Các phương pháp dạy học tích cực

Chia sẻ: Nguyễn Duy Tiên | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

1
1.092
lượt xem
276
download

Các phương pháp dạy học tích cực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp học viên phát huy khả năng độc lập và sáng tạo trong nghiên cứu tài liệu. Tăng cường khả năng phối hợp làm việc trong nhóm. Vấn đề thảo luận phải là những vấn đề gây tranh cãi, bàn bạc và không quá vụn vặt. Một vấn đề cần thảo luận ít nhất trong khoảng 10 –15 phút mới nên sử dụng PP này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các phương pháp dạy học tích cực

 1. M ôc ôc l 1. Phương pháp thảo luận nhóm 2. Phươg pháp sàng lọc 3. Phương pháp hỏi đáp 1. Phương pháp Plakat 1. Phương pháp thu thập ý kiến 1. Phương pháp phỏng vấn nhanh 2. Phương pháp làm việc theo công đoạn 3. Phương pháp bể cá vàng 4. Phương pháp tình huống 5. Phương pháp đóng vai
 2. Ph­¬ng  p  Ph¸ Th¶o uË n  ãm l nh Mục đích:   Giúp học viên phát huy khả năng độc lập và sáng tạo trong nghiên cứu tài liệu.  Tăng cường khả năng phối hợp làm việc trong nhóm Một số lưu ý   Vấn đề thảo luận phải là những vấn đề gây tranh cãi, bàn bạc và không quá vụn vặt. Một vấn đề cần thảo luận ít nhất trong khoảng 10 –15 phút mới nên sử dụng PP này.  Số lượng người trong nhóm tốt nhất là từ 4 đến 10 người. Chuẩn bị trước các phương tiện liên quan như giấy, bút, bảng…
 3. Kỹ thuật triển khai Giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận và ấn định thời gian  hoạt động Phân chia lớp thành số nhóm theo mục đích của GV  Xác định vị trí hoạt động của các nhóm  Các nhóm về vị trí của mình và tiến hành thảo luận, thực  hiện nhiệm vụ đã giao. Giáo viên giám sát hoạt động của các nhóm và hỗ trợ khi  cần thiết. Kết quả thảo luận nhóm được ghi chép thành biên bản  Đại diện của mỗi nhóm trình bày kết quả thảo luận  Giáo viên tổng kết, nhận xét.  Quay về mục lục
 4. P h­¬ng  p  µng äc ph¸ s l Mục đích:  Hình thành tinh thần “hoài nghi khoa học”, phân loại “đúng,  sai” có cơ sở khoa học. Học viên luôn tập trung suy nghĩ  Giúp học viên hiểu bài và ghi nhớ nội dung bài học  Khuyến khích tính chủ động, tích cực của người học  Một số lưu ý:  Tuỳ mức độ phức tạp của thông tin để điều tiết thời gian  Có thể áp dụng cho mọi loại hình lớp và kết hợp với các  PP khác
 5. Kỹ thuật triển khai Giáo viên cung cấp hàng loạt thông tin (đúng và sai)  về nội dung của vấn đề. Những thông tin này không nên quá đơn giản. Thông tin này được viết lên bảng hoặc ghi sẵn ra  giấy khổ to. Dành thời gian cho học viên suy nghĩ, sắp xếp  Học viên lên bảng sắp xếp và giải thích quan điểm  của mình Giáo viên và học viên cùng bình luận và đưa ra đáp  án Quay về mục lục
 6. H ái® ¸ t ong  ê  äc   p r gi h Mục đích:  Tăng cường khả năng suy nghĩ và sáng tạo trong quá trình lĩnh  hội tri thức Xác định mức độ hiểu bài cũng như kinh nghiệm đã có của  học viên Học viên ghi nhớ tốt hơn, sâu sắc hơn  Chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm  Một số lưu ý:  Câu hỏi phải chuẩn bị trước và đạt chất lượng cao  GV phải kiểm soát về nội dung và thời gian các câu trả lời  PP này có thể tiến hành trong mọi thời điểm của giờ học, với  mọi loại hình lớp
 7. Kỹ thuật triển khai Giảng viên chọn từng câu hỏi trong các câu hỏi đã  chuẩn bị theo nội dung bài học để hỏi. Những câu hỏi đưa ra phải rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp. Dành thời gian hợp lý cho học viên suy nghĩ  Học viên trả lời (tự nguyện hoặc GV gọi)  Ghi ngắn gọn các câu trả lời lên bảng  Bình luận các câu trả lời (GV hoặc học viên)  Học viên đặt câu hỏi về vấn đề vừa trao đổi (nếu có)  GV tóm tắt các câu trả lời và rút ra kết luận  Quay về mục lục
 8. Phương pháp thu thập ý kiến Mục đích:  Tạo cơ hội cho học viên bày tỏ sự hiểu biết và quan  điểm riêng GV muốn thu thập được nhiều thông tin khác nhau  Tăng khả năng tập trung và suy nghĩ của học viên  Giúp học viên ghi nhớ bài tốt hơn  Một số lưu ý:  Không áp dụng PP này lâu quá 10 phút và nhiều lần  trong một buổi học Giảng viên không đánh giá ý kiến của học viên  GV có thể lồng ý kiến của học viên trong những nội  dung giảng tiếp theo
 9. Kỹ thuật triển khai Giảng viên nêu vấn đề (là vấn đề có nhiều  phương án trả lời) cho học viên suy nghĩ, có thể gợi ý nếu cần thiết GV cử 2 học viên lên bảng, thay nhau viết các  ý kiến của lớp GV điều hành lớp phát biểu ý kiến và có thể  nhắc lại các ý kiến đó để 2 học viên ghi kịp lên bảng. GV tổng kết lại, hệ thống hoá, phân loại…  Quay về mục lục
 10. Phương pháp sử dụng Plakat Mục đích:  Nhằm làm rõ nội dung bài giảng  Thu hút sự chú ý và giúp học viên hiểu bài, ghi nhớ  bài tốt hơn Học viên có thể khái quát nội dung bài và phát hiện  được những mối liên hệ của các đơn vị kiến thức dễ dàng hơn. Một số lưu ý:  Plakat nên đơn giản, nhiều màu sắc và phù hợp với  chủ đề Có thể sử dụng trong suốt thời gian học cũng như  với mọi loại hình lớp
 11. Kỹ thuật triển khai GV lựa chọn cách thức và phương tiện phù hợp để  thiết kế Plakat (biểu đồ, sơ đồ, biểu bảng, tranh ảnh…) theo nội dung bài giảng. Plakat cần được sắp xếp theo trình tự và sao cho tất  cả học viên có thể quan sát Giảng viên giới thiệu đề tài và truyền đạt nội dung  bài theo Plakat. Có thể hỏi học viên nhận xét từng Plakat  Sử dụng Plakat theo nguyên tắc 3T (Touch – Turn –  Talk)
 12. Phương pháp phỏng vấn nhanh Mục đích:  Khởi động, thu hút sự chú ý  Thu thập nhanh thông tin  Kiểm tra kiến thức của học viên  Một số lưu ý:  Câu hỏi phải có tính định hướng và chuẩn bị trước  Câu hỏi nên đơn giản để mọi người đều có thể trả lời  Không thảo luận về các câu trả lời  Không đưa ra quá nhiều câu hỏi, chỉ cần 1 đến 2 câu 
 13. Kỹ thuật triển khai Tuỳ theo điều kiện cụ thể, có thể tổ chức lớp theo  đội hình nào đó (đứng thành vòng tròn, ngồi tại chỗ…) GV nêu câu hỏi 1  Nhiều học viên cùng trả lời câu hỏi 1  GV có thể nêu câu hỏi 2  Nhiều học viên cùng trả lời câu hỏi 2  GV có thể định hướng nội dung của phần này vào  mục đích của bài học Thời gian phỏng vấn : 5 – 7 phút 
 14. Phương pháp làm việc theo công đoạn Mục đích:  giúp học viên chủ động tự lĩnh hội khối lượng lớn  kiến thức thay vì GV phải thuyết trình. Phát triển kỹ năng đọc tài liệu, trao đổi thông tin  Phát triển kỹ năng đặt câu hỏi  Một số lưu ý:  GV phải nắm chắc tài liệu và lường trước những  vấn đề học viên có thể hỏi để trả lời. Không phải nội dung nào cũng sử dụng được PP  này. Nội dung của các công đoạn phải độc lập nhau và tương đương về độ khó và độ dài. Chuẩn bị địa điểm cho các nhóm hoạt động 
 15. Kỹ năng triển khai Chia tài liệu thành từng phần, nên chỉ từ 3 – 4 nội dung  Chia nhóm (6 - 8 nhóm tương ứng).  Các nhóm bắt đầu đọc tài liệu (công đoạn 1), trao đổi về  nội dung, đưa ra những câu hỏi thắc mắc của nhóm và viết vào tờ giấy Luân chuyển nhóm, công đoạn tiếp theo lại được lặp lại  theo trình tự như công đoạn 1. Sau khi các công đoạn kết thúc, GV giải thích nội dung, trả  lời câu hỏi và tổng kết.. Thời gian làm việc cho mỗi công đoạn từ 7 – 10 phút 
 16. Phương pháp tình huống Mục đích:  Tăng thêm sự hiểu biết và khả năng áp dụng lý  thuyết vào giải quyết tình huống của thực tiễn. Nâng cao kỹ năng phân tích và khái quát từ tình  huống cụ thể Giúp cho GV chuyển tải được PPL và nội dung cơ  bản của vấn đề Khả năng độc lập trong giải quyết các tình huống  Một số lưu ý:  Tình huống phải chuẩn bị trước, mang tính thực tế,  điển hình và phù hợp với chuyên môn GV phải chuẩn bị tốt kiến thức lý luận cũng như  thực tiễn cho tình huống đưa ra
 17. Kỹ thuật triển khai Mô tả tình huống (miệng hoặc văn bản)  Cung cấp thêm nguyên nhân dẫn đến tình huống và  một số thông tin liên quan để chắc chắn rằng học viên hiểu tình huống và hiểu nhiệm vụ HV phân tích tình huống và đưa ra giải pháp (phần  này có thể thực hiện cá nhân hoặc theo nhóm) Ấn định thời gian làm việc. (Nếu thảo luận nhóm thì  thực hiện theo kỹ thuật của PP nhóm) Trình bày các giải pháp (kết quả của cá nhân hoặc  nhóm) Thảo luận về các giải pháp  GV tổng kết các ý kiến và đưa ra quan điểm của  mình
 18. Phương pháp đóng vai Mục đích:  Cụ thể hoá bài giảng bằng sự diễn xuất để phân tích  nội dung bài giảng chi tiết hơn, sâu sắc hơn Làm cho giờ giảng sinh động  Học viên dễ dàng bắt nắm được nội dung bài giảng  Rèn kỹ năng nghề nghiệp  Một số lưu ý:  Chuẩn bị một số đạo cụ cần thiết  Không gian đủ rộng 
 19. Kỹ thuật triển khai Xây dựng kịch bản phù hợp, đơn giản và dễ  hiểu. Kịch bản nên có sự tham gia ít nhất của 2 nhân vật. Học viên nhận kịch bản và chuẩn bị nhập vai  Học viên diễn vai  Học viên rút ra bài học từ kịch bản này  GV nhận xét và kết kuận  Thời gian kịch bản không nên quá 15 phút 
 20. Phương pháp Bể cá vàng Mục đích:  Trao đổi, thảo luận theo chủ đề hoặc góp ý giúp đỡ  cho nhau sau hoạt động nào đó Tạo ra bầu không khí thân mật, gần gũi…  Rèn luyện kỹ năng biết lắng nghe những ý kiến  khác nhau Rèn luyện kỹ năng quan sát và kiềm chế..  Một số lưu ý:  GV phải bao quát cả lớp và điều hành thảo luận sao  cho trôi chảy, hấp dẫn. Chủ đề thảo luận cần thú vị và gây tranh cãi, hoặc  mang lại kinh nghiệm quí báu cho học viên
Đồng bộ tài khoản