intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

các nền văn hóa thế giới (tập 1: phương Đông): phần 1

Chia sẻ: 222222 222222 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:191

0
144
lượt xem
75
download

các nền văn hóa thế giới (tập 1: phương Đông): phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

các nền văn hóa được đề cập trong cuốn các nền văn hóa thế giới là những nền văn hóa "mang tính thế giới", đã và đang tồn tại trong tiến trình lịch sử, có sự ảnh hưởng và tác động không nhỏ đến sự phát triển của văn hóa và văn minh nhân loại hiện nay. mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: các nền văn hóa thế giới (tập 1: phương Đông): phần 1

PGS.TS. ĐẶNG HỮU TOÀN<br /> •<br /> <br /> i í i ế<br /> <br /> i l . '<br /> <br /> THE GIƠI<br /> ■<br /> <br /> PHƯƠNG ĐÔNG<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN TỪ ĐIỂn<br /> <br /> bách khoa<br /> <br /> Biên mục trên xuất bản phẩm cúa Thư viện Quòc gia Việt Nam<br /> Các nén văn hóa th ế giới / Đ ặng Hiai T oàn, Trần Ngiiyôn Việt,<br /> Đ ỗ M inh Hợp, N guyễn Kim ũ i i. - H. ; T ừ điền Bách khoa. - 19cm. (Tù sách Tri thức bách khoa phổ thông)<br /> Ị<br /> <br /> ■<br /> <br /> •<br /> %<br /> <br /> T hư m ục: tr. 408-409<br /> Phircmg Đ ông. - 201 1. - 4 IS tr. : m inh họa<br /> ISBN 9786049005121<br /> 1. V ăn m inh 2. V ăn hoá 3. L ịch sử 4. Phương Đ ông<br /> <br /> Ọ.ìO-dcK<br /> T B B 0047p-C lP<br /> <br /> c<br /> J is r<br /> ữ<br /> <br /> TỦsAch tri thức bách khoa pho thõng<br /> <br /> PGS. TS. ĐẶNG HỮU TOÀN - TS. TRẦN NGUYÊN VIỆT<br /> TS. ĐỖ MINH HỌP - CN. NGUYỄN KIM LAI<br /> <br /> CÁC NỀN v A n Hó a<br /> THÉ GIỚI<br /> Tập I :<br /> <br /> PHƯƠNG ĐÔNG<br /> <br /> ■<br /> <br /> TRUNG QUỐC<br /> <br /> •<br /> <br /> ẤN Độ<br /> <br /> ■<br /> <br /> ARẬP<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC ViNH<br /> <br /> JRUNGTÂ(\P^^^<br /> <br /> D9-0^<br /> <br /> THỐNG TIN THƯ VIỆN<br /> NHÀ XUẤT BẢN T ừ ĐIỂN BÁCH KHOA<br /> <br /> I^ ỉị^ iớ i thiệu<br /> " ^ăn hoá hoặc văn minh là chỉnh thể phức hợp<br /> bao gồm tri thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức,<br /> pháp luật, tập tục và bất kì năng ìực, thói quen nào<br /> khác mà con người cần có ưới tư cách ỉà thành viên<br /> của xã hội"^. Nó bao gồm tất cả những gì làm cho<br /> dân tộc này khác ưới dân tộc khác; ìà nơỉ thể hiện<br /> rỗ nhất tinh thổn dân tộc, bán sắc dân tộc, ỷ thức<br /> và những phương thức tiếp nhận những giá trị của<br /> các dân tộc khác.<br /> <br /> Ngày nay, tính cô Ịập và khép kín của đời sống<br /> các dân tộc bị thu hẹp, sự giao lưu văn hoá ngàỵ<br /> càng được tăng cường, không một dân tộc nào tồn<br /> tại tách biệt mà không có sự giao lưu văn hoá với<br /> các dân tộc khác. Sự giao lưu văn hoá đã trở<br /> thành nhu cẩu nội tại của sự phát triển ưăn hoá,<br /> nhờ đó nền văn hoá của dân tộc được tiếp thu<br /> thêm các yếu tố tích cực và được làm giàu thêm d ể<br /> phát triển.<br /> 1. Theo nhà dân tộc học và xã hội học Anh Tailơ (Edwad Bumett<br /> Tyler; 1832 - 1917).<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản