> m'(Ang • r(>«wCfO^IVK» •#o«ri, f ll-«- ~l I" ~ % ịy iịtm íle Ạ u t* . _____- • Create a Restore Polnt ntiap moi Ihoi Mtr^ rt«ovi«nMt( «i0 liiia (r Ttai >Mac ụan •
 12. E arlier Time, rồi chọn một điểm phù hỢp để tiến hành khôi phục hệ thống. Sau khi nhấn Next 2 lần, hệ thống của bạn sẽ bắt dầu khôi phục về thòi điểm bạn chọn. Quá trình này chỉ hoàn tấ t sau khi hệ điều hành sẽ tự khỏi động lại. Dọn dẹp desktop Các biểu tượng desktop cũng có thể chiếm nhiều chỗ trong các phiên bản khác của Windows. Trong 2000 và Me, để giấu chúng bạn nhấn phải desktop, chọn Active Desktop, và bảo đảm đã đánh dấu lên Show Web Content. N hấn phải desktop một lần nữa (nếu cần) và chọn Active D esktop\Show Desktop Icons để đưa các biểu tượng trở lại nhìn th ấy được. Để giấu các biểu tượng desktop trong XP, bạn nhấn phải desktop và nhấn A rrange Icons By\Show Desktop Icons (để bỏ chọn nó). Sau đó bạn lặp lại các bước để đưa các biểu tượng này quay về. • N am e A rra n g e ĩ c o ^ B y ►1 S i2 e R e fre íh Type P a s te M o d if ie d P a s te S h o rtc u t •I. > U ndo C opy c trl+ z ✓ A u to A rra n g e G r a p h t c s P r o p e r t i e s . .. M g n t o G rtd G ra p h ic s O p tio n s ► 1 • / S h iO M D e s k ỉ o p ỉ c o n s N ew ► 1 L ock W e b ỉte m s o n D e s k to p 1 R u n D e í k to p c le a n u p W iz a rd P ro p e rtie s Vô hiệu hoá những trang trí của Windows Rất nhiều lần Windows chạy một cách hoàn hảo nhưng một sô" thiết lập có thể làm cho nó có vẻ như là chạy chậm hơn. Những hoạt ảnh và các hiệu ứng trang trí khác có thể trông rấ t đẹp mắt, nhưng thực sự tấ t cả đều làm cho hệ điều hành m ất nhiều thòi gian hơn để mỏ các cửa sổ hoặc mở rộng 14
 13. các menu. Bạn nhấn chuột phải vào một vùng trống trên m àn hình nền, kích vào Properties, chọn tab Apperance và kích n ú t Effects. Gỡ bỏ đánh dấu ở hộp kiểm Use The Following Transition Effect For Menus And Tooltips. Bạn cũng nên xem có nên bỏ đánh dấu ở các hộp kiểm Show Shadows Under Menus và Show Windows Contents While Dragging. ỉffecte n yse the Folowing trdr>$tion effect For menus and tooitips: r~lUịe the fo8owing method to smooth edge$ ơt screen Fonts; í~)usẹ iarọe icons ' Ị~l Show shâdovvs under menus 0 Hkle underlned letters for koyboarđ navigation untl I press the Afc kcy Tuy nhiên, hãy để hộp kiểm ư s e The Eollovving M ethod To Smooth Edges Of Screen Eonts được đánh dấu vì nó làm cho văn bản trông đẹp hơn. íoloMlng transUon effect for menus and tooltips: Q Uỉe the fok>wing method to smooth edges cf saeen fonts: .Standard V DtỊciearTviĩe J r~l5howshadom under menus r~lshovv yiándovr contents Mhiie dragging Q rtd® I^tderiined letters for keyboard navigation Lr>H I press the Aft key j Ị Cancel 15
 14. Sử dụng th iết lập S tandard nếu bạn có một m àn hình CRT (ông tia âm cực) và sử dụng thiết lập ClearType nếu bạn có một m àn hình phẳng tinh thể lỏng LCD. Kích OK khi bạn thực hiện xong. Giải phóng các nguồn tài nguyên của hệ thống Khi làm việc với một chương trìn h sử dụng nhiều đến CPU, chang hạn như một trò chơi 3-D, một bảng tính phức tạp hay một trìn h xử lý ảnh, sẽ rấ t hữu ích nếu bạn tắ t tấ t cả các chương trìn h khác để giải phóng thêm cậc chu kỳ xung nhịp của CPU (và bộ nhớ). Trong WinXP, bạn có thể thấy các tệp tin đang sử dụng nhiều nhất nguồn tài nguyên CPU, chọn Task M anager và xem ở trong tab Processes. Ể Windows TatkManager ' 1Eile Qptlons yiew Shgt Dovvn tleỉp 11Appbcations Processes Períormance Netvyorking ịị Users 1 Image Mame UserName CPU Mem Usage ^^ 61Ì&3ES3ÍHÌÌÍỈÍỈI W1NW0RD.EXE . MR.DONG WÊÊB^M 79,440 K 1j 00 WMIPRV5E.EXE SYSTEM 00 5,148K ‘ ! msmsgsYxẽ MR.DONG 00 3,424 K , ; boagent.e:€ MP.DONG 00 328K ■ • BOMCON.EXE MR.DONG 00 1.648K Domcio.EXE MR.DONG 00 3.216K Z55np2Il.EXE MP.DOMG 00 3,400< eDSbdder.exe MR.DONG 00 4,752K ị ADMTRAY.EXE MP.DONG 00 8,892K •! Montor.exe MR.DONG 00 7,344 K ; j EPM-DM.EXE MP.DONG 00 5,160X WButlon.exe MR.DONG 00 4.612K 1 OSDCtrl.exe MR.DONG ■ 00 2,880K ' H
 15. mỗi chương trìn h sử dụng. Mục System Idle Process thể hiện vùng chứa của tài nguyên CPU hiện có cho các ứng dụng khác, vì th ế bạn sẽ mong muôn có được một con số tương đối cao trong mục System Idle Process. Hãy chọn các chương trình sử dụng một tỉ lệ phần trăm lớn các chu kỳ xung nhịp CPU và kích chọn End Process để tắ t chúng đi và giải phóng tài nguyên cho các chương trình khác. Chạy chương trình bằng quyển của ngưòi quản trị hệ thống Trong W indows XP có chế độ F ast U ser Svvitching, đây là chế độ cho phép người dùng chuyển đổi qua lại giữa các tài khoản m à không phải th o át ra và đóng các ứng dụng đang chạy. Đe chế độ này hoạt động, bạn mở User Accounts và chọn C hange The Way U sers Log On Or Off. ■tì Hì X Salecl logon and (ogod options l Ì Ì lÌ M e t y Ị^ rk c im r K rẹ rn Cv u a ^ Wricm* K>Wi, rou C4T> ckd VCM ÉUoưiC to loq on ^ ' rhK t n t ị t e y v liitr rhe (IM9C kigDn(»m^ •Htict rMỊiitet u t n it (yp« * UM> «(cour< rg, vcu
 16. trìn h với quyền của người quản trị hệ thông, bạn nhấn chuột phải vào biểu tượng của chương trìn h rồi chọn Run As. Trong hộp thoại mới, chọn tên của tài khoản quản trị hệ thống và nhập m ật khẩu, và chương trìn h sẽ khởi động ngay lập tức. Bạn cũng cần lưu ý, có một số chương trìn h đòi - bạn n h ấn thêm phím Shift cùng vói chuột phải. Tạo một tài khoản hạn chế Có 2 loại tài khoản người dùng (user account) trong WinXP: Tài khoản người quản trị hệ thống (adm inistrator account) và tài khoản người dùng hạn chê (limited account). Sau khi cài đặt WinXP th àn h công, bạn nên ngay lập tức th iết đặt một tài khoản người dùng hạn chê đế phục vụ cho các công việc hàng ngày nếu như bạn đang dùng hệ thống định dạng NTFS. Để tạo một tài khoản người dùng h ạn chế, bạn phải đăng nhập vào tài khoản của người quản trị hệ thống (theo ngầm định hệ thông tạo ra tài khoản này khi bạn cài đ ặt hệ điều hành). Sau đó, chọn StartXControl P a n eix ư ser AccountsXCreate A New Account. Đ ặt tên cho tài khoản mới này rồi nhấn Next. ^ U M rA tx m u n U . 1^- ' N?ỉine th^ account 18
 17. Trong hộp thoại mới, chọn Lim ited Account. iỉp sv r Accountc Oõ)|5t) e«v Home Pick an account type ' J’Cofnpute> •dmnstreto '^-Lmteỉl MVt) • brateđ eccount. you cen: • Chtange
 18. MyDocuments Properties Genetal, Sharing : Local shating and secunty 1« To share (hi$ íolder wỊth othei^u^ this Computer only, drag it to the s.haíspõcũír^^^ íolder, T 0 make this tolder and its subtolders private so that only you have access, select the following check box. M-iiTíi ‘hịs fnidfi nin ati" Network shating and securlty ^ As a security measure, Windows has disabled temote access to this Computer. Howevet, you can enable remote access and sately shate íiles by tunning the Network SeluD Wi;atd II t'Ou understand the securit^i tisks but want to shate Hes without tunnina the wi;ard. click hete Learn mote about sharing and securto. OK Cancel pp-y Tăng độ phân giải Để th u giảm kích thước th an h tiêu đề trên mọi cửa sổ, bạn n h ấn phải chuột lên m àn hình Windows (desktop) và chọn PropertiesXAppearance. Trong XP, bạn nhấn chuột lên n ú t Advanced, ở tấ t cả phiên bản Windows, chọn Active Title Bar từ trong danh sách Item . Trong hộp Size, bạn giảm nhỏ con sô" kích thước để th u gọn th a n h tiêu đề (có th ể bạn còn phải giảm nhỏ kích thước chữ để th an h tiêu đề không quay lại kích thưóc mặc định). 20
 19. AdvoncedẠppcarAnceV- t ^ tf you select a M xkiws and buttons setung other than wlndows Casstc, it w i override the folowing settir 3$, except in some older progrars. ỉtem: Sie: CoỊorĩ: Cotor^: Eont: 9 Zfi; Coioi: Trebuchet M5 [ĩo' ^ !□ ~| @Q Có một sô" kiểu chữ không thể đọc được với kích thước quá nhỏ nên bạn phải chọn kiểu chữ khác (kiểu chữ MS Sans Serif có thể dễ đọc ngay cả khi cỡ chữ rấ t nhỏ). Ngoài ra, các tùy chọn khác trong hộp thoại này cho phép bận làm nhỏ thanh cuộn (scrollbar) và thu bớt khoảng cách giữa các biểu tượng. Advđỉtcad Appearance Acỉiv8W indow í?; l.lo T x l- Normai Selected Window Text ~3 Messoqe Box Mcísaọe Text ỈF you telect a Mindovvs and buttons setting other than Wffìdows Classc, it wil ovemde the Folowlng settinọs, except in MiTte older programs. Item: Sise: C o b rỉ: ColorS: ' Active Title Bar V r -e Epnt: Sttạ; Coloc;__________ '2aB53EQ [ ịo _ 3 !□ ~l 0 [Z) 21
 20. Khôi phục mật khẩu Windows ,l| 9 i YTVSNCnVV Khi m áy tín h bị ai đó vô tình hay cố ý cài m ật khẩu ad m in istrato r khiến bạn không thể vào được Windows, chắc hẳn tìn h hình sẽ rốì tung lên. Dưới đây là rấ t nhiều cách để tìm th ấy passvvord hoặc tháo gõ nó. Trước hết, bạn hãy khởi động máy lại theo chế độ Safe Mode, vào User là A dm inistrator. Thường khi cài máy, ít người nào chú ý đến cài đặt m ật mã hệ thống nên bạn có thể dùng cách này để gỡ bỏ toàn bộ m ật mã của các User khác. Nếu không được, hãy thử các cách sau. C ách 1: Tiến h ành reinstall (cài đặt lại) lại Windows. Trước khi làm việc này, bạn nên dùng chương trìn h Volkov Com m ander trên nền DOS, kết hỢp với NTFS Pro, sao lưu tấ t cả những dữ liệu quan trọng như tập tin trong My Documents, e-mail, danh sách liên lạc, Yahoo M essenger Archive... đến một phân vùng đĩa an toàn để phòng b ất trắc. Sau đó, hãy dùng đĩa CD cài đặt Windows, khởi động và cài lại. Đến đây có hai chọn lựa cho bạn. Nếu đã tạo Emergency (đĩa dự phòng hồi phục) của Windows thì bạn có thể phục hồi bằng công cụ recovery của trìn h cài đặt. 22
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2